Voorzitter ZN: IZA moet doorgaan ondanks politieke situatie

Zorgverzekeraars blijven zich inzetten voor een weerbare, gezonde samenleving waarin we elkaar ondersteunen, met gelijke kansen en toegang tot kwalitatieve zorg voor iedereen.

Dirk Jan van den Berg, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland reageert op de huidige politieke situatie na de val van het kabinet:
“De val van het kabinet doet niets af aan de grote en urgente uitdagingen in de zorg, waar Nederland voor staat. Met het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn door alle partijen gezamenlijk belangrijke stappen richting de toekomst gezet om die uitdagingen het hoofd te bieden. Zorgverzekeraars staan dan ook voor de uitvoer van het Integraal Zorgakkoord om samen te werken aan de noodzakelijke transformaties in de zorg. We kunnen het ons niet permitteren om stil te staan. Zorgverzekeraars blijven zich inzetten voor een weerbare, gezonde samenleving waarin we elkaar ondersteunen, met gelijke kansen en toegang tot kwalitatieve zorg voor iedereen.”

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten