Langdurige zorg

Tante Louise deelt innovatieve ervaringen met ZN

Gelukkige cliënten en gelukkige medewerkers. Dat zijn twee van de doelen waar zorgorganisatie Tante Louise aan werkt. Tijdens een werkbezoek dat ZN aan de Brabantse zorgaanbieder bracht, liet Tante Louise zien hoe sociale en technologische innovatie hun daarbij helpt.

Met initiatieven als VanThuisUit en Anders werken in de zorg heeft Tante Louise de kwaliteit van leven van de mensen voor wie zij ondersteuning en zorg bieden verhoogd. De resultaten laten zien dat bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen terugloopt, er minder valincidenten zijn en de bewoners een beter dag/nachtritme hebben.

De organisatie stimuleert innovatie. Dat begint bij de vragen die er in de organisatie leven. Hoe het anders en beter kan, wordt vanuit de praktijk bekeken. Tante Louise benadert de ontwikkelingen in de zorg positief. Dat de zorg anders moet worden vormgegeven om mensen in de toekomst ook ouderenzorg te kunnen blijven geven, vraagt om creativiteit en biedt kansen om te kijken naar nieuwe mogelijkheden. Het is daarbij volgens Tante Louise nodig om niet in te zetten op een enkele innovatie, maar juist op meerdere sociale of technologische innovaties. Dan is het effect en de winst groot.

VanThuisUit
ZN kreeg een rondleiding door het inspirerende Onze Stede: een plek waar ouderen terecht kunnen voor begeleiding, behandeling en een keur aan activiteiten. Het zorgconcept VanThuisUit draait om zo gezond en gelukkig mogelijk oud worden op een plek waar je je thuis voelt. De deelnemers worden gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen. Daarbij kijken de medewerkers ook er iets kan worden aangeleerd. De deelnemers wonen hierdoor langer thuis.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten