Langdurige zorg

Zorgkantoren ontvangen minister Helder

Minister Helder bracht maandagavond een bezoek aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Zij sprak met de commissie Langdurige Zorg over hoe de zorgkantoren eraan werken om de zorg toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden.

Daarbij kwamen aansluitend op het programma Wonen en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Integrale Zorgakkoord (IZA) onder andere de capaciteit van de verpleegzorg, de transitie in de gehandicaptenzorg, het inkoopbeleid en cliëntondersteuning aan bod.

Zorgkantoren zijn ervoor verantwoordelijk dat iedereen die recht heeft op langdurige zorg, de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Door ontwikkelingen als vergrijzing en personeelskrapte komt deze zorgplicht onder druk te staan. Zorgkantoren werken in ZN-verband samen aan een aantal strategische thema’s en tientallen projecten om de langdurige zorg toegankelijk te houden. Zij doen dat vanuit drie perspectieven: de klant, toegang en betaalbaarheid. Tijdens de ontmoeting werd een aantal thema’s en projecten toegelicht. Daarbij vormden het WOZO-programma en IZA de rode draad.

Toegang

Iedereen de zorg geven waar hij of zij recht op heeft, is een plicht van de zorgkantoren. Door ontwikkelingen als vergrijzing en de personeelskrapte in de zorg ligt daar een uitdaging. Het aantal mensen dat verpleegzorg nodig heeft, neemt toe. Net als de wachtlijsten. De zorgkantoren willen – aansluitend bij WOZO – versnellen op de capaciteitsopgave. Met zorgaanbieders, gemeenten, VWS en andere betrokken partijen moet de opgave die er ligt worden gerealiseerd. De vele maatregelen voortvloeiend uit WOZO vragen de komende tijd nog uitwerking. Zorgkantoren willen voorkomen dat het realiseren van extra plaatsen hierdoor vertraging oploopt. Om te zorgen dat de voortgang blijft lopen, zijn de zorgkantoren actief in de regio. De betrokken partijen spreken elkaar hierover regelmatig. Door samen te werken en de uitdagingen aan te gaan, kan de toegang tot de langdurige zorg voor iedereen worden gewaarborgd.

Betaalbaarheid

Zorgkantoren sluiten regionale contracten met aanbieders van langdurige zorg. Samen maken zij afspraken over de kwaliteit van de zorg en welke zorg de aanbieders kunnen leveren. De huidige ontwikkelingen vragen om stabiliteit van de inkoop van zorg. Daarom willen de zorgkantoren toe naar meerjarige contracten die aansluiten op de regionale praktijk. De transitie in de regio sluit aan bij de Integrale Zorgakkoorden (IZA) waarin regionale samenwerking centraal staat. Om de transitie goed vorm te geven is samenwerking tussen de Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en het sociaal domein noodzakelijk. IZA richt zich met name op de Zvw. In het gesprek met de minister vroegen de commissieleden aandacht voor de verbinding met de Wlz en integraal blijven benaderen van de transformatieplannen.

Cliëntondersteuning

De commissie heeft toegelicht hoe belangrijk clientondersteuning is voor mensen met een Wlz indicatie, nu en ook zeker in de toekomst. Cliëntondersteuners helpen mensen zorg en ondersteuning goed te organiseren. Voor mensen met een Wlz-indicatie is via de zorgkantoren cliëntondersteuning beschikbaar. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod en helpt mensen bij het aanvragen van zorg en om bewuste keuzes te maken over hun zorg. Ook het Landelijk Platform Langdurige Zorg (LPLZ) wat de zorgkantoren ontwikkelen helpt hierbij. Door de juiste keuzes te maken en de juiste ondersteuning bij het maken van die keuzes kan passende zorg worden gerealiseerd.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Langdurige zorg

Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden op www.zorgkantoor.nl

De juiste informatie over langdurige zorg in Nederland staat op www.zorgkantoor.nl. Op dit platform kunnen mensen die op zoek zijn naar eenduidige en begrijpelijke informatie over langdurige zorg terecht. Nieuw op www.zorgkantoor.nl is dat er nu ook gezocht kan worden naar zorgaanbieders van langdurige zorg. Deze zorgaanbieders staan in de ZorgAtlas.

Gehandicapte vrouw maakt muziek
Langdurige zorg

NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7-prestaties

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen op weg naar een passende oplossing.

Mensen houden elkaars handen vast
Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars vragen stevige maatregelen om wachttijden gespecialiseerde ggz te verminderen

Zorgverzekeraars Nederland vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om stevige maatregelen die helpen om de gespecialiseerde ggz beter toegankelijk te maken. Zorgverzekeraars werken al jaren intensief samen met de ggz-sector om de wachttijden voor gespecialiseerde ggz te verkorten. De huidige maatregelen zijn niet voldoende; veel mensen met ernstige mentale klachten moeten nog steeds te lang wachten (langer dan de Treeknorm) op diagnostiek en een gespecialiseerde behandeling.

Bekijk alle berichten