Geestelijke gezondheids­zorg

Openbaar maken van cliëntervaringen maakt kwaliteit ggz-zorg inzichtelijker

Cliënten die hun ervaringen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg (vz) invullen via een vragenlijst, geven op die manier andere cliënten inzicht hun ervaringen met de zorgaanbieder.

Vrouw werkt op laptop

De betrokken zorginstellingen zijn vanaf nu namelijk verplicht om de vragenlijsten met cliëntervaringen te verzamelen en openbaar te maken. Nieuwe cliënten kunnen vervolgens binnenkort met deze informatie beter geïnformeerde keuzes maken voor hun eigen behandeling. De vragenlijst en de publicatie daarvan zijn tot stand gekomen door een samenwerking van Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse ggz, MIND en Zorginstituut Nederland.

Via de Consumer Quality index (CQi) beantwoorden cliënten vragen over hun ervaringen met de door hen ontvangen zorg. Vragen die cliënten beantwoorden zijn bijvoorbeeld: Kreeg u makkelijk contact met uw behandelaar? Kon u meebeslissen over de behandeling? Bent u tevreden over het resultaat van uw behandeling? Het openbaar maken van de uitkomsten helpt niet alleen andere cliënten bij het kiezen voor een behandelaar of behandeling maar geeft zorgorganisaties zicht op hoe de kwaliteit van de zorg wordt ervaren. Bovendien kunnen zorgverzekeraars er gebruik van maken bij inkoopgesprekken met de ggz-aanbieders.

Ervaringen in najaar 2021 zichtbaar

Ggz-organisaties leveren uiterlijk 1 augustus 2021 de gegevens van januari 2021 tot 1 juli 2021 aan via het GGZ Dataportaal. De scores uit de vragenlijsten worden uiterlijk 1 september 2021 aangeleverd aan het Zorginstituut Nederland en vervolgens zichtbaar gemaakt voor andere cliënten en bijvoorbeeld zorgverzekeraars via de website www.zorginzicht.nl. Vanaf het najaar 2021 worden de gegevens ook getoond op de MIND website www.kiezenindegzz.nl.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Mensen houden elkaars handen vast
Langdurige zorg

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024: meerjarig inkoopbeleid per regio op basis van landelijke visie

Zorgkantoren publiceren op 1 juni hun meerjarig inkoopbeleid. In dit inkoopbeleid heeft elk zorgkantoor voor hun regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft regionaal worden aangegaan. Daarin ligt de nadruk op het toegankelijk en betaalbaar houden van langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft. De gezamenlijke landelijke visie op duurzame toegang tot langdurige zorg vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoorregio. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

Oudere vrouw en man zitten aan tafel
Langdurige zorg

Inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024 en 2025 is gereed

Steeds meer mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) doen een beroep op cliëntondersteuning. Voor de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) hebben de zorgkantoren een landelijke inkoopbeleid voor 2024 en 2025 opgesteld. Dit inkoopbeleid beschrijft de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning.

John Rijsdijk wint Jan Taco te Gusselinklo Prijs
Digitalisering

ZN-beleidsadviseur John Rijsdijk wint zorginnovatieprijs

John Rijsdijk, beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland, heeft de Jan Taco te Gussinklo Prijs gewonnen als baanbrekende persoon in de zorg. De prijs werd aan hem toegekend voor zijn initiatiefrijke karakter en voor het vele grondwerk in zijn rol als kwartiermaker van het Kenniscentrum Digitale Zorg. De Jan Taco te Gussinklo prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt ter nagedachtenis aan deze in 2021 overleden internist, innovator, schrijver en onderzoeksjournalist.

Bekijk alle berichten