Geestelijke gezondheids­zorg

Gezamenlijke visie zorgverzekeraars op de ggz in 2025

Zorgverzekeraars geven in 'De ggz in 2025. Vergezicht op de geestelijke gezondheidszorg' hun gezamenlijke visie op de toekomst van onze geestelijke gezondheidszorg.

Handen bij elkaar

Zij presenteren hierin zes ambities voor betere behandeling, bekostiging en samenwerking van de ggz met onder meer huisartsenzorg en het sociaal domein. De zorgverzekeraars willen met de visie een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over de ggz en aan oplossingen voor uitdagingen zoals wachtlijsten en complexe zorgvragen.

Het document ‘De ggz in 2025. Vergezicht op de geestelijke gezondheidszorg’ is hier te downloaden. ZN-bestuursleden Ab Klink en Jean-Paul van Haarlem geven in Trouw toelichting op het vergezicht.

De ggz is een essentieel onderdeel van onze gezondheidszorg en Nederlanders moeten ervan op aan kunnen dat er ook op dit gebied goede, tijdig toegankelijke en passende zorg is. Dit staat op dit moment onder druk. Zorgverzekeraars vinden daarom dat het tijd is voor een discussie over wat de samenleving mag verwachten van de ggz. Het uitgangspunt van de zorgverzekeraars is dat we gezamenlijk investeren in het vergroten van het oplossings- en weerbaarheidsvermogen van de samenleving. De sleutel voor succes is daarbij het bijsturen van het heersende beeld van de functie van de ggz: van behandelen en genezen naar werken aan maatschappelijk herstel voor mensen met psychische kwetsbaarheden.

Zes ambities

Zorgverzekeraars presenteren in de visie zes ambities voor de ggz in 2025:

  • 1. Zorgverzekeraars willen de trend van onderbehandeling van zware klachten en overbehandeling van lichte klachten keren.
  • 2. Samen met het ggz-veld worden goede, bewezen praktijken ontwikkeld, op grotere schaal toegepast en via de nieuwe bekostigingssystematiek per 2022 gefinancierd.
  • 3. Zorgverzekeraars zetten in op het verbeteren van de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de ggz-sector en het versterken van het sociaal domein en de eerste lijn.
  • 4. Zorgverzekeraars vragen de Rijksoverheid om de gemeentelijke overheden via het Gemeentefonds voldoende en stabiel te financieren om hun taken waar te kunnen maken.
  • 5. De Rijksoverheid moet een heldere uitspraak doen over de afbakening van de aanspraak geneeskundige ggz in de Zorgverzekeringswet.
  • 6. De Rijksoverheid moet kwalitatieve toetredingsdrempels voor zorgaanbieders mogelijk maken.

Betrokkenen bevraagd

De visie van de zorgverzekeraars is tot stand gekomen met behulp van bijna zeventig betrokkenen. Onder meer (vertegenwoordigers van) cliënten en naasten, psychologen, psychiaters, huisartsen en toezichthouders hebben meegedacht. Zorgverzekeraars spraken met hen over de huidige situatie en over de toekomst van de ggz.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Mensen houden elkaars handen vast
Langdurige zorg

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024: meerjarig inkoopbeleid per regio op basis van landelijke visie

Zorgkantoren publiceren op 1 juni hun meerjarig inkoopbeleid. In dit inkoopbeleid heeft elk zorgkantoor voor hun regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft regionaal worden aangegaan. Daarin ligt de nadruk op het toegankelijk en betaalbaar houden van langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft. De gezamenlijke landelijke visie op duurzame toegang tot langdurige zorg vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoorregio. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

Oudere vrouw en man zitten aan tafel
Langdurige zorg

Inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024 en 2025 is gereed

Steeds meer mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) doen een beroep op cliëntondersteuning. Voor de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) hebben de zorgkantoren een landelijke inkoopbeleid voor 2024 en 2025 opgesteld. Dit inkoopbeleid beschrijft de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning.

John Rijsdijk wint Jan Taco te Gusselinklo Prijs
Digitalisering

ZN-beleidsadviseur John Rijsdijk wint zorginnovatieprijs

John Rijsdijk, beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland, heeft de Jan Taco te Gussinklo Prijs gewonnen als baanbrekende persoon in de zorg. De prijs werd aan hem toegekend voor zijn initiatiefrijke karakter en voor het vele grondwerk in zijn rol als kwartiermaker van het Kenniscentrum Digitale Zorg. De Jan Taco te Gussinklo prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt ter nagedachtenis aan deze in 2021 overleden internist, innovator, schrijver en onderzoeksjournalist.

Bekijk alle berichten