Jaarverslag ZN: zorgakkoorden voeren de boventoon in 2022

Jaarverslag ZN: zorgakkoorden voeren de boventoon in 2022

De activiteiten van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in 2022 stonden voor een groot deel in het teken van de voorbereiding en eerste uitwerking van de bestuurlijke zorgakkoorden, zoals het Integraal Zorgakkoord. Dit blijkt uit het jaarverslag dat ZN vandaag publiceert.

Voor zorgverzekeraars staat voorop dat zij de toegang tot zorg voor hun verzekerden nu en in de toekomst kunnen blijven garanderen. De kernboodschap ‘Duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen’, is daarbij leidend. In dat kader heeft ZN met de leden en in samenwerking met alle betrokken partijen intensief samengewerkt aan de zorgakkoorden. Op 16 september 2022 ondertekenden partijen het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarmee zij hun commitment tonen om de grote uitdagingen waar de zorg voor staat, het hoofd te bieden. In 2022 is ook hard gewerkt aan een preventieakkoord (GALA), dat in 2022 zijn beslag kreeg. Ten slotte is vanuit ZN effectief bijgedragen aan het programma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO).

Acties voortkomend uit zorgakkoorden

Aansluitend zijn de eerste acties vanuit de zorgakkoorden opgepakt. Zo is de leidraad ‘Meer Tijd voor de Patiënt’ (huisartsenzorg) vastgesteld, is gestart met de voorbereidingen voor het IZA-fonds Wijkverpleging en is het beoordelingskader impactvolle zorgtransformaties vastgesteld. Daarmee is bijgedragen aan een succesvolle start van de zorgakkoorden.

Corona

Naast alle werkzaamheden rond de zorgakkoorden is er nog meer werk verricht. Bijvoorbeeld de ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de coronapandemie. De aanpak van de coronacrisis heeft daarom begin 2022 toen corona nog volop speelde, maar ook gaande het jaar, veel aandacht gevraagd van het ZN-bureau en de leden. Ook is een gezamenlijke visie van zorgverzekeraars op de transformatie van de MSZ en de acute zorg verder vormgegeven en vastgelegd in een gezamenlijke visie voor de Medisch Specialistische Zorg en de Acute Zorg.

Medewerkers ZN

Alle medewerkers van ZN hebben zich enorm ingezet om een bijdrage te leveren aan duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Omwille van de continuïteit is er in 2022 een tamelijk grote uitbreiding van medewerkers geweest. De waardering voor het werken bij ZN is bij medewerkers hoog. Deze waardering geldt ook voor de grote impact die met het werk gemaakt wordt.

Het aantal onderwerpen waar de brancheorganisatie zich mee bezighoudt is groot en zeer divers. Het jaarverslag biedt daarvan een overzicht. Dit is beschreven in lijn met de ‘Ambitie 2025’ van ZN.

Kijk hier voor het jaarverslag van Zorgverzekeraars Nederland.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten