Transformatieplannen

Oproep ZN aan informateurs: ga door met transformeren van de zorg

Onze gezondheidszorg staat onder druk. Daarom heeft Zorgverzekeraars Nederland informateurs Dijkgraaf en Van Zwol middels een brief gewezen op noodzakelijke keuzes die de zorg toegankelijk én betaalbaar houden voor alle Nederlanders, nu en in de toekomst. Daarvoor is het noodzakelijk om de transformatie van de zorg via zorgakkoorden voort te zetten, instroom in de zorg te beperken en de samenleving voor te bereiden op vergrijzing.

Wandelen in het bos

Om de groeiende vraag naar zorg op te vangen, moeten we de zorg met veel meer samenhang in de regio en wijk organiseren en daarbij gebruik durven maken van (digitale) innovaties. Onze oproep aan een nieuw kabinet is om door te gaan met de verbeterplannen voor de zorg zoals is opgenomen in de zorgakkoorden zoals het IZA. Zorg dat de volledige transformatiemiddelen (in totaal 2,8 miljard euro tot 2026) beschikbaar blijven zodat zorgaanbieders in de regio’s hun slagkracht houden en de transformatie uit de regioplannen succesvol kunnen realiseren en deze middelen ook worden ingezet voor landelijke opschaling van transformatieplannen. Op tal van plekken wordt hard samengewerkt aan het verbeteren van de zorg. Stilstand van deze samenwerking in de regio is slecht nieuws voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg voor onze verzekerden. We vragen het kabinet te kiezen voor digitale zorg, samenhangend aanbod en passende zorg.

De instroom in de zorg kan verminderd worden door betere aanpak van maatschappelijke problemen. De gezondheidszorg heeft grote behoefte aan politieke oplossingen voor maatschappelijke problemen zoals onvoldoende bestaanszekerheid, woonzekerheid en een gezonde leefomgeving. Een nieuw kabinet kan de gezondheid van Nederlanders verbeteren als het kiest voor een fundamentele verbetering van de bestaanszekerheid. Daarbij maken wij ons zorgen over de rol van gemeenten.

De samenleving dient te worden voorbereid op vergrijzing, waarbij niet alle zorg voor ouderen op de schouders van zorgverleners komt. Daarvoor is het nodig om z.s.m. woonvormen voor ouderen te bouwen, het werken in de zorg aantrekkelijk te houden en voldoende intramurale verpleeghuisplekken beschikbaar te houden voor de meest kwetsbare ouderen. Zorg voor voldoende basisvoorzieningen in de buurt, zoals openbaar vervoer, winkels en ontmoetingsplekken.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Oproep zorgpartijen: “Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis”

Het beschikbare macrobudget (het totale budget dat beschikbaar is) voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Gezien de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Wijkverpleging blijft immers cruciaal om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Huisarts schrijft iets op

Reactie Zorgverzekeraars Nederland op hoofdlijnenakkoord

Zorgverzekeraars Nederland ziet veel goede elementen in de zorgparagraaf van PVV, VVD, NSC en BBB. In hun akkoord is veel aandacht voor de gezondheidszorg en wordt komende jaren doorgegaan met het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Arts en patient in gesprek
Eerstelijns­zorg

Huisartsen en zorgverzekeraars maken nieuwe afspraken MTVP

Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel bekostigd. De brancheorganisaties in de huisartsenzorg en van de zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt om MTVP verder door te ontwikkelen.

Bekijk alle berichten