Langdurige zorg

Samen aan de slag voor passende en betekenisvolle gehandicaptenzorg

Cliënten, cliëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders en medewerkers van zorgkantoren kwamen op vrijdag 2 december bijeen om hun ideeën en ervaringen over de transitie van de gehandicaptenzorg met elkaar te delen.

De drukbezochte bijeenkomst stond vooral in het teken van het delen van goede voorbeelden om elkaar te inspireren en contacten te leggen. “Samen kunnen we de beweging grote maken”, aldus transitiemanager Marion van den Hurk.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) sloten in februari 2022 een akkoord. Het doel van dit akkoord is om samen een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Net als andere sectoren staat de gehandicaptenzorg voor een grote uitdaging. De kosten stijgen en personeel is schaars. In het akkoord zijn vijf kanslijnen of ontwikkelthema’s opgenomen waarmee de sector aan de slag gaat. In de regio maken zorgaanbieders en zorgkantoren afspraken over deze thema’s. De ambitie is dat mensen met een beperking tijdig betekenisvolle en passende zorg krijgen. Van den Hurk: “Cliënten moeten kunnen rekenen op blijvende goede zorg.”

Cultuuromslag

Hoe cliënten, cliëntraden, zorgaanbieders en zorgkantoren aan de slag zijn met de kanslijnen deelden zij tijdens de bijeenkomst op 2 december in diverse workshops en in een panelgesprek. De voorzitter van het landelijk platform cliëntenraden, Ludo Koks, ziet een grotere rol voor vertegenwoordigers van cliënten. “Het sociale netwerk dat meedoet moet groter worden. Er is een grotere cirkel om cliënten heen nodig waarbij naast ouders en broers/zussen ook anderen meewerken. We moeten efficiënter zijn en ontregelen. De bureaucratie verminderen gaat helpen.” Ook veel zorgaanbieders zijn al bezig met de transitie en deelden hun voorbeelden. “We worden ons steeds er meer bewust van dat het anders moet. Het gaat niet meer op de huidige manier. Het is een uitdaging om ons vaker af te vragen of iets helpt of dat het misschien ook anders kan”, vertelde Hsiaping Lou, programma- en transitiemanager bij Van Boeijen. “Wij zijn in kleine stappen aan de slag gegaan. De kanslijnen hebben we naast onze strategische koers gelegd en we keken wat er bij ons past. Daarbij zijn bewoners en hun vertegenwoordigers betrokken. Het vraagt best een cultuuromslag en wat er voor wie gaat veranderen moet helder worden.”

Trots

Ook de zorgkantoren zetten stappen in de transitie. Irene de Laat, beleidsadviseur bij CZ: “Als zorgkantoor kijken we naar de inhoud van de kanslijnen en hoe deze aansluiten op ons beleid. Er zijn resultaatafspraken nodig, maar het maken van de beweging en de acties die zijn uitgezet, zijn belangrijker. Ik ben er trots op dat het gelukt is om tot een landelijk akkoord te komen. Vooral om in de toekomst goede zorg te blijven garanderen en om de zorg betaalbaar te houden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we het samen gaan doen.”

Vervolg

Samenwerking bleek tijdens de bijeenkomst een terugkerend thema. Een deelnemer aan een van de acht workshops verwoordde het mooi: “Het venijn zit hem in de start. Aan de voorkant beter met elkaar samenwerken helpt stappen te zetten.” In de workshops stond het delen van voorbeelden en uitdagingen centraal. Er was ruimte voor vragen, discussie en het leggen van contacten.
Er was veel belangstelling voor de bijeenkomst. Zoveel dat niet iedereen kon deelnemen. In februari volgt daarom een tweede bijeenkomst.

 

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten