Digitalisering

Nationale visie op gezondheidsinformatiestelsel naar de Tweede Kamer

De nationale visie op het gezondheidsinformatiestelsel is klaar. Op 6 april stuurde minister Kuipers de visie naar de Tweede Kamer. De nationale visie is opgesteld onder regie van het ministerie van VWS, samen met Nictiz, VZVZ en ZN. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is trots op het gezamenlijk bereikte resultaat. Er ligt nu een visie die voor de korte en langere termijn richting kan geven aan de ontwikkeling van het gezondheidsinformatiestelsel. Een belangrijke stap voor het inrichten van het toekomstige gezondheidsinformatiestelsel.

Databeschikbaarheid

De visie gaat uit van een transitie van gegevensuitwisseling naar databeschikbaarheid. Bij gegevensuitwisseling stuurt een zorgverlener met toestemming van de patiënt gegevens door naar een andere zorgverlener. Bij databeschikbaarheid is dit andersom. Een zorgverlener heeft toegang tot gegevens van meerdere behandelaars, zodat het nodige medische beeld van een patiënt beschikbaar is met waarborgen voor patiëntveiligheid en privacy. Vertrouwen in elkaar en in het zorgvuldig gebruik van gegevens is hierbij essentieel.

In de visie staat ook dat burgers meer regie moeten krijgen over hun eigen gezondheid zodat zij beter kunnen meebeslissen over de gewenste behandeling. Dat vereist dat ze over hun eigen medische gegevens kunnen beschikken, bijvoorbeeld via een persoonlijke gezondheidsomgeving. Dit past ook in de gewenste digitalisering van zorg: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

Medische gegevens worden in de visie op nog een derde manier gebruikt. Namelijk het zogeheten secundair gebruik van data. Dat betekent dat patiëntgegevens geanonimiseerd beschikbaar komen voor onderzoek, monitoring, innovatie en beleid. Hiermee kunnen nieuwe behandelmethoden worden ontwikkeld voor bijvoorbeeld chronische ziekten. Ook kunnen maatregelen worden ingezet voor gezondheid en preventie.

Om de visie concreet te maken is er een voorgenomen korte termijnstrategie uitgewerkt. Die strategie sluit aan bij de afspraken in het IZA. De strategie voor de middellange en lange termijn volgen later dit jaar.

Bekijk de Kamerbrief met de nationale visie op het gezondheidsinformatiestelsel: Kamerbrief over nationale visie gezondheidsinformatiestelsel | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verschijnt februari 2024

De zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland publiceren sinds december 2021 jaarlijks de regiomonitor verpleegzorg. De regiomonitor geeft per zorgkantoorregio een compleet beeld van de huidige én benodigde capaciteit van de verpleegzorg in Nederland. De Regiomonitor 2023 verschijnt in februari 2024.

Oudere meneer steekt zijn duim op
Langdurige zorg

Nieuw Generiek Kompas “Samen werken aan kwaliteit van bestaan” bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas "Samen werken aan kwaliteit van bestaan" ontwikkeld. Dit Kompas voor ouderenzorg is gericht op het optimaliseren van het leven van individuen in verschillende zorgfases. Het Zorginstituut toetst het Kompas. Het is de verwachting dat het Generiek Kompas per 1 januari 2024 in werking kan treden.

Vrouw aan het werk in de apotheek

ZN Formulieren overzichtelijk te vinden op ZN.nl

Alle ZN Formulieren voor onder andere CieBAG en Farmacie zijn nu overzichtelijk te vinden op deze website. Gebruikers kunnen hier eenvoudig zoeken op bijvoorbeeld geneesmiddel of indicatie.

Bekijk alle berichten