Geestelijke gezondheids­zorg

Regionale Doorzettingsmacht: minder wachtenden ggz tussen wal en schip

Vanaf 1 mei moet iedereen met psychische klachten voor wie er geen passend zorgaanbod is, hulp kunnen inroepen om te zorgen dat die zorg er wél komt.

Een nieuw escalatiesysteem legt de verantwoordelijkheid voor het vinden van een oplossing veel sneller hoger. In het uiterste geval moet de minister voor Langdurige Zorg en Sport een besluit nemen hoe een concrete situatie moet worden opgelost.

Dat hebben de ggz, huisartsen en zorgverzekeraars vastgelegd in de Handreiking Regionale Doorzettingsmacht (RDM). De kern is een escalatiemodel: als een persoon met een specialistische zorgvraag aan de ggz tussen wal en schip dreigt te vallen omdat er geen passend aanbod is, kan er (boven)regionaal hulp worden ingeroepen  om samen tot oplossingen te komen.

De opdracht is om op te lossen, of op te schalen: eerst kijken de behandelaars of er elders in de regio plaats is. Zo nee, dan kijken ze ook buiten de regio. Als ook dat niet lukt, komt het op het bord te liggen van hun bestuurders. Komen ook die er niet uit, dan moet minister Helder zorgen voor een behandelplek.

“Met deze structuur om snel een oplossing te vinden als met spoed een ggz-plek nodig is, brengen we onze basis op orde”, zegt Wout Adema, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland. “Voor alle partners is duidelijk wat er van hen wordt verwacht om te zorgen voor passende zorg voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.”

Inzetten

Regionale Doorzettingsmacht is een van de manieren waarop de Landelijke stuurgroep Aanpak Wachttijden ggz de beschikbare capaciteit beter wil inzetten. Daarnaast werkt de stuurgroep aan oplossingen die structureel een eind moeten maken aan de vaak lange wachttijden waarmee ggz-cliënten al jaren tegenaanlopen. “Hiermee zijn we er nog niet”, waarschuwt Adema, “we moeten ook zorgen dat we capaciteit vrijspelen voor de specialistische ggz. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van preventief aanbod, want dan snijdt het mes aan twee kanten: voorkomen is beter dan genezen en we houden de specialistische ggz beschikbaar voor zorg vragen.”

Zie verder: https://wegvandewachtlijst.nl/handreiking-regionale-doorzettingsmacht-rdm-oplossen-of-escaleren

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Langdurige zorg

Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden op www.zorgkantoor.nl

De juiste informatie over langdurige zorg in Nederland staat op www.zorgkantoor.nl. Op dit platform kunnen mensen die op zoek zijn naar eenduidige en begrijpelijke informatie over langdurige zorg terecht. Nieuw op www.zorgkantoor.nl is dat er nu ook gezocht kan worden naar zorgaanbieders van langdurige zorg. Deze zorgaanbieders staan in de ZorgAtlas.

Gehandicapte vrouw maakt muziek
Langdurige zorg

NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7-prestaties

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen op weg naar een passende oplossing.

Mensen houden elkaars handen vast
Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars vragen stevige maatregelen om wachttijden gespecialiseerde ggz te verminderen

Zorgverzekeraars Nederland vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om stevige maatregelen die helpen om de gespecialiseerde ggz beter toegankelijk te maken. Zorgverzekeraars werken al jaren intensief samen met de ggz-sector om de wachttijden voor gespecialiseerde ggz te verkorten. De huidige maatregelen zijn niet voldoende; veel mensen met ernstige mentale klachten moeten nog steeds te lang wachten (langer dan de Treeknorm) op diagnostiek en een gespecialiseerde behandeling.

Bekijk alle berichten