Langdurige zorg

Tante Louise deelt innovatieve ervaringen met ZN

Gelukkige cliënten en gelukkige medewerkers. Dat zijn twee van de doelen waar zorgorganisatie Tante Louise aan werkt. Tijdens een werkbezoek dat ZN aan de Brabantse zorgaanbieder bracht, liet Tante Louise zien hoe sociale en technologische innovatie hun daarbij helpt.

Met initiatieven als VanThuisUit en Anders werken in de zorg heeft Tante Louise de kwaliteit van leven van de mensen voor wie zij ondersteuning en zorg bieden verhoogd. De resultaten laten zien dat bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen terugloopt, er minder valincidenten zijn en de bewoners een beter dag/nachtritme hebben.

De organisatie stimuleert innovatie. Dat begint bij de vragen die er in de organisatie leven. Hoe het anders en beter kan, wordt vanuit de praktijk bekeken. Tante Louise benadert de ontwikkelingen in de zorg positief. Dat de zorg anders moet worden vormgegeven om mensen in de toekomst ook ouderenzorg te kunnen blijven geven, vraagt om creativiteit en biedt kansen om te kijken naar nieuwe mogelijkheden. Het is daarbij volgens Tante Louise nodig om niet in te zetten op een enkele innovatie, maar juist op meerdere sociale of technologische innovaties. Dan is het effect en de winst groot.

VanThuisUit
ZN kreeg een rondleiding door het inspirerende Onze Stede: een plek waar ouderen terecht kunnen voor begeleiding, behandeling en een keur aan activiteiten. Het zorgconcept VanThuisUit draait om zo gezond en gelukkig mogelijk oud worden op een plek waar je je thuis voelt. De deelnemers worden gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen. Daarbij kijken de medewerkers ook er iets kan worden aangeleerd. De deelnemers wonen hierdoor langer thuis.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Man en vrouw fietsen in het bos
Eerstelijns­zorg

Oproep ZN aan Tweede Kamer GALA debat

Op 29 februari debatteert de Tweede Kamer over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA, waarbij zorgverzekeraars samenwerken met het ministerie van VWS en gemeenten, bestrijdt gezondheidsproblemen en bevordert een gezonde levensstijl door het versterken van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2023 gepubliceerd

Welke capaciteitsplannen er voor alle zorgkantoorregio’s voor de komende jaren liggen, is in beeld gebracht in de Regiomonitor Verpleegzorg 2023. Zorgkantoren hebben in oktober 2023 bij zorgaanbieders opgevraagd wat (vooralsnog) de capaciteitsplannen zijn voor de komende jaren. De input van de zorgaanbieders is verwerkt in de Regiomonitor 2023. Hierin staan de capaciteitsplannen tot en met 2027. De monitor vormt het uitgangspunt voor regionale en individuele gesprekken die zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar voeren over passende zorg voor ouderen.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Bekijk alle berichten