Langdurige zorg

Kwaliteitskader woonzorg in de langdurige GGZ deze maand ingediend bij Zorginstituut Nederland

Het kwaliteitskader woonzorg in de langdurige GGZ is af. Na goedkeuring door Zorginstituut Nederland wordt het kwaliteitskader naar verwachting per 1 juli 2024 van kracht.

Mensen houden elkaars handen vast

Dat het kwaliteitskader af is, is een belangrijke mijlpaal voor de ruim twintig organisaties die hieraan op een constructieve wijze hebben gewerkt sinds de start van de projectgroep mei 2023. Het kader wordt deze maand ingediend bij Zorginstituut Nederland. Zij beoordeelt of het kwaliteitskader voldoet aan de criteria van hun toetsingskader en ingeschreven kan worden in het daarvoor bestemde register. Naar verwachting wordt het kwaliteitskader, na goedkeuring, vanaf 1 juli 2024 van kracht.

Het kwaliteitskader GGZ woonzorg biedt een duidelijk handvat voor passende woonzorg

Het kader geeft een eenduidige beschrijving van de kwaliteit van woonzorg in de langdurige GGZ voor cliënten met een Wlz GGZ-indicatie. Het geeft handvatten en richting over wat goede, passende woonzorg is. De wensen en behoeften van een cliënt zijn het vertrekpunt voor woonzorg, maar dit kan schuren met de (financiële) mogelijkheden, de normen en waarden, de uitgangspunten van de Wet langdurige zorg of de veiligheid van de maatschappij. Het doel van het kwaliteitskader is een gedeelde visie (van cliënt, naaste, (zorg)professional, zorgorganisatie en financiers) op wat goede woonzorg in de langdurige GGZ is en hoe samen te werken aan passende zorg.

Het kwaliteitskader is gemaakt voor iedereen die met langdurige GGZ te maken heeft:

  • Cliënten en hun naasten vinden hier duidelijkheid over wat hun zorg inhoudt.
  • Zorgprofessionals gebruiken het om samen te leren, te ontwikkelen, te reflecteren en te verbeteren.
  • Zorgorganisaties hebben een handvat om de kwaliteit van de zorg vorm te geven, te evalueren en te gebruiken in gesprek met zorgkantoren.
  • De zorgkantoren gebruiken het als kader voor de inkoop en contractering.
  • De inspectie past het kwaliteitskader toe als toetsingskader.

Het kwaliteitskader GGZ woonzorg is aanvullend op  bestaande richtlijnen en zorgstandaarden

Veel aspecten van kwaliteit van zorg staan al beschreven in wet- en regelgeving, richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules, die ook van toepassing zijn op cliënten binnen de Wlz GGZ. Organisaties maken daar gebruik van. Dit kwaliteitskader richt zich op de woonzorg, waar nog geen beschrijving voor was. De vraag naar een kwaliteitskader voor de langdurige GGZ bestond al langer maar tot nog toe was er geen gezamenlijk beeld beschikbaar van wat goede kwaliteit van zorg is. Dat gezamenlijke beeld is er nu wel.

Start implementatie vanaf 1 juli

Het kwaliteitskader wordt deze maand ter beoordeling ingediend bij Zorginstituut Nederland. We verwachten dat, na toetsing door het Zorginstituut, het kader per 1 juli wordt geregistreerd en gepubliceerd.

 

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Oproep zorgpartijen: “Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis”

Het beschikbare macrobudget (het totale budget dat beschikbaar is) voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Gezien de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Wijkverpleging blijft immers cruciaal om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Huisarts schrijft iets op

Reactie Zorgverzekeraars Nederland op hoofdlijnenakkoord

Zorgverzekeraars Nederland ziet veel goede elementen in de zorgparagraaf van PVV, VVD, NSC en BBB. In hun akkoord is veel aandacht voor de gezondheidszorg en wordt komende jaren doorgegaan met het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Arts en patient in gesprek
Eerstelijns­zorg

Huisartsen en zorgverzekeraars maken nieuwe afspraken MTVP

Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel bekostigd. De brancheorganisaties in de huisartsenzorg en van de zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt om MTVP verder door te ontwikkelen.

Bekijk alle berichten