Jaarverslag ZN: zorgakkoorden voeren de boventoon in 2022

De activiteiten van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in 2022 stonden voor een groot deel in het teken van de voorbereiding en eerste uitwerking van de bestuurlijke zorgakkoorden, zoals het Integraal Zorgakkoord. Dit blijkt uit het jaarverslag dat ZN vandaag publiceert.

Voor zorgverzekeraars staat voorop dat zij de toegang tot zorg voor hun verzekerden nu en in de toekomst kunnen blijven garanderen. De kernboodschap ‘Duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen’, is daarbij leidend. In dat kader heeft ZN met de leden en in samenwerking met alle betrokken partijen intensief samengewerkt aan de zorgakkoorden. Op 16 september 2022 ondertekenden partijen het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarmee zij hun commitment tonen om de grote uitdagingen waar de zorg voor staat, het hoofd te bieden. In 2022 is ook hard gewerkt aan een preventieakkoord (GALA), dat in 2022 zijn beslag kreeg. Ten slotte is vanuit ZN effectief bijgedragen aan het programma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO).

Acties voortkomend uit zorgakkoorden

Aansluitend zijn de eerste acties vanuit de zorgakkoorden opgepakt. Zo is de leidraad ‘Meer Tijd voor de Patiënt’ (huisartsenzorg) vastgesteld, is gestart met de voorbereidingen voor het IZA-fonds Wijkverpleging en is het beoordelingskader impactvolle zorgtransformaties vastgesteld. Daarmee is bijgedragen aan een succesvolle start van de zorgakkoorden.

Corona

Naast alle werkzaamheden rond de zorgakkoorden is er nog meer werk verricht. Bijvoorbeeld de ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de coronapandemie. De aanpak van de coronacrisis heeft daarom begin 2022 toen corona nog volop speelde, maar ook gaande het jaar, veel aandacht gevraagd van het ZN-bureau en de leden. Ook is een gezamenlijke visie van zorgverzekeraars op de transformatie van de MSZ en de acute zorg verder vormgegeven en vastgelegd in een gezamenlijke visie voor de Medisch Specialistische Zorg en de Acute Zorg.

Medewerkers ZN

Alle medewerkers van ZN hebben zich enorm ingezet om een bijdrage te leveren aan duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Omwille van de continuïteit is er in 2022 een tamelijk grote uitbreiding van medewerkers geweest. De waardering voor het werken bij ZN is bij medewerkers hoog. Deze waardering geldt ook voor de grote impact die met het werk gemaakt wordt.

Het aantal onderwerpen waar de brancheorganisatie zich mee bezighoudt is groot en zeer divers. Het jaarverslag biedt daarvan een overzicht. Dit is beschreven in lijn met de ‘Ambitie 2025’ van ZN.

Kijk hier voor het jaarverslag van Zorgverzekeraars Nederland.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Langdurige zorg

Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden op www.zorgkantoor.nl

De juiste informatie over langdurige zorg in Nederland staat op www.zorgkantoor.nl. Op dit platform kunnen mensen die op zoek zijn naar eenduidige en begrijpelijke informatie over langdurige zorg terecht. Nieuw op www.zorgkantoor.nl is dat er nu ook gezocht kan worden naar zorgaanbieders van langdurige zorg. Deze zorgaanbieders staan in de ZorgAtlas.

Gehandicapte vrouw maakt muziek
Langdurige zorg

NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7-prestaties

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen op weg naar een passende oplossing.

Mensen houden elkaars handen vast
Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars vragen stevige maatregelen om wachttijden gespecialiseerde ggz te verminderen

Zorgverzekeraars Nederland vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om stevige maatregelen die helpen om de gespecialiseerde ggz beter toegankelijk te maken. Zorgverzekeraars werken al jaren intensief samen met de ggz-sector om de wachttijden voor gespecialiseerde ggz te verkorten. De huidige maatregelen zijn niet voldoende; veel mensen met ernstige mentale klachten moeten nog steeds te lang wachten (langer dan de Treeknorm) op diagnostiek en een gespecialiseerde behandeling.

Bekijk alle berichten