Toekenning PGB’s voor deel budgethouders met chronische zorg naar maximaal 5 jaar

Voor een deel van de chronische patiënten die hun zorg betalen met een persoonsgebonden budget (PGB) uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) is het vanaf half mei niet meer nodig om elke twee jaar opnieuw een indicatie te krijgen voor een nieuwe toekenning van het zorgbudget.

Op basis van nieuwe landelijke afspraken kunnen zorgverzekeraars deze standaardregel in uitzonderingssituaties loslaten en maatwerk toepassen, zodat deze verzekerden niet zo vaak meer de aanvraagformulieren hoeven in te vullen. PGB’s in de Zvw kunnen, als de zorgvraag daarbij passend is, vanaf heden langer dan twee jaar en maximaal tot vijf jaar worden toegekend.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. VWS, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), belangenorganisatie Per Saldo en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben samen een zogeheten ‘handreiking’ gemaakt voor pgb-houders bij wie duidelijk is dat hun zorgvraag chronisch en stabiel is. Bijvoorbeeld bij mensen met een dwarslaesie of amputatie.

Handreiking met nieuwe werkwijze

In de handreiking, die getoetst is bij een aantal budgethouders en verpleegkundigen, staat de werkwijze voor wijkverpleegkundigen en zorgverzekeraars omschreven. De indicerend wijkverpleegkundige bepaalt de indicatie en zorgverzekeraars bepalen – net zoals nu – uiteindelijk of zij het budget (deels of helemaal) toekennen. “Geen cliënt is hetzelfde, en voor bepaalde cliënten geldt dat de zorgvraag ook voor langere tijd constant en voorspelbaar is’’, aldus Wout Adema, directeur Zorg van ZN. “Voor deze groep valt door deze afspraken de noodzaak tot het tweejaarlijks opnieuw invullen van de formulieren weg.’’

Zorgvraag kan veranderen

Dat er voor een herindicatie een periode van maximaal vijf jaar is afgesproken, heeft een duidelijke reden. Adema legt uit: “Ook als je chronisch ziek of gehandicapt bent, kan je zorgvraag veranderen. Misschien kun je met minder professionele zorg toe, of wellicht heb je meer nodig. Dit kan overigens ook binnen de vijfjaars periode het geval zijn. In dat geval kan de wijkverpleegkundige dit signaleren en een nieuwe indicatie opstellen.’’

Zorgverzekeraars hebben een wettelijke taak om te controleren of indicaties (en de duur hiervan) voldoen aan de beroepsnormen en aan wet- en regelgeving. Cliënten vinden herindicaties vaak lastig en ongewenst. Zorgverzekeraars begrijpen dit, zegt Wout Adema. “Maar hoe je het wendt of keert, ze zijn vaak nodig. Ze zijn bedoeld om te kijken of de verzekerde zowel voldoende als ook doelmatige zorg krijgt. In de PGB’s gaat veel geld om, premiegeld van verzekerden. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat de cliënten voldoende zorg krijgen maar ook dat onze collectieve middelen goed worden besteed.’’

Monitoring

VWS, V&VN, Per Saldo en ZN zijn vorig jaar gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om de indicering voor deze groep kwetsbare patiënten voor langere tijd te maken. De nieuwe werkwijze gaat half mei in, alle partijen gaan samen monitoren hoe het gaat en of aanscherping van de handreiking nodig is.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Hulp bij steunkousen aantrekken

Toegang van zorg hangt af van duidelijke keuzes en stabiele begroting nieuw kabinet

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor duidelijke keuzes van het nieuwe kabinet. Er moet geïnvesteerd worden in een gezonde samenleving zodat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Zorgverzekeraars benadrukken dat hun zorgplicht niet ‘stand-alone’ staat; de zorgplicht is steeds meer afhankelijk van de keuzes, informatie-uitwisseling en medewerking van de overheid en de zorgsector; of het gebrek hieraan. Zorgverzekeraars vragen al geruime tijd om actuele informatie over hun verzekerden op wachtlijsten van zorgaanbieders. Deze informatie is belangrijk voor de zorginkoop en zorgbemiddeling.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Bekijk alle berichten