Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op rechtszaak ouderenzorgorganisaties

Zorgkantoren hebben de hoop dat zorgaanbieders zien dat we alleen gezamenlijk de grote maatschappelijke en personele uitdagingen in de langdurige zorg het hoofd kunnen bieden. Zorgkantoren begrijpen dat zorgaanbieders hun positie veilig willen stellen door de weg naar de rechter te maken.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten

De beweging die nodig is, kunnen zorgkantoren niet alleen realiseren. Daarvoor is nauwe samenwerking met zorgaanbieders, gemeenten, cliënten en andere stakeholders nodig.

Het is goed en belangrijk dat er over de noodzaak van de transformatie overeenstemming bestaat. Met de landelijke visie als uitgangspunt en het regionaal inkoopbeleid als concrete invulling hebben zorgkantoren er vertrouwen in dat door gesprekken en gezamenlijke acties met alle betrokken partijen in de regio de uitdagingen in de langdurige zorg aan kunnen worden gegaan.

Om te komen tot het meerjarig inkoopbeleid per regio hebben zorgkantoren gezamenlijk een visie op de inkoop van langdurige zorg, een zorgvuldige onderbouwing van de richttariefpercentages en aanvullende inkoopvoorwaarden opgesteld. Deze tarieven en voorwaarden dienen volledig te passen binnen het door het ministerie van VWS bepaalde financiële macrokader.

Ter achtergrond

Zorgkantoren hebben op 1 juni jl. hun meerjarig inkoopbeleid gepubliceerd. In dit inkoopbeleid heeft elk zorgkantoor voor haar regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft regionaal worden aangegaan. Daarin ligt de nadruk op het toegankelijk en betaalbaar houden van langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft. De gezamenlijke landelijke visie op duurzame toegang tot langdurige zorg vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoor dat geschreven is voor de periode 2024 – 2026.

De zorgkantoren vinden dat een andere kijk op de inzet van zorg nodig is om de toenemende druk op de langdurige zorg te verlichten. In de inkoopvisie wordt verdere invulling gegeven aan de WOZO beweging: Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan en een passend aanbod voor kwetsbare groepen, om de toenemende druk te verlichten voor alle sectoren.

 

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Duurzaamheid

Webinar over impact van CSRD op zorgaanbieders

Om zorgaanbieders te informeren over de Corporate Sustainability Reporting Detective (CSRD) wordt op 1 juli 2024 tussen 14:00 en 15:00 uur een webinar georganiseerd. Tijdens dit webinar komt u alles te weten over de impact van de CSRD op zorgaanbieders.

Bekijk alle berichten