‘Sleutelen aan het zorgstelsel is een schaamlap voor echte vraagstukken’

Voorzitter Dirk Jan van den Berg in gesprek met het Financieele Dagblad, Maarten van Poll. Hij wil verder met de zorgplannen. Discussies over het zorgstelsel leiden af van meer wezenlijke vraagstukken. Afschaffen van het eigen risico is een slecht idee, net als de terugkeer van het ziekenfonds.

Dirk Jan van den Berg, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

In het interview vertelde hij onder meer dat de zorg niet gebaat is bij een ingrijpende koerswijziging door een nieuw kabinet. De sector moet de tijd krijgen om het in september 2022 ondertekende zorgakkoord verder uit te voeren. Het akkoord is ondertekend door zorgkoepels, werkgeversorganisaties, verzekeraars en het ministerie van VWS. Samenwerking, digitalisering, goed werkgeverschap, preventie en een kritische blik op welke zorg echt nodig en wenselijk is, moeten helpen om vergrijzing, personeelstekorten en financiële druk het hoofd te bieden.

 

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Man en vrouw fietsen in het bos
Eerstelijns­zorg

Oproep ZN aan Tweede Kamer GALA debat

Op 29 februari debatteert de Tweede Kamer over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA, waarbij zorgverzekeraars samenwerken met het ministerie van VWS en gemeenten, bestrijdt gezondheidsproblemen en bevordert een gezonde levensstijl door het versterken van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2023 gepubliceerd

Welke capaciteitsplannen er voor alle zorgkantoorregio’s voor de komende jaren liggen, is in beeld gebracht in de Regiomonitor Verpleegzorg 2023. Zorgkantoren hebben in oktober 2023 bij zorgaanbieders opgevraagd wat (vooralsnog) de capaciteitsplannen zijn voor de komende jaren. De input van de zorgaanbieders is verwerkt in de Regiomonitor 2023. Hierin staan de capaciteitsplannen tot en met 2027. De monitor vormt het uitgangspunt voor regionale en individuele gesprekken die zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar voeren over passende zorg voor ouderen.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Bekijk alle berichten