Geestelijke gezondheids­zorg

Regionale Doorzettingsmacht: minder wachtenden ggz tussen wal en schip

Vanaf 1 mei moet iedereen met psychische klachten voor wie er geen passend zorgaanbod is, hulp kunnen inroepen om te zorgen dat die zorg er wél komt.

Een nieuw escalatiesysteem legt de verantwoordelijkheid voor het vinden van een oplossing veel sneller hoger. In het uiterste geval moet de minister voor Langdurige Zorg en Sport een besluit nemen hoe een concrete situatie moet worden opgelost.

Dat hebben de ggz, huisartsen en zorgverzekeraars vastgelegd in de Handreiking Regionale Doorzettingsmacht (RDM). De kern is een escalatiemodel: als een persoon met een specialistische zorgvraag aan de ggz tussen wal en schip dreigt te vallen omdat er geen passend aanbod is, kan er (boven)regionaal hulp worden ingeroepen  om samen tot oplossingen te komen.

De opdracht is om op te lossen, of op te schalen: eerst kijken de behandelaars of er elders in de regio plaats is. Zo nee, dan kijken ze ook buiten de regio. Als ook dat niet lukt, komt het op het bord te liggen van hun bestuurders. Komen ook die er niet uit, dan moet minister Helder zorgen voor een behandelplek.

“Met deze structuur om snel een oplossing te vinden als met spoed een ggz-plek nodig is, brengen we onze basis op orde”, zegt Wout Adema, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland. “Voor alle partners is duidelijk wat er van hen wordt verwacht om te zorgen voor passende zorg voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.”

Inzetten

Regionale Doorzettingsmacht is een van de manieren waarop de Landelijke stuurgroep Aanpak Wachttijden ggz de beschikbare capaciteit beter wil inzetten. Daarnaast werkt de stuurgroep aan oplossingen die structureel een eind moeten maken aan de vaak lange wachttijden waarmee ggz-cliënten al jaren tegenaanlopen. “Hiermee zijn we er nog niet”, waarschuwt Adema, “we moeten ook zorgen dat we capaciteit vrijspelen voor de specialistische ggz. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van preventief aanbod, want dan snijdt het mes aan twee kanten: voorkomen is beter dan genezen en we houden de specialistische ggz beschikbaar voor zorg vragen.”

Zie verder: https://wegvandewachtlijst.nl/handreiking-regionale-doorzettingsmacht-rdm-oplossen-of-escaleren

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verschijnt februari 2024

De zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland publiceren sinds december 2021 jaarlijks de regiomonitor verpleegzorg. De regiomonitor geeft per zorgkantoorregio een compleet beeld van de huidige én benodigde capaciteit van de verpleegzorg in Nederland. De Regiomonitor 2023 verschijnt in februari 2024.

Oudere meneer steekt zijn duim op
Langdurige zorg

Nieuw Generiek Kompas “Samen werken aan kwaliteit van bestaan” bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas "Samen werken aan kwaliteit van bestaan" ontwikkeld. Dit Kompas voor ouderenzorg is gericht op het optimaliseren van het leven van individuen in verschillende zorgfases. Het Zorginstituut toetst het Kompas. Het is de verwachting dat het Generiek Kompas per 1 januari 2024 in werking kan treden.

Vrouw aan het werk in de apotheek

ZN Formulieren overzichtelijk te vinden op ZN.nl

Alle ZN Formulieren voor onder andere CieBAG en Farmacie zijn nu overzichtelijk te vinden op deze website. Gebruikers kunnen hier eenvoudig zoeken op bijvoorbeeld geneesmiddel of indicatie.

Bekijk alle berichten