Medisch specialistische zorg

ZN: Acute zorg anders organiseren, is van levensbelang

Het is van levensbelang dat we de acute zorg anders organiseren, dat schrijft Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

Detail van een ambulance met opschrift 1-1-2

Het is van levensbelang dat we de acute zorg anders organiseren, dat schrijft Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. De acute zorg kampt met personeelstekorten waardoor spoedeisende hulpposten en huisartsenposten nu regelmatig tijdelijk moeten sluiten. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken in de ROAZ-regio’s nu plannen om dat te voorkomen en de zorg toegankelijk te houden voor verzekerden. Zorgverzekeraars vragen in hun brief aandacht voor een aantal voorwaarden voor de uitvoering van die plannen, waaronder het versneld vervangen van de 45-minutennorm voor ambulances. 

Lees ook het artikel dat Zorgvisie schreef over de bijdrage van ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg aan het congres over Acute Zorg.

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben met minister Kuipers afgesproken om eind 2023 de plannen voor de ROAZ-regio’s klaar te hebben. Het is daarom ongelukkig dat het Zorginstituut pas eind 2023 start met de ontwikkeling van een nieuwe norm ter vervanging van de 45-minutennorm voor ambulances. ZN wil voorkomen dat de verbeterplannen voor de acute zorg bij voorbaat gebaseerd worden op verouderde normen en roept de minister daarom op om snel te zorgen voor een vernieuwde en samenhangende normen voor de acute zorg.
 
Informatie-uitwisseling moet snel beter 
In de brief vraagt ZN ook aandacht voor een fundamentele verbetering van informatie-uitwisseling in de acute zorg. Dat geldt zowel voor medische informatie, capaciteitsinformatie en kwaliteitsinformatie. Met de personeelstekorten in de acute zorg is inzicht in capaciteit onmisbaar voor een goede doorverwijzing van patiënten. Dit is dan ook voorwaardelijk voor het slagen van het opzetten van zorgcoördinatie waarvoor verschillende partijen in de acute zorg nu scenario’s ontwikkelen. Door inzicht in de capaciteit kunnen patiënten veel sneller worden doorverwezen en worden gespreid over de beschikbare plekken.
 
De minister stelt nu bij herhaling dat zorgverzekeraars moeten inkopen op basis van de kwaliteitsnormen in de acute zorg. Zonder toegang tot kwaliteitsinformatie is dit in de praktijk echter niet goed mogelijk. De minister heeft zorgaanbieders gevraagd om haast te maken met betere kwaliteitsregistraties in de acute zorg. Zorgverzekeraars vinden dit onvoldoende en willen dat de minister afdwingt dat zij inzicht krijgen in kwaliteitsinformatie. Ook de naleving van kwaliteitsnormen door alle aanbieders binnen de acute zorg moet verplicht worden gesteld.
 
Brede benadering preventie 
ZN wil dat het kabinet stevig inzet op preventie en een gezonde samenleving. Naast een betere organisatie van de acute zorg is het nog beter om te voorkomen dat mensen acute zorg nodig hebben. Preventie kan de druk op de (acute) zorg aanzienlijk verminderen. Dit gaat niet alleen over gezond eten en drinken en meer bewegen, maar ook over een gezonde en veilige leefomgeving. Zorgverzekeraars pleiten voor kabinetsbreed gezondheidsbeleid en roepen de minister van VWS op om andere departementen medeverantwoordelijk te maken voor het voorkomen van (acute) gezondheidsschade.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Aan het werk op de laptop

Vacature adviseur business control kwaliteitsregistraties

Zorgverzekeraars Nederland zoekt een ervaren adviseur business control die samen met een ervaren collega verantwoordelijk wordt voor het ontwikkelen van beleid, het adviseren van diverse stakeholders en het uitvoering geven aan de financiering van kwaliteitsregistraties.

Man duwt rolstoel

Toekenning PGB’s voor deel budgethouders met chronische zorg naar maximaal 5 jaar

Voor een deel van de chronische patiënten die hun zorg betalen met een persoonsgebonden budget (PGB) uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) is het vanaf half mei niet meer nodig om elke twee jaar opnieuw een indicatie te krijgen voor een nieuwe toekenning van het zorgbudget.

Duurzame toegang tot zorg voor iedereen

Zorgverzekeraars zetten zich in voor duurzame toegang tot zorg voor alle Nederlanders. Samen met alle zorgverleners, verzekerden én de politiek willen we nu de keuzes maken die noodzakelijk zijn voor goede en solidaire zorg morgen. Bekijk in deze animatie waarom duurzame toegang ons speerpunt is.

Bekijk alle berichten