Geestelijke gezondheids­zorg

Regionale Doorzettingsmacht: minder wachtenden ggz tussen wal en schip

Vanaf 1 mei moet iedereen met psychische klachten voor wie er geen passend zorgaanbod is, hulp kunnen inroepen om te zorgen dat die zorg er wél komt.

Twee vrouwen in gesprek

Een nieuw escalatiesysteem legt de verantwoordelijkheid voor het vinden van een oplossing veel sneller hoger. In het uiterste geval moet de minister voor Langdurige Zorg en Sport een besluit nemen hoe een concrete situatie moet worden opgelost.

Dat hebben de ggz, huisartsen en zorgverzekeraars vastgelegd in de Handreiking Regionale Doorzettingsmacht (RDM). De kern is een escalatiemodel: als een persoon met een specialistische zorgvraag aan de ggz tussen wal en schip dreigt te vallen omdat er geen passend aanbod is, kan er (boven)regionaal hulp worden ingeroepen  om samen tot oplossingen te komen.

De opdracht is om op te lossen, of op te schalen: eerst kijken de behandelaars of er elders in de regio plaats is. Zo nee, dan kijken ze ook buiten de regio. Als ook dat niet lukt, komt het op het bord te liggen van hun bestuurders. Komen ook die er niet uit, dan moet minister Helder zorgen voor een behandelplek.

“Met deze structuur om snel een oplossing te vinden als met spoed een ggz-plek nodig is, brengen we onze basis op orde”, zegt Wout Adema, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland. “Voor alle partners is duidelijk wat er van hen wordt verwacht om te zorgen voor passende zorg voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.”

Inzetten

Regionale Doorzettingsmacht is een van de manieren waarop de Landelijke stuurgroep Aanpak Wachttijden ggz de beschikbare capaciteit beter wil inzetten. Daarnaast werkt de stuurgroep aan oplossingen die structureel een eind moeten maken aan de vaak lange wachttijden waarmee ggz-cliënten al jaren tegenaanlopen. “Hiermee zijn we er nog niet”, waarschuwt Adema, “we moeten ook zorgen dat we capaciteit vrijspelen voor de specialistische ggz. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van preventief aanbod, want dan snijdt het mes aan twee kanten: voorkomen is beter dan genezen en we houden de specialistische ggz beschikbaar voor zorg vragen.”

Zie verder: https://wegvandewachtlijst.nl/handreiking-regionale-doorzettingsmacht-rdm-oplossen-of-escaleren

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Mensen houden elkaars handen vast
Langdurige zorg

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024: meerjarig inkoopbeleid per regio op basis van landelijke visie

Zorgkantoren publiceren op 1 juni hun meerjarig inkoopbeleid. In dit inkoopbeleid heeft elk zorgkantoor voor hun regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft regionaal worden aangegaan. Daarin ligt de nadruk op het toegankelijk en betaalbaar houden van langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft. De gezamenlijke landelijke visie op duurzame toegang tot langdurige zorg vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoorregio. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

Oudere vrouw en man zitten aan tafel
Langdurige zorg

Inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024 en 2025 is gereed

Steeds meer mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) doen een beroep op cliëntondersteuning. Voor de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) hebben de zorgkantoren een landelijke inkoopbeleid voor 2024 en 2025 opgesteld. Dit inkoopbeleid beschrijft de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning.

John Rijsdijk wint Jan Taco te Gusselinklo Prijs
Digitalisering

ZN-beleidsadviseur John Rijsdijk wint zorginnovatieprijs

John Rijsdijk, beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland, heeft de Jan Taco te Gussinklo Prijs gewonnen als baanbrekende persoon in de zorg. De prijs werd aan hem toegekend voor zijn initiatiefrijke karakter en voor het vele grondwerk in zijn rol als kwartiermaker van het Kenniscentrum Digitale Zorg. De Jan Taco te Gussinklo prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt ter nagedachtenis aan deze in 2021 overleden internist, innovator, schrijver en onderzoeksjournalist.

Bekijk alle berichten