Eerstelijns­zorg

Handreiking voor zoektocht naar geschikte huisvesting huisartsen

Ongeveer drie op de vier huisartsen ervaren problemen met huisvesting. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om nieuwe praktijkruimte te vinden of groeien uit hun jasje bij de bestaande huisartsenpraktijk. Om huisartsen én gezondheidscentra te ondersteunen bij hun huisvestingsproblemen is de ‘handreiking huisvesting huisartsen en gezondheidscentra’ gemaakt.

Huisarts en patient bespreken iets samen

Deze handreiking is niet alleen bedoeld voor huisartsen, maar ook voor andere organisaties die ervoor moeten zorgen dat alle Nederlanders een huisartsenpraktijk dicht bij huis hebben, zoals bijvoorbeeld regionale huisartsenorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars.

Handreiking biedt instrumenten

De handreiking vloeit voort uit een afspraak uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) over de huisvestingsproblematiek van huisartsen en gezondheidscentra. De handreiking geeft inzicht in de instrumenten die kunnen bijdragen aan een oplossing voor de huisvestingsproblemen. In de handreiking staat hoe men op lokaal en regionaal niveau kan samenwerken om knelpunten op te lossen.

Zo kan een regionale huisartsenorganisatie in kaart brengen wat in de regio de huisvestingsbehoefte is van huisartsen en gezondheidscentra. Hierna kan zij deze kennis delen met de gemeente en de zorgverzekeraar. Een gemeente kan op haar beurt bij nieuwbouwprojecten bijvoorbeeld rekening houden dat een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum een plek in de wijk moet krijgen. Ook kan zij het bevorderen van voldoende ruimte voor eerstelijnszorg een prominente plek geven in haar beleid.

Zorgbehoefte van de toekomst in beeld

De zorgverzekeraar kan in beeld brengen hoe de zorgbehoefte zich in de toekomst ontwikkelt. Zo wordt tijdig geanticipeerd op veranderende behoeften. Ook kan een zorgverzekeraar afspraken maken met een regionale huisartsenorganisatie om de toegankelijkheid van de huisartsenzorg in de regio te ondersteunen.

De eindverantwoordelijkheid voor het vinden van geschikte huisvesting ligt uiteindelijk bij de huisartsen zelf. Zij moeten bijvoorbeeld tijdig bij de regionale huisartsenorganisatie aangeven of ze een nieuwe praktijkruimte zoeken, een wachtlijst hebben of hun huidige praktijk ontgroeien.

De handreiking Huisvesting huisartsen en gezondheidscentra is een initiatief van InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Zorgverzekeraars Nederland en de ministeries van VWS en BZK.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Hulp bij steunkousen aantrekken

Toegang van zorg hangt af van duidelijke keuzes en stabiele begroting nieuw kabinet

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor duidelijke keuzes van het nieuwe kabinet. Er moet geïnvesteerd worden in een gezonde samenleving zodat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Zorgverzekeraars benadrukken dat hun zorgplicht niet ‘stand-alone’ staat; de zorgplicht is steeds meer afhankelijk van de keuzes, informatie-uitwisseling en medewerking van de overheid en de zorgsector; of het gebrek hieraan. Zorgverzekeraars vragen al geruime tijd om actuele informatie over hun verzekerden op wachtlijsten van zorgaanbieders. Deze informatie is belangrijk voor de zorginkoop en zorgbemiddeling.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Bekijk alle berichten