Eerstelijns­zorg

Verminderen van ongewenste mijding van mondzorg vanwege financiële redenen

Eindverslag en aanvullende analyse over mijding van mondzorg om financiële redenen zijn beschikbaar.

Vrouw bij de tandarts

Vanuit ZN, VWS, SZW, VNG, Divosa, Patiëntenfederatie Nederland en de Mondzorgalliantie (samenwerkingsverband van KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT) is begin 2023 in projectvorm gestart met een verkenning van de problematiek ‘mijding van mondzorg om financiële redenen’ en de oplossingsrichtingen. De partijen hebben hierover reeds twee voortgangsrapportages uitgebracht en brengen nu hun eindverslag uit, dat inmiddels aan de Kamer is aangeboden via deze Kamerbrief.

Ter ondersteuning van deze verkenning voerde onderzoeksbureau Gupta in opdracht van ZN een aanvullende analyse uit; de resultaten daarvan zijn meegenomen in het eindverslag dat nu is opgeleverd.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Hulp bij steunkousen aantrekken

Toegang van zorg hangt af van duidelijke keuzes en stabiele begroting nieuw kabinet

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor duidelijke keuzes van het nieuwe kabinet. Er moet geïnvesteerd worden in een gezonde samenleving zodat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Zorgverzekeraars benadrukken dat hun zorgplicht niet ‘stand-alone’ staat; de zorgplicht is steeds meer afhankelijk van de keuzes, informatie-uitwisseling en medewerking van de overheid en de zorgsector; of het gebrek hieraan. Zorgverzekeraars vragen al geruime tijd om actuele informatie over hun verzekerden op wachtlijsten van zorgaanbieders. Deze informatie is belangrijk voor de zorginkoop en zorgbemiddeling.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Bekijk alle berichten