Jaarverslag ZN: zorgakkoorden voeren de boventoon in 2022

De activiteiten van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in 2022 stonden voor een groot deel in het teken van de voorbereiding en eerste uitwerking van de bestuurlijke zorgakkoorden, zoals het Integraal Zorgakkoord. Dit blijkt uit het jaarverslag dat ZN vandaag publiceert.

Voor zorgverzekeraars staat voorop dat zij de toegang tot zorg voor hun verzekerden nu en in de toekomst kunnen blijven garanderen. De kernboodschap ‘Duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen’, is daarbij leidend. In dat kader heeft ZN met de leden en in samenwerking met alle betrokken partijen intensief samengewerkt aan de zorgakkoorden. Op 16 september 2022 ondertekenden partijen het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarmee zij hun commitment tonen om de grote uitdagingen waar de zorg voor staat, het hoofd te bieden. In 2022 is ook hard gewerkt aan een preventieakkoord (GALA), dat in 2022 zijn beslag kreeg. Ten slotte is vanuit ZN effectief bijgedragen aan het programma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO).

Acties voortkomend uit zorgakkoorden

Aansluitend zijn de eerste acties vanuit de zorgakkoorden opgepakt. Zo is de leidraad ‘Meer Tijd voor de Patiënt’ (huisartsenzorg) vastgesteld, is gestart met de voorbereidingen voor het IZA-fonds Wijkverpleging en is het beoordelingskader impactvolle zorgtransformaties vastgesteld. Daarmee is bijgedragen aan een succesvolle start van de zorgakkoorden.

Corona

Naast alle werkzaamheden rond de zorgakkoorden is er nog meer werk verricht. Bijvoorbeeld de ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de coronapandemie. De aanpak van de coronacrisis heeft daarom begin 2022 toen corona nog volop speelde, maar ook gaande het jaar, veel aandacht gevraagd van het ZN-bureau en de leden. Ook is een gezamenlijke visie van zorgverzekeraars op de transformatie van de MSZ en de acute zorg verder vormgegeven en vastgelegd in een gezamenlijke visie voor de Medisch Specialistische Zorg en de Acute Zorg.

Medewerkers ZN

Alle medewerkers van ZN hebben zich enorm ingezet om een bijdrage te leveren aan duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Omwille van de continuïteit is er in 2022 een tamelijk grote uitbreiding van medewerkers geweest. De waardering voor het werken bij ZN is bij medewerkers hoog. Deze waardering geldt ook voor de grote impact die met het werk gemaakt wordt.

Het aantal onderwerpen waar de brancheorganisatie zich mee bezighoudt is groot en zeer divers. Het jaarverslag biedt daarvan een overzicht. Dit is beschreven in lijn met de ‘Ambitie 2025’ van ZN.

Kijk hier voor het jaarverslag van Zorgverzekeraars Nederland.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten