IZA krijgt vorm in de praktijk

Goede zorg moet voor alle Nederlanders toegankelijk en betaalbaar blijven. Daar werken zorgverzekeraars met partners in de regio samen aan. In het Integraal Zorgakkoord hebben ze hierover ook afspraken gemaakt, Steeds meer mooie initiatieven laten zien hoe het IZA in de praktijk vorm krijgt.

Door grote en urgente uitdagingen in de zorg, komt de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg steeds meer onder druk te staan. Zorgverzekeraars zijn samen met partners in de regio bezig om deze complexe uitdagingen zorgvuldig het hoofd te bieden. In het Integraal Zorgakkoord, het IZA, maakten ze hierover afspraken.  Steeds meer mooie initiatieven laten zien hoe het IZA in de praktijk vorm krijgt. In deze video laten we er vijf zien.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Gesprek tussen arts en patient

Zorgverzekeraars passen machtigingsbeleid voor tertiaire borstreconstructie na borstkanker aan

Zorgverzekeraars hebben besloten om vanaf 2024 het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker gefaseerd aan te passen. Dit geldt voor de aanvragen binnen de gecontracteerde zorg, die voldoen aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Wandelen in het bos

Reactie ZN op NOS berichtgeving foto’s bij borstreconstructie

Wij vinden het pijnlijk voor vrouwen, dat zij na een ernstige ziekte met ongewenste situaties zijn geconfronteerd. Medische foto’s worden door de arts gemaakt en verstuurd via Vecozo. Het beoordelen van medische foto’s wordt op een zorgvuldige en deskundige wijze gedaan door medewerkers die de juiste competenties hiervoor bezitten.

Bekijk alle berichten