Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Tijdens ons bezoek kregen wij de gelegenheid om een kijkje te nemen in hun werkwijze. We hebben gezien hoe diverse technologische innovaties worden ingezet om het werk van de medewerkers te vergemakkelijken en tegelijkertijd de kwaliteit van leven van de bewoners te verbeteren.

Een van de slimme zorgtechnologieën die wij hebben gezien is de Momo Bedsense. Dit is een bedsensor gekoppeld aan een app die medewerkers inzicht geeft in de slaapactiviteiten van de bewoners. Daarnaast hebben wij de Nexsys Medicijnkast bekeken, een slimme kast die geautomatiseerd het juiste medicijn levert en de medewerkers veel tijd kan besparen. Ook kregen wij uitleg over TONOS, een digitale oplossing die zorgprofessionals helpt bij optimale capaciteitsplanning en het maken van efficiënte looproutes. Tot slot hebben we kennisgemaakt met de Octopus app, die het eenvoudiger maakt om elektronische patiëntendossiers bij te houden.

Wij vonden het een inspirerende en leerzame middag bij zorggroep Archipel. Hun inzet voor innovatie en kwaliteit in de ouderenzorg is indrukwekkend en biedt een waardevolle bijdrage aan de sector.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten