Langdurige zorg

Samen aan de slag voor passende en betekenisvolle gehandicaptenzorg

Cliënten, cliëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders en medewerkers van zorgkantoren kwamen op vrijdag 2 december bijeen om hun ideeën en ervaringen over de transitie van de gehandicaptenzorg met elkaar te delen.

De drukbezochte bijeenkomst stond vooral in het teken van het delen van goede voorbeelden om elkaar te inspireren en contacten te leggen. “Samen kunnen we de beweging grote maken”, aldus transitiemanager Marion van den Hurk.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) sloten in februari 2022 een akkoord. Het doel van dit akkoord is om samen een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Net als andere sectoren staat de gehandicaptenzorg voor een grote uitdaging. De kosten stijgen en personeel is schaars. In het akkoord zijn vijf kanslijnen of ontwikkelthema’s opgenomen waarmee de sector aan de slag gaat. In de regio maken zorgaanbieders en zorgkantoren afspraken over deze thema’s. De ambitie is dat mensen met een beperking tijdig betekenisvolle en passende zorg krijgen. Van den Hurk: “Cliënten moeten kunnen rekenen op blijvende goede zorg.”

Cultuuromslag

Hoe cliënten, cliëntraden, zorgaanbieders en zorgkantoren aan de slag zijn met de kanslijnen deelden zij tijdens de bijeenkomst op 2 december in diverse workshops en in een panelgesprek. De voorzitter van het landelijk platform cliëntenraden, Ludo Koks, ziet een grotere rol voor vertegenwoordigers van cliënten. “Het sociale netwerk dat meedoet moet groter worden. Er is een grotere cirkel om cliënten heen nodig waarbij naast ouders en broers/zussen ook anderen meewerken. We moeten efficiënter zijn en ontregelen. De bureaucratie verminderen gaat helpen.” Ook veel zorgaanbieders zijn al bezig met de transitie en deelden hun voorbeelden. “We worden ons steeds er meer bewust van dat het anders moet. Het gaat niet meer op de huidige manier. Het is een uitdaging om ons vaker af te vragen of iets helpt of dat het misschien ook anders kan”, vertelde Hsiaping Lou, programma- en transitiemanager bij Van Boeijen. “Wij zijn in kleine stappen aan de slag gegaan. De kanslijnen hebben we naast onze strategische koers gelegd en we keken wat er bij ons past. Daarbij zijn bewoners en hun vertegenwoordigers betrokken. Het vraagt best een cultuuromslag en wat er voor wie gaat veranderen moet helder worden.”

Trots

Ook de zorgkantoren zetten stappen in de transitie. Irene de Laat, beleidsadviseur bij CZ: “Als zorgkantoor kijken we naar de inhoud van de kanslijnen en hoe deze aansluiten op ons beleid. Er zijn resultaatafspraken nodig, maar het maken van de beweging en de acties die zijn uitgezet, zijn belangrijker. Ik ben er trots op dat het gelukt is om tot een landelijk akkoord te komen. Vooral om in de toekomst goede zorg te blijven garanderen en om de zorg betaalbaar te houden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we het samen gaan doen.”

Vervolg

Samenwerking bleek tijdens de bijeenkomst een terugkerend thema. Een deelnemer aan een van de acht workshops verwoordde het mooi: “Het venijn zit hem in de start. Aan de voorkant beter met elkaar samenwerken helpt stappen te zetten.” In de workshops stond het delen van voorbeelden en uitdagingen centraal. Er was ruimte voor vragen, discussie en het leggen van contacten.
Er was veel belangstelling voor de bijeenkomst. Zoveel dat niet iedereen kon deelnemen. In februari volgt daarom een tweede bijeenkomst.

 

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Langdurige zorg

Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden op www.zorgkantoor.nl

De juiste informatie over langdurige zorg in Nederland staat op www.zorgkantoor.nl. Op dit platform kunnen mensen die op zoek zijn naar eenduidige en begrijpelijke informatie over langdurige zorg terecht. Nieuw op www.zorgkantoor.nl is dat er nu ook gezocht kan worden naar zorgaanbieders van langdurige zorg. Deze zorgaanbieders staan in de ZorgAtlas.

Gehandicapte vrouw maakt muziek
Langdurige zorg

NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7-prestaties

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen op weg naar een passende oplossing.

Mensen houden elkaars handen vast
Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars vragen stevige maatregelen om wachttijden gespecialiseerde ggz te verminderen

Zorgverzekeraars Nederland vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om stevige maatregelen die helpen om de gespecialiseerde ggz beter toegankelijk te maken. Zorgverzekeraars werken al jaren intensief samen met de ggz-sector om de wachttijden voor gespecialiseerde ggz te verkorten. De huidige maatregelen zijn niet voldoende; veel mensen met ernstige mentale klachten moeten nog steeds te lang wachten (langer dan de Treeknorm) op diagnostiek en een gespecialiseerde behandeling.

Bekijk alle berichten