Geestelijke gezondheids­zorg

Openbaar maken van cliëntervaringen maakt kwaliteit ggz-zorg inzichtelijker

Cliënten die hun ervaringen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg (vz) invullen via een vragenlijst, geven op die manier andere cliënten inzicht hun ervaringen met de zorgaanbieder.

De betrokken zorginstellingen zijn vanaf nu namelijk verplicht om de vragenlijsten met cliëntervaringen te verzamelen en openbaar te maken. Nieuwe cliënten kunnen vervolgens binnenkort met deze informatie beter geïnformeerde keuzes maken voor hun eigen behandeling. De vragenlijst en de publicatie daarvan zijn tot stand gekomen door een samenwerking van Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse ggz, MIND en Zorginstituut Nederland.

Via de Consumer Quality index (CQi) beantwoorden cliënten vragen over hun ervaringen met de door hen ontvangen zorg. Vragen die cliënten beantwoorden zijn bijvoorbeeld: Kreeg u makkelijk contact met uw behandelaar? Kon u meebeslissen over de behandeling? Bent u tevreden over het resultaat van uw behandeling? Het openbaar maken van de uitkomsten helpt niet alleen andere cliënten bij het kiezen voor een behandelaar of behandeling maar geeft zorgorganisaties zicht op hoe de kwaliteit van de zorg wordt ervaren. Bovendien kunnen zorgverzekeraars er gebruik van maken bij inkoopgesprekken met de ggz-aanbieders.

Ervaringen in najaar 2021 zichtbaar

Ggz-organisaties leveren uiterlijk 1 augustus 2021 de gegevens van januari 2021 tot 1 juli 2021 aan via het GGZ Dataportaal. De scores uit de vragenlijsten worden uiterlijk 1 september 2021 aangeleverd aan het Zorginstituut Nederland en vervolgens zichtbaar gemaakt voor andere cliënten en bijvoorbeeld zorgverzekeraars via de website www.zorginzicht.nl. Vanaf het najaar 2021 worden de gegevens ook getoond op de MIND website www.kiezenindegzz.nl.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Gesprek tussen arts en patient

Zorgverzekeraars passen machtigingsbeleid voor tertiaire borstreconstructie na borstkanker aan

Zorgverzekeraars hebben besloten om vanaf 2024 het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker gefaseerd aan te passen. Dit geldt voor de aanvragen binnen de gecontracteerde zorg, die voldoen aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Wandelen in het bos

Reactie ZN op NOS berichtgeving foto’s bij borstreconstructie

Wij vinden het pijnlijk voor vrouwen, dat zij na een ernstige ziekte met ongewenste situaties zijn geconfronteerd. Medische foto’s worden door de arts gemaakt en verstuurd via Vecozo. Het beoordelen van medische foto’s wordt op een zorgvuldige en deskundige wijze gedaan door medewerkers die de juiste competenties hiervoor bezitten.

Bekijk alle berichten