Geestelijke gezondheids­zorg

Gezamenlijke visie zorgverzekeraars op de ggz in 2025

Zorgverzekeraars geven in 'De ggz in 2025. Vergezicht op de geestelijke gezondheidszorg' hun gezamenlijke visie op de toekomst van onze geestelijke gezondheidszorg.

Zij presenteren hierin zes ambities voor betere behandeling, bekostiging en samenwerking van de ggz met onder meer huisartsenzorg en het sociaal domein. De zorgverzekeraars willen met de visie een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over de ggz en aan oplossingen voor uitdagingen zoals wachtlijsten en complexe zorgvragen.

Het document ‘De ggz in 2025. Vergezicht op de geestelijke gezondheidszorg’ is hier te downloaden. ZN-bestuursleden Ab Klink en Jean-Paul van Haarlem geven in Trouw toelichting op het vergezicht.

De ggz is een essentieel onderdeel van onze gezondheidszorg en Nederlanders moeten ervan op aan kunnen dat er ook op dit gebied goede, tijdig toegankelijke en passende zorg is. Dit staat op dit moment onder druk. Zorgverzekeraars vinden daarom dat het tijd is voor een discussie over wat de samenleving mag verwachten van de ggz. Het uitgangspunt van de zorgverzekeraars is dat we gezamenlijk investeren in het vergroten van het oplossings- en weerbaarheidsvermogen van de samenleving. De sleutel voor succes is daarbij het bijsturen van het heersende beeld van de functie van de ggz: van behandelen en genezen naar werken aan maatschappelijk herstel voor mensen met psychische kwetsbaarheden.

Zes ambities

Zorgverzekeraars presenteren in de visie zes ambities voor de ggz in 2025:

  • 1. Zorgverzekeraars willen de trend van onderbehandeling van zware klachten en overbehandeling van lichte klachten keren.
  • 2. Samen met het ggz-veld worden goede, bewezen praktijken ontwikkeld, op grotere schaal toegepast en via de nieuwe bekostigingssystematiek per 2022 gefinancierd.
  • 3. Zorgverzekeraars zetten in op het verbeteren van de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de ggz-sector en het versterken van het sociaal domein en de eerste lijn.
  • 4. Zorgverzekeraars vragen de Rijksoverheid om de gemeentelijke overheden via het Gemeentefonds voldoende en stabiel te financieren om hun taken waar te kunnen maken.
  • 5. De Rijksoverheid moet een heldere uitspraak doen over de afbakening van de aanspraak geneeskundige ggz in de Zorgverzekeringswet.
  • 6. De Rijksoverheid moet kwalitatieve toetredingsdrempels voor zorgaanbieders mogelijk maken.

Betrokkenen bevraagd

De visie van de zorgverzekeraars is tot stand gekomen met behulp van bijna zeventig betrokkenen. Onder meer (vertegenwoordigers van) cliënten en naasten, psychologen, psychiaters, huisartsen en toezichthouders hebben meegedacht. Zorgverzekeraars spraken met hen over de huidige situatie en over de toekomst van de ggz.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verschijnt februari 2024

De zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland publiceren sinds december 2021 jaarlijks de regiomonitor verpleegzorg. De regiomonitor geeft per zorgkantoorregio een compleet beeld van de huidige én benodigde capaciteit van de verpleegzorg in Nederland. De Regiomonitor 2023 verschijnt in februari 2024.

Oudere meneer steekt zijn duim op
Langdurige zorg

Nieuw Generiek Kompas “Samen werken aan kwaliteit van bestaan” bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas "Samen werken aan kwaliteit van bestaan" ontwikkeld. Dit Kompas voor ouderenzorg is gericht op het optimaliseren van het leven van individuen in verschillende zorgfases. Het Zorginstituut toetst het Kompas. Het is de verwachting dat het Generiek Kompas per 1 januari 2024 in werking kan treden.

Vrouw aan het werk in de apotheek

ZN Formulieren overzichtelijk te vinden op ZN.nl

Alle ZN Formulieren voor onder andere CieBAG en Farmacie zijn nu overzichtelijk te vinden op deze website. Gebruikers kunnen hier eenvoudig zoeken op bijvoorbeeld geneesmiddel of indicatie.

Bekijk alle berichten