Geestelijke gezondheids­zorg

Gezamenlijke visie zorgverzekeraars op de ggz in 2025

Zorgverzekeraars geven in 'De ggz in 2025. Vergezicht op de geestelijke gezondheidszorg' hun gezamenlijke visie op de toekomst van onze geestelijke gezondheidszorg.

Zij presenteren hierin zes ambities voor betere behandeling, bekostiging en samenwerking van de ggz met onder meer huisartsenzorg en het sociaal domein. De zorgverzekeraars willen met de visie een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over de ggz en aan oplossingen voor uitdagingen zoals wachtlijsten en complexe zorgvragen.

Het document ‘De ggz in 2025. Vergezicht op de geestelijke gezondheidszorg’ is hier te downloaden. ZN-bestuursleden Ab Klink en Jean-Paul van Haarlem geven in Trouw toelichting op het vergezicht.

De ggz is een essentieel onderdeel van onze gezondheidszorg en Nederlanders moeten ervan op aan kunnen dat er ook op dit gebied goede, tijdig toegankelijke en passende zorg is. Dit staat op dit moment onder druk. Zorgverzekeraars vinden daarom dat het tijd is voor een discussie over wat de samenleving mag verwachten van de ggz. Het uitgangspunt van de zorgverzekeraars is dat we gezamenlijk investeren in het vergroten van het oplossings- en weerbaarheidsvermogen van de samenleving. De sleutel voor succes is daarbij het bijsturen van het heersende beeld van de functie van de ggz: van behandelen en genezen naar werken aan maatschappelijk herstel voor mensen met psychische kwetsbaarheden.

Zes ambities

Zorgverzekeraars presenteren in de visie zes ambities voor de ggz in 2025:

  • 1. Zorgverzekeraars willen de trend van onderbehandeling van zware klachten en overbehandeling van lichte klachten keren.
  • 2. Samen met het ggz-veld worden goede, bewezen praktijken ontwikkeld, op grotere schaal toegepast en via de nieuwe bekostigingssystematiek per 2022 gefinancierd.
  • 3. Zorgverzekeraars zetten in op het verbeteren van de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de ggz-sector en het versterken van het sociaal domein en de eerste lijn.
  • 4. Zorgverzekeraars vragen de Rijksoverheid om de gemeentelijke overheden via het Gemeentefonds voldoende en stabiel te financieren om hun taken waar te kunnen maken.
  • 5. De Rijksoverheid moet een heldere uitspraak doen over de afbakening van de aanspraak geneeskundige ggz in de Zorgverzekeringswet.
  • 6. De Rijksoverheid moet kwalitatieve toetredingsdrempels voor zorgaanbieders mogelijk maken.

Betrokkenen bevraagd

De visie van de zorgverzekeraars is tot stand gekomen met behulp van bijna zeventig betrokkenen. Onder meer (vertegenwoordigers van) cliënten en naasten, psychologen, psychiaters, huisartsen en toezichthouders hebben meegedacht. Zorgverzekeraars spraken met hen over de huidige situatie en over de toekomst van de ggz.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Langdurige zorg

Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden op www.zorgkantoor.nl

De juiste informatie over langdurige zorg in Nederland staat op www.zorgkantoor.nl. Op dit platform kunnen mensen die op zoek zijn naar eenduidige en begrijpelijke informatie over langdurige zorg terecht. Nieuw op www.zorgkantoor.nl is dat er nu ook gezocht kan worden naar zorgaanbieders van langdurige zorg. Deze zorgaanbieders staan in de ZorgAtlas.

Gehandicapte vrouw maakt muziek
Langdurige zorg

NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7-prestaties

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen op weg naar een passende oplossing.

Mensen houden elkaars handen vast
Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars vragen stevige maatregelen om wachttijden gespecialiseerde ggz te verminderen

Zorgverzekeraars Nederland vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om stevige maatregelen die helpen om de gespecialiseerde ggz beter toegankelijk te maken. Zorgverzekeraars werken al jaren intensief samen met de ggz-sector om de wachttijden voor gespecialiseerde ggz te verkorten. De huidige maatregelen zijn niet voldoende; veel mensen met ernstige mentale klachten moeten nog steeds te lang wachten (langer dan de Treeknorm) op diagnostiek en een gespecialiseerde behandeling.

Bekijk alle berichten