tandarts mondzorg-5781d7a9-27ff-44ed-b9af-12371d5656fd.jpg
Eerstelijnszorg 27-03-2017

Papieren formulieren mondzorg in langdurige zorg verleden tijd

Mondzorgprofessionals en zorgkantoren gebruiken binnenkort geen papieren meer bij machtigingen en declaraties voor patiënten in instellingen voor langdurige zorg. Het gaat om behandelingen die vanaf 1 juli plaatsvinden. Dit is afgesproken door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en mondzorgbrancheorganisaties binnen het traject vermindering Administratieve Lasten Mondzorg.

Machtigingsaanvragen en declaraties voor mondzorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) worden voortaan via het machtigingen- en declaratieportaal van VECOZO digitaal afgehandeld. Het gaat om patiënten die mondzorg nodig hebben en in een zogenoemde Wlz-instelling verblijven met een indicatie voor verblijf met behandeling. De samenwerkende partijen ervaren de huidige papieren afhandeling voor deze patiënten als een grote last. Door de nieuwe afspraken hoeven zorgverleners geen gebruik meer te maken van formulieren. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor zorg aan de cliënt. Ook de handmatige verwerking door zorgkantoren komt hiermee te vervallen. De afspraken over deze werkwijze zijn vergelijkbaar met de afspraken die recent voor mondzorg in de Zvw zijn gemaakt. Het ministerie van VWS juicht toe dat partijen samen dit knelpunt hebben opgelost.

In juni van dit jaar wordt een laatste test uitgevoerd om vast te stellen of de nieuwe werkwijze goed functioneert. De continuïteit in het betalingsproces mag immers niet in gevaar komen. Om de implementatie verder te monitoren, is er een stuurgroep ingesteld waarin het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland,  CAK en ZN participeren.        

Binnenkort krijgen alle betrokkenen en softwareleveranciers uitgebreide informatie over de aankomende wijzigingen van de aangesloten mondzorgbrancheorganisaties. Naast de betrokken brancheorganisaties kunnen zorgverleners met vragen over de digitale afhandeling van de Wlz-machtigingen en declaraties ook terecht bij ZN, Vektis en VECOZO.

De nieuwe afspraken zijn gemaakt door Zorgverzekeraars Nederland en de brancheorganisaties KNMT, ANT, ONT en NVM-mondhygiënisten.

 

Test