Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Het webinar (40 minuten) is tot eind september terug te kijken. 

Concrete stappen

Hoe zorgen we ervoor dat we voldoen aan onze verplichting met zo min mogelijke last voor de zorgaanbieders? Met deze vraag zijn de zorgverzekeraars en zorgkantoren de afgelopen maanden aan de slag gegaan. “Concrete stappen daarbij waren het bepalen van de materiële thema’s, het doorlopen van de CSRD stappen en het betrekken van ketenpartners”, vertelde Ilyes Machkor (programmamanager duurzaamheid bij Zilveren Kruis) tijdens het webinar. Hieruit is naar voren gekomen dat voor 2024 geen aanvullende gegevens worden uitgevraagd bij zorgaanbieders. Ook voor het jaar 2025 is het streven om de rapportages zonder aanvullende gegevensuitvraag bij zorgaanbieders te kunnen opstellen. Zorgverzekeraars en zorgkantoren bepalen in het najaar van 2024 hun werkwijzen voor het komende jaar. Hierover vindt overleg plaats met brancheorganisaties van zorgaanbieders.  

Duurzame toekomst 

Zorgverzekeraars horen tot de eerste groep organisaties die aan de CSRD-verplichting moeten voldoen. Dit betekent dat zij samen leren en ontdekken hoe dit in de praktijk kan worden vormgegeven. ‘Het is met elkaar zoeken en het lef tonen om stappen te zetten”, gaf Wendy van Brero (bestuursadviseur sustainability bij VGZ) aan. Samen met de zorgaanbieders willen zorgverzekeraars en zorgkantoren op basis van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 en de CSRD werken aan een duurzame toekomst. 

Informatie en vragen

Als gevolg van de voortdurende ontwikkelingen op het gebied van de CSRD en de kennis die we vergaren tijdens het implementatie- en voorbereidingsproces van de CSRD-rapportage, verwachten we later dit jaar meer gedetailleerdere informatie te kunnen verstrekken over de mogelijke gevolgen voor de gegevensuitvraag in 2025 en 2026. 

Als u na het bekijken van het webinar nog vragen heeft, raden we u aan om deze in eerste instantie voor te leggen aan uw accountant of aan uw branchevereniging. Zij zijn vaak goed op de hoogte van de specifieke situatie en kunnen u mogelijk verder helpen met uw vragen. 

De slides die zijn gebruikt tijdens het webinar.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten