Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

De wijkverpleging wordt steeds belangrijker om zorg dicht bij de mensen thuis te bieden en ons zorgstelsel toegankelijk te houden. Met het IZA-fonds Wijkverpleging krijgt deze zorg een extra impuls. Ruim 400 zorgaanbieders kregen al een bijdrage vanuit dit fonds toegezegd in 2023. Het IZA-fonds Wijkverpleging volgt uit afspraken uit het Integraal Zorgakkoord. Het geld kan aangevraagd worden door zorgorganisaties die wijkverpleging bieden. Het fonds bevat 75 miljoen euro en is opgericht en wordt beheerd door ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland. Hiervan resteert over 2023 nog circa € 35 miljoen. In totaal zijn al 400 aanvragen voor een bijdrage uit het fonds goedgekeurd.

Aanvragen en criteria gelijk
De manier van aanvragen, de criteria en de beoordeling blijven gelijk. Ook organisaties die in het voorjaar van 2023 een subsidie uit het IZA-fonds Wijkverpleging hebben ontvangen kunnen in het najaar opnieuw een aanvraag doen.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds dienen de projecten aantoonbaar bij te dragen aan een of meer van de vastgestelde IZA onderwerpen. De projectaanvraag moet een (duidelijke) toelichting bevatten waarin dit wordt gemotiveerd. Het gaat om

  • Inzetten op passende zorg;
  • Meer werkplezier;
  • Minder regeldruk voor zorgprofessionals;
  • Stimuleren van arbeidsbesparend werken;
  • Bevorderen van samenwerking en coördinatie in de wijk;
  • Meer aandacht voor preventie, herstel en tijd voor meer cliënten in de wijk;
  • Trainen van professionals preventie, reablement, positieve gezondheid en omgaan met psychiatrische problematiek;
  • Bijdragen in werkgeverskosten leerlingen BBL/Hbo-V duaal;
  • Innovatieve projecten.

De aanvragen mogen per zorgaanbieder maximaal 5% van de omzet aan wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet bedragen met een maximum van € 500.000,- (incl. BTW). Het drempelbedrag bedraagt € 15.000, – per aanvraag (incl. BTW). Zorgaanbieders mogen meerdere projectaanvragen indienen binnen deze maxima en daarnaast ook gezamenlijk met aanbieders aanvragen.

Laagdrempelige toegang, vlotte beoordeling
Het fonds is laagdrempelig opgezet voor zowel grote als kleine organisaties. Aanvragen kunnen worden ingediend via de website https://www.izafondswijkverpleging.nl/ die voor dit fonds is ingericht. Op deze website staan ook goede voorbeelden van projecten die voor financiering in aanmerking komen.
Kleinere aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie, grotere projecten door de preferente zorgverzekeraar in de regio. Indieners krijgen in december te horen of de aanvraag is goedgekeurd. Voor projecten die door de zorgverzekeraar zijn afgewezen bestaat dan nog de mogelijkheid voor een second opinion door de beoordelingscommissie.

De bedoeling van het wijkfonds is dat de wijkverpleging in het hele land een impuls krijgt. Daarom kijken de beoordelaars bij de verdeling van de gelden uit het fonds naar een evenredige verspreiding over de regio’s en tussen grote en kleine zorgaanbieders.

De toegezegde middelen kunnen tot 1 januari 2025 worden ingezet voor de goedgekeurde projecten.

Webinar 26 september
Geïnteresseerden kunnen een webinar volgen over het fonds en het indienen en beoordelen van de aanvraag op 26 september van 12 tot 14 uur. Inschrijven hiervoor kan al via de site van ActiZ Het webinar is ook naderhand nog terug te zien.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten