Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

De wijkverpleging wordt steeds belangrijker om zorg dicht bij de mensen thuis te bieden en ons zorgstelsel toegankelijk te houden. Met het IZA-fonds Wijkverpleging krijgt deze zorg een extra impuls. Ruim 400 zorgaanbieders kregen al een bijdrage vanuit dit fonds toegezegd in 2023. Het IZA-fonds Wijkverpleging volgt uit afspraken uit het Integraal Zorgakkoord. Het geld kan aangevraagd worden door zorgorganisaties die wijkverpleging bieden. Het fonds bevat 75 miljoen euro en is opgericht en wordt beheerd door ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland. Hiervan resteert over 2023 nog circa € 35 miljoen. In totaal zijn al 400 aanvragen voor een bijdrage uit het fonds goedgekeurd.

Aanvragen en criteria gelijk
De manier van aanvragen, de criteria en de beoordeling blijven gelijk. Ook organisaties die in het voorjaar van 2023 een subsidie uit het IZA-fonds Wijkverpleging hebben ontvangen kunnen in het najaar opnieuw een aanvraag doen.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds dienen de projecten aantoonbaar bij te dragen aan een of meer van de vastgestelde IZA onderwerpen. De projectaanvraag moet een (duidelijke) toelichting bevatten waarin dit wordt gemotiveerd. Het gaat om

  • Inzetten op passende zorg;
  • Meer werkplezier;
  • Minder regeldruk voor zorgprofessionals;
  • Stimuleren van arbeidsbesparend werken;
  • Bevorderen van samenwerking en coördinatie in de wijk;
  • Meer aandacht voor preventie, herstel en tijd voor meer cliënten in de wijk;
  • Trainen van professionals preventie, reablement, positieve gezondheid en omgaan met psychiatrische problematiek;
  • Bijdragen in werkgeverskosten leerlingen BBL/Hbo-V duaal;
  • Innovatieve projecten.

De aanvragen mogen per zorgaanbieder maximaal 5% van de omzet aan wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet bedragen met een maximum van € 500.000,- (incl. BTW). Het drempelbedrag bedraagt € 15.000, – per aanvraag (incl. BTW). Zorgaanbieders mogen meerdere projectaanvragen indienen binnen deze maxima en daarnaast ook gezamenlijk met aanbieders aanvragen.

Laagdrempelige toegang, vlotte beoordeling
Het fonds is laagdrempelig opgezet voor zowel grote als kleine organisaties. Aanvragen kunnen worden ingediend via de website https://www.izafondswijkverpleging.nl/ die voor dit fonds is ingericht. Op deze website staan ook goede voorbeelden van projecten die voor financiering in aanmerking komen.
Kleinere aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie, grotere projecten door de preferente zorgverzekeraar in de regio. Indieners krijgen in december te horen of de aanvraag is goedgekeurd. Voor projecten die door de zorgverzekeraar zijn afgewezen bestaat dan nog de mogelijkheid voor een second opinion door de beoordelingscommissie.

De bedoeling van het wijkfonds is dat de wijkverpleging in het hele land een impuls krijgt. Daarom kijken de beoordelaars bij de verdeling van de gelden uit het fonds naar een evenredige verspreiding over de regio’s en tussen grote en kleine zorgaanbieders.

De toegezegde middelen kunnen tot 1 januari 2025 worden ingezet voor de goedgekeurde projecten.

Webinar 26 september
Geïnteresseerden kunnen een webinar volgen over het fonds en het indienen en beoordelen van de aanvraag op 26 september van 12 tot 14 uur. Inschrijven hiervoor kan al via de site van ActiZ Het webinar is ook naderhand nog terug te zien.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Gesprek tussen arts en patient

Zorgverzekeraars passen machtigingsbeleid voor tertiaire borstreconstructie na borstkanker aan

Zorgverzekeraars hebben besloten om vanaf 2024 het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker gefaseerd aan te passen. Dit geldt voor de aanvragen binnen de gecontracteerde zorg, die voldoen aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Wandelen in het bos

Reactie ZN op NOS berichtgeving foto’s bij borstreconstructie

Wij vinden het pijnlijk voor vrouwen, dat zij na een ernstige ziekte met ongewenste situaties zijn geconfronteerd. Medische foto’s worden door de arts gemaakt en verstuurd via Vecozo. Het beoordelen van medische foto’s wordt op een zorgvuldige en deskundige wijze gedaan door medewerkers die de juiste competenties hiervoor bezitten.

Bekijk alle berichten