Langdurige zorg

ZN in Gesprek met Teun Toebes: Verkenning van Dementiezorg in Nederland

Teun Toebes en Petra van Holst (ZN) gingen in gesprek over de toekomst van de ouderenzorg. Teun heeft samen Jonathan de Jong de documentaire Human Forever (2023) gemaakt. In de documentaire is te zien hoe Teun de wereld over reist om in beeld te krijgen hoe verschillende culturen omgaan met dementie. In gesprek met Teun kwamen de complexe uitdagingen ter sprake waarmee de dementiezorg in Nederland wordt geconfronteerd.

Teun, die zelf drie jaar in een gesloten verpleeghuisafdeling heeft gewoond, deelt nu zijn ervaringen en inzichten over het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met dementie. In de video is het gesprek tussen Teun en Petra te zien. Samen werpen ze een blik op de actuele problematiek in de dementiezorg in Nederland. Tegelijkertijd verkennen we wegen naar een meer inclusieve, zorgzame en toegankelijke toekomst.

#dementiezorg #Duurzametoegangtotzorg #humanforever

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Man en vrouw fietsen in het bos
Eerstelijns­zorg

Oproep ZN aan Tweede Kamer GALA debat

Op 29 februari debatteert de Tweede Kamer over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA, waarbij zorgverzekeraars samenwerken met het ministerie van VWS en gemeenten, bestrijdt gezondheidsproblemen en bevordert een gezonde levensstijl door het versterken van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2023 gepubliceerd

Welke capaciteitsplannen er voor alle zorgkantoorregio’s voor de komende jaren liggen, is in beeld gebracht in de Regiomonitor Verpleegzorg 2023. Zorgkantoren hebben in oktober 2023 bij zorgaanbieders opgevraagd wat (vooralsnog) de capaciteitsplannen zijn voor de komende jaren. De input van de zorgaanbieders is verwerkt in de Regiomonitor 2023. Hierin staan de capaciteitsplannen tot en met 2027. De monitor vormt het uitgangspunt voor regionale en individuele gesprekken die zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar voeren over passende zorg voor ouderen.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Bekijk alle berichten