Geestelijke gezondheids­zorg

Openbaar maken van cliëntervaringen maakt kwaliteit ggz-zorg inzichtelijker

Cliënten die hun ervaringen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg (vz) invullen via een vragenlijst, geven op die manier andere cliënten inzicht hun ervaringen met de zorgaanbieder.

De betrokken zorginstellingen zijn vanaf nu namelijk verplicht om de vragenlijsten met cliëntervaringen te verzamelen en openbaar te maken. Nieuwe cliënten kunnen vervolgens binnenkort met deze informatie beter geïnformeerde keuzes maken voor hun eigen behandeling. De vragenlijst en de publicatie daarvan zijn tot stand gekomen door een samenwerking van Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse ggz, MIND en Zorginstituut Nederland.

Via de Consumer Quality index (CQi) beantwoorden cliënten vragen over hun ervaringen met de door hen ontvangen zorg. Vragen die cliënten beantwoorden zijn bijvoorbeeld: Kreeg u makkelijk contact met uw behandelaar? Kon u meebeslissen over de behandeling? Bent u tevreden over het resultaat van uw behandeling? Het openbaar maken van de uitkomsten helpt niet alleen andere cliënten bij het kiezen voor een behandelaar of behandeling maar geeft zorgorganisaties zicht op hoe de kwaliteit van de zorg wordt ervaren. Bovendien kunnen zorgverzekeraars er gebruik van maken bij inkoopgesprekken met de ggz-aanbieders.

Ervaringen in najaar 2021 zichtbaar

Ggz-organisaties leveren uiterlijk 1 augustus 2021 de gegevens van januari 2021 tot 1 juli 2021 aan via het GGZ Dataportaal. De scores uit de vragenlijsten worden uiterlijk 1 september 2021 aangeleverd aan het Zorginstituut Nederland en vervolgens zichtbaar gemaakt voor andere cliënten en bijvoorbeeld zorgverzekeraars via de website www.zorginzicht.nl. Vanaf het najaar 2021 worden de gegevens ook getoond op de MIND website www.kiezenindegzz.nl.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten