Eerstelijns­zorg

Handreiking voor zoektocht naar geschikte huisvesting huisartsen

Ongeveer drie op de vier huisartsen ervaren problemen met huisvesting. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om nieuwe praktijkruimte te vinden of groeien uit hun jasje bij de bestaande huisartsenpraktijk. Om huisartsen én gezondheidscentra te ondersteunen bij hun huisvestingsproblemen is de ‘handreiking huisvesting huisartsen en gezondheidscentra’ gemaakt.

Huisarts en patient bespreken iets samen

Deze handreiking is niet alleen bedoeld voor huisartsen, maar ook voor andere organisaties die ervoor moeten zorgen dat alle Nederlanders een huisartsenpraktijk dicht bij huis hebben, zoals bijvoorbeeld regionale huisartsenorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars.

Handreiking biedt instrumenten

De handreiking vloeit voort uit een afspraak uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) over de huisvestingsproblematiek van huisartsen en gezondheidscentra. De handreiking geeft inzicht in de instrumenten die kunnen bijdragen aan een oplossing voor de huisvestingsproblemen. In de handreiking staat hoe men op lokaal en regionaal niveau kan samenwerken om knelpunten op te lossen.

Zo kan een regionale huisartsenorganisatie in kaart brengen wat in de regio de huisvestingsbehoefte is van huisartsen en gezondheidscentra. Hierna kan zij deze kennis delen met de gemeente en de zorgverzekeraar. Een gemeente kan op haar beurt bij nieuwbouwprojecten bijvoorbeeld rekening houden dat een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum een plek in de wijk moet krijgen. Ook kan zij het bevorderen van voldoende ruimte voor eerstelijnszorg een prominente plek geven in haar beleid.

Zorgbehoefte van de toekomst in beeld

De zorgverzekeraar kan in beeld brengen hoe de zorgbehoefte zich in de toekomst ontwikkelt. Zo wordt tijdig geanticipeerd op veranderende behoeften. Ook kan een zorgverzekeraar afspraken maken met een regionale huisartsenorganisatie om de toegankelijkheid van de huisartsenzorg in de regio te ondersteunen.

De eindverantwoordelijkheid voor het vinden van geschikte huisvesting ligt uiteindelijk bij de huisartsen zelf. Zij moeten bijvoorbeeld tijdig bij de regionale huisartsenorganisatie aangeven of ze een nieuwe praktijkruimte zoeken, een wachtlijst hebben of hun huidige praktijk ontgroeien.

De handreiking Huisvesting huisartsen en gezondheidscentra is een initiatief van InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Zorgverzekeraars Nederland en de ministeries van VWS en BZK.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Man en vrouw fietsen in het bos
Eerstelijns­zorg

Oproep ZN aan Tweede Kamer GALA debat

Op 29 februari debatteert de Tweede Kamer over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA, waarbij zorgverzekeraars samenwerken met het ministerie van VWS en gemeenten, bestrijdt gezondheidsproblemen en bevordert een gezonde levensstijl door het versterken van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2023 gepubliceerd

Welke capaciteitsplannen er voor alle zorgkantoorregio’s voor de komende jaren liggen, is in beeld gebracht in de Regiomonitor Verpleegzorg 2023. Zorgkantoren hebben in oktober 2023 bij zorgaanbieders opgevraagd wat (vooralsnog) de capaciteitsplannen zijn voor de komende jaren. De input van de zorgaanbieders is verwerkt in de Regiomonitor 2023. Hierin staan de capaciteitsplannen tot en met 2027. De monitor vormt het uitgangspunt voor regionale en individuele gesprekken die zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar voeren over passende zorg voor ouderen.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Bekijk alle berichten