Zorg-56261313-0109-439b-a0f9-1dd42d43856b.jpg
15-05-2020

Lijst grote zorgaanbieders continuïteitsbijdrage gepubliceerd

Zorgverzekeraars hebben een continuïteitsbijdrage-regeling opengesteld voor zorgaanbieders die ten gevolge van de coronacrisis te maken hebben met vraaguitval en daardoor in financiële problemen komen. In deze regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen zorgaanbieders met een omzet van meer en minder dan 10 miljoen euro op jaarbasis. Voor zorgaanbieders met een omzet van minder dan 10 miljoen bestaat vanaf 15 mei (gefaseerd) de mogelijkheid een aanvraag voor een bijdrage in te dienen. Voor de zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen (met enkele uitzonderingen) wordt een specifieke regeling getroffen. Op deze lijst staan de zorgaanbieders die onder de specifieke regeling vallen.

Voor de omzetbepaling van deze zorgaanbieders is  uitgegaan van een periode van één jaar waarvoor de declaraties voor de basis- en aanvullende verzekering bij Vektis bekend zijn. Dit kan daardoor afwijken van de bij de zorgaanbieders bekende omzet

De regeling voor de zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen is momenteel nog niet gereed. De desbetreffende zorgaanbieders die daar niet op kunnen wachten en verwachten op korte termijn in dringende financiële problemen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen. In de bijgevoegde lijst kunnen zij zien, hoe ze die aanvraag kunnen doen: bij VECOZO of bij de zorgverzekeraar met wie zij het meest samenwerken. De komende week wordt er meer bekend over de vooruitbetalingsregeling.