Geestelijke gezondheids­zorg

Regionale Doorzettingsmacht: minder wachtenden ggz tussen wal en schip

Vanaf 1 mei moet iedereen met psychische klachten voor wie er geen passend zorgaanbod is, hulp kunnen inroepen om te zorgen dat die zorg er wél komt.

Een nieuw escalatiesysteem legt de verantwoordelijkheid voor het vinden van een oplossing veel sneller hoger. In het uiterste geval moet de minister voor Langdurige Zorg en Sport een besluit nemen hoe een concrete situatie moet worden opgelost.

Dat hebben de ggz, huisartsen en zorgverzekeraars vastgelegd in de Handreiking Regionale Doorzettingsmacht (RDM). De kern is een escalatiemodel: als een persoon met een specialistische zorgvraag aan de ggz tussen wal en schip dreigt te vallen omdat er geen passend aanbod is, kan er (boven)regionaal hulp worden ingeroepen  om samen tot oplossingen te komen.

De opdracht is om op te lossen, of op te schalen: eerst kijken de behandelaars of er elders in de regio plaats is. Zo nee, dan kijken ze ook buiten de regio. Als ook dat niet lukt, komt het op het bord te liggen van hun bestuurders. Komen ook die er niet uit, dan moet minister Helder zorgen voor een behandelplek.

“Met deze structuur om snel een oplossing te vinden als met spoed een ggz-plek nodig is, brengen we onze basis op orde”, zegt Wout Adema, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland. “Voor alle partners is duidelijk wat er van hen wordt verwacht om te zorgen voor passende zorg voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.”

Inzetten

Regionale Doorzettingsmacht is een van de manieren waarop de Landelijke stuurgroep Aanpak Wachttijden ggz de beschikbare capaciteit beter wil inzetten. Daarnaast werkt de stuurgroep aan oplossingen die structureel een eind moeten maken aan de vaak lange wachttijden waarmee ggz-cliënten al jaren tegenaanlopen. “Hiermee zijn we er nog niet”, waarschuwt Adema, “we moeten ook zorgen dat we capaciteit vrijspelen voor de specialistische ggz. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van preventief aanbod, want dan snijdt het mes aan twee kanten: voorkomen is beter dan genezen en we houden de specialistische ggz beschikbaar voor zorg vragen.”

Zie verder: https://wegvandewachtlijst.nl/handreiking-regionale-doorzettingsmacht-rdm-oplossen-of-escaleren

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten