Langdurige zorg

Samen aan de slag voor passende en betekenisvolle gehandicaptenzorg

Cliënten, cliëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders en medewerkers van zorgkantoren kwamen op vrijdag 2 december bijeen om hun ideeën en ervaringen over de transitie van de gehandicaptenzorg met elkaar te delen.

De drukbezochte bijeenkomst stond vooral in het teken van het delen van goede voorbeelden om elkaar te inspireren en contacten te leggen. “Samen kunnen we de beweging grote maken”, aldus transitiemanager Marion van den Hurk.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) sloten in februari 2022 een akkoord. Het doel van dit akkoord is om samen een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Net als andere sectoren staat de gehandicaptenzorg voor een grote uitdaging. De kosten stijgen en personeel is schaars. In het akkoord zijn vijf kanslijnen of ontwikkelthema’s opgenomen waarmee de sector aan de slag gaat. In de regio maken zorgaanbieders en zorgkantoren afspraken over deze thema’s. De ambitie is dat mensen met een beperking tijdig betekenisvolle en passende zorg krijgen. Van den Hurk: “Cliënten moeten kunnen rekenen op blijvende goede zorg.”

Cultuuromslag

Hoe cliënten, cliëntraden, zorgaanbieders en zorgkantoren aan de slag zijn met de kanslijnen deelden zij tijdens de bijeenkomst op 2 december in diverse workshops en in een panelgesprek. De voorzitter van het landelijk platform cliëntenraden, Ludo Koks, ziet een grotere rol voor vertegenwoordigers van cliënten. “Het sociale netwerk dat meedoet moet groter worden. Er is een grotere cirkel om cliënten heen nodig waarbij naast ouders en broers/zussen ook anderen meewerken. We moeten efficiënter zijn en ontregelen. De bureaucratie verminderen gaat helpen.” Ook veel zorgaanbieders zijn al bezig met de transitie en deelden hun voorbeelden. “We worden ons steeds er meer bewust van dat het anders moet. Het gaat niet meer op de huidige manier. Het is een uitdaging om ons vaker af te vragen of iets helpt of dat het misschien ook anders kan”, vertelde Hsiaping Lou, programma- en transitiemanager bij Van Boeijen. “Wij zijn in kleine stappen aan de slag gegaan. De kanslijnen hebben we naast onze strategische koers gelegd en we keken wat er bij ons past. Daarbij zijn bewoners en hun vertegenwoordigers betrokken. Het vraagt best een cultuuromslag en wat er voor wie gaat veranderen moet helder worden.”

Trots

Ook de zorgkantoren zetten stappen in de transitie. Irene de Laat, beleidsadviseur bij CZ: “Als zorgkantoor kijken we naar de inhoud van de kanslijnen en hoe deze aansluiten op ons beleid. Er zijn resultaatafspraken nodig, maar het maken van de beweging en de acties die zijn uitgezet, zijn belangrijker. Ik ben er trots op dat het gelukt is om tot een landelijk akkoord te komen. Vooral om in de toekomst goede zorg te blijven garanderen en om de zorg betaalbaar te houden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we het samen gaan doen.”

Vervolg

Samenwerking bleek tijdens de bijeenkomst een terugkerend thema. Een deelnemer aan een van de acht workshops verwoordde het mooi: “Het venijn zit hem in de start. Aan de voorkant beter met elkaar samenwerken helpt stappen te zetten.” In de workshops stond het delen van voorbeelden en uitdagingen centraal. Er was ruimte voor vragen, discussie en het leggen van contacten.
Er was veel belangstelling voor de bijeenkomst. Zoveel dat niet iedereen kon deelnemen. In februari volgt daarom een tweede bijeenkomst.

 

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten