Passende zorg

Update: Inspirerende mijlpaal bereikt door akkoord op transformatieplan Santeon.

Inspirerende mijlpaal bereikt met het akkoord van verzekeraars en VWS van het eerste transformatieplan van Santeon.

Dirk Jan van den Berg, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

Eerste transformatieplan goedgekeurd

De Santeon ziekenhuizen hebben akkoord van zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis en van het ministerie van VWS voor de transformatie naar hybride zorg en de verdere uitrol van Zorg bij jou. Onder deze naam wordt een medisch servicecentrum opgezet dat digitale zorg biedt in de hele sector en op landelijke schaal, waarbij elke zorgaanbieder kan aansluiten. Zorg bij jou helpt zorgverleners om de slag te maken naar hybride zorg: digitaal en thuis bij de patiënt als dat kan; fysiek en op locatie als dat nodig is. Hierdoor krijgen steeds meer patiënten toegang tot de beste zorg dichtbij en blijft het werk voor zorgverleners aantrekkelijk en werkbaar. Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is iets meer dan een jaar geleden gesloten. Akkoord zorgverzekeraars en VWS voor transformatieplan en financiering Zorg bij jou – Santeon

De betrokken partijen kunnen terugkijken op een jaar waarin hard is gewerkt en veel resultaten zijn geboekt. Zoals bijvoorbeeld de totstandkoming van het IZA-fonds wijkverpleging – een samenwerking tussen Zorgthuisnl, ActiZ en ZN – en de opschaling Meer Tijd voor de Patiënt bij de huisartsen (MTVP). Afgelopen juni zijn alle regiobeelden opgeleverd. Deze regiobeelden laten alle partijen in de regio inzien op welke transformatie(s) de samenwerking zich moet gaan richten.

Zo werken we in heel Nederland intensief samen met zorgaanbieders en gemeenten om de zorg voor mensen in hun wijk, stad of regio te verbeteren. De volgende stap is dat we met elkaar in de regio keuzes gaan maken voor de toekomst van de zorg. Dat doen we door eind dit jaar in iedere regio een regioplan op te leveren. Zorgverzekeraars ondersteunen door hun zorginkoop de grote transformaties die in de regioplannen worden afgesproken. Dat doen zij onder andere door – waar van toepassing – gelijkgerichte zorginkoopafspraken en de inzet van transformatiemiddelen.

Versnelling in de regio

Het IZA geeft een versnelling aan de samenwerking in de regio. Door de grote hoeveelheid plannen merk je dat er echt iets in beweging is. We zien tal van goede voorbeelden. Vijf van die goede voorbeelden hebben we in onderstaande video gebundeld.

De voorbeelden laten zien hoe belangrijk en succesvol we de zorg voor Nederlanders met elkaar kunnen verbeteren. Dat is ook hard nodig want de gezondheidszorg kampt met enorme uitdagingen die de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg onder druk zetten. Veel mensen maken zich terecht zorgen of zij de zorg kunnen krijgen die zijn nodig hebben. Door de vergrijzing doen steeds meer ouderen een beroep op de zorg.

Zorg raakt overbelast

Ook is er een grote groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid kent. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en in combinatie met de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen. Het is goed dat de politiek duidelijk heeft gemaakt dat we met de IZA-afspraken door moeten gaan. Het is ook belangrijk dat het demissionaire kabinet de bestaanszekerheid verbetert.

Investeren in gezonde samenleving

Een nieuw kabinet zal moeten investeren in een gezonde samenleving, in het verlengde van de akkoorden die we samen als zorgsector gesloten hebben. De partijen die samen IZA hebben ondertekend, zijn gezamenlijk bezig met de zorg beter te organiseren voor mensen. Samen bouwen we aan de noodzakelijke transformaties in de zorg. We kunnen het ons dan nu ook niet permitteren om stil te staan. Dat is ook meteen een oproep aan het volgende kabinet. Want alleen door over een lange periode samen de schouders eronder te zetten, kunnen we zorgen dat we resultaten boeken.

In deze 1-jaar-IZA blog-estafette stellen wij de vervolgvraag aan de NZa: hoe kunnen alle betrokken partijen in de regio de samenwerking nog verder versterken en welke knelpunten ziet de NZa in die context?

Dirk Jan van den Berg
Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verschijnt februari 2024

De zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland publiceren sinds december 2021 jaarlijks de regiomonitor verpleegzorg. De regiomonitor geeft per zorgkantoorregio een compleet beeld van de huidige én benodigde capaciteit van de verpleegzorg in Nederland. De Regiomonitor 2023 verschijnt in februari 2024.

Oudere meneer steekt zijn duim op
Langdurige zorg

Nieuw Generiek Kompas “Samen werken aan kwaliteit van bestaan” bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas "Samen werken aan kwaliteit van bestaan" ontwikkeld. Dit Kompas voor ouderenzorg is gericht op het optimaliseren van het leven van individuen in verschillende zorgfases. Het Zorginstituut toetst het Kompas. Het is de verwachting dat het Generiek Kompas per 1 januari 2024 in werking kan treden.

Vrouw aan het werk in de apotheek

ZN Formulieren overzichtelijk te vinden op ZN.nl

Alle ZN Formulieren voor onder andere CieBAG en Farmacie zijn nu overzichtelijk te vinden op deze website. Gebruikers kunnen hier eenvoudig zoeken op bijvoorbeeld geneesmiddel of indicatie.

Bekijk alle berichten