Nieuwe termijn Dirk Jan van den Berg als voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

Het bestuur en de Algemene Ledenvergadering van Zorgverzekeraars Nederland hebben op 2 oktober ingestemd met een nieuwe termijn voor Dirk Jan van den Berg als voorzitter. Dirk Jan van den Berg is sinds februari 2020 voorzitter van ZN, zijn tweede termijn gaat in per 1 februari 2024.

Dirk Jan van den Berg, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

Georgette Fijneman, vicevoorzitter bestuur ZN: “We zijn blij dat Dirk Jan van den Berg zijn termijn als voorzitter van ZN wil verlengen. We staan voor grote uitdagingen in de zorg en dan is het fijn om een ervaren bestuurder met zoveel kennis en visie aan boord te hebben, die daarnaast een enorme betrokkenheid heeft voor de toegang tot zorg voor iedere Nederlander.”

Dirk Jan van Berg, voorzitter bestuur ZN: “Met veel energie zet ik mij graag in voor de grote uitdagingen in de zorg en de noodzakelijke transformaties die de komende tijd moeten plaatsvinden. Ik doe dat met veel plezier samen met de andere bestuursleden, directie en medewerkers van Zorgverzekeraars Nederland, en daarom committeer ik mij graag voor een tweede termijn aan ZN. Ik zie daarbij uit naar verdere samenwerking met mijn collega’s van andere brancheorganisaties in de zorg.”

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Oproep zorgpartijen: “Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis”

Het beschikbare macrobudget (het totale budget dat beschikbaar is) voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Gezien de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Wijkverpleging blijft immers cruciaal om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Huisarts schrijft iets op

Reactie Zorgverzekeraars Nederland op hoofdlijnenakkoord

Zorgverzekeraars Nederland ziet veel goede elementen in de zorgparagraaf van PVV, VVD, NSC en BBB. In hun akkoord is veel aandacht voor de gezondheidszorg en wordt komende jaren doorgegaan met het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Arts en patient in gesprek
Eerstelijns­zorg

Huisartsen en zorgverzekeraars maken nieuwe afspraken MTVP

Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel bekostigd. De brancheorganisaties in de huisartsenzorg en van de zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt om MTVP verder door te ontwikkelen.

Bekijk alle berichten