Langdurige zorg

Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden op www.zorgkantoor.nl

De juiste informatie over langdurige zorg in Nederland staat op www.zorgkantoor.nl. Op dit platform kunnen mensen die op zoek zijn naar eenduidige en begrijpelijke informatie over langdurige zorg terecht. Nieuw op www.zorgkantoor.nl is dat er nu ook gezocht kan worden naar zorgaanbieders van langdurige zorg. Deze zorgaanbieders staan in de ZorgAtlas.

Zorgkantoor.nl is de landelijke, centrale ingang voor alle informatie over langdurige zorg voor iedereen die in aanmerking komt voor deze zorg en hun verwijzers. De website geeft algemene informatie over het aanvragen van langdurige zorg en legt uit welke verschillende keuzes er gemaakt kunnen worden. Daarnaast helpt www.zorgkantoor.nl mensen hun weg te vinden naar hun zorgkantoor en naar de websites van andere betrokken partijen.

Vinden zorgaanbieder

Sinds 11 april 2024 is het ook mogelijk om op www.zorgkantoor.nl een zorgaanbieder te vinden. Daarmee is de website nog completer en kunnen mensen die informatie over langdurige zorg zoeken nog beter worden geholpen.

Om de zorgaanbieders te kunnen vinden, is bovenaan de website een knop gemaakt. Zo komt u in de ZorgAtlas. Na het invullen van de soort zorg of de naam van de zorgaanbieder én de postcode wordt in de ZorgAtlas een lijst met resultaten getoond. Van een aantal zorgaanbieders worden de gegevens de komende tijd nog aangevuld.

Oriënteren op langdurige zorg

Het platform is ontwikkeld door zorgkantoren en is sinds begin 2022 beschikbaar. Zorgkantoren zijn ervoor verantwoordelijk dat iedereen met een indicatie voor de Wet Langdurige zorg (Wlz) de zorg krijgt die iemand nodig heeft. Zorgkantoren willen hun cliënten voorzien van goede en toegankelijke langdurige zorg. Oók willen zij (potentiële) cliënten tijdig en helder informeren over alles wat erbij komt kijken om langdurige zorg te krijgen en wat de verschillende mogelijkheden zijn. Voor veel mensen is het lastig om alle informatie op het juiste moment in het proces te kunnen vinden. Zeker als zij nog aan het begin staan van het traject en zich willen oriënteren op langdurige zorg. Vaak is het zorgkantoor dan nog niet bekend. De landelijke website www.zorgkantoor.nl helpt hen daarbij. De site leidt mensen bovendien naar hun juiste zorgkantoor. Het zorgkantoor kan hen vervolgens optimaal informeren over de persoonlijke situatie.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Oproep zorgpartijen: “Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis”

Het beschikbare macrobudget (het totale budget dat beschikbaar is) voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Gezien de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Wijkverpleging blijft immers cruciaal om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Huisarts schrijft iets op

Reactie Zorgverzekeraars Nederland op hoofdlijnenakkoord

Zorgverzekeraars Nederland ziet veel goede elementen in de zorgparagraaf van PVV, VVD, NSC en BBB. In hun akkoord is veel aandacht voor de gezondheidszorg en wordt komende jaren doorgegaan met het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Arts en patient in gesprek
Eerstelijns­zorg

Huisartsen en zorgverzekeraars maken nieuwe afspraken MTVP

Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel bekostigd. De brancheorganisaties in de huisartsenzorg en van de zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt om MTVP verder door te ontwikkelen.

Bekijk alle berichten