Zorgpartijen vragen politieke steun uitvoeringsakkoord Gegevensuitwisseling

Deze week stemt de Tweede Kamer over een motie die zorgt dat het geld voor het uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling snel beschikbaar komt. Zorgpartijen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kunnen dankzij het geld aan de slag met het realiseren van een landelijk dekkend netwerk, het verbeteren van gegevensuitwisseling in de zorg én het verminderen van administratieve lasten. Zorgpartijen hopen dan ook op brede steun van de Tweede Kamer voor deze motie.

Digitalisering in de zorg is cruciaal om de zorg toegankelijk, van hoge kwaliteit en betaalbaar te houden. Dit is essentieel om de stijgende zorgvraag het hoofd te bieden. Bovendien levert digitalisering grote voordelen op voor patiënten en zorgmedewerkers. Bijvoorbeeld omdat patiënten eenvoudiger thuis zorg kunnen ontvangen of omdat medewerkers eenvoudiger het digitale dossier kunnen bijwerken. Zo zijn ze minder tijd kwijt aan administratieve rompslomp met overtypen van dossiers en opzoeken van informatie. Ook verkleint dit de kans op fouten in de informatieoverdracht en wordt hiermee de kwaliteit van zorg verbeterd.

Uitvoeringsakkoord

Met dat doel voor ogen hebben de brancheorganisaties in het IZA op 22 januari samen met het ministerie van VWS bindende afspraken gemaakt die zorgen dat zorgbreed en in afstemming met het sociaal domein gegevens veiliger en sneller uitgewisseld kunnen worden. De zorgpartijen willen het komende jaar grote slagen maken om met het uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling de basis op orde te brengen. Dit gaat specifiek om het realiseren van een landelijk dekkend netwerk (LDN), generieke functies en eenheid van taal.

VWS-begroting 2024

Actiz, de Nederlandse GGZ, InEen, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), ZorgthuisNL en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vragen de Tweede Kamer om deze aanpak op basis van de uitvoeringsplannen te steunen en de gereserveerde middelen (1 miljard euro) hiervoor vrij te maken.

Link naar motie Tweede Kamer.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Man en vrouw fietsen in het bos
Eerstelijns­zorg

Oproep ZN aan Tweede Kamer GALA debat

Op 29 februari debatteert de Tweede Kamer over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA, waarbij zorgverzekeraars samenwerken met het ministerie van VWS en gemeenten, bestrijdt gezondheidsproblemen en bevordert een gezonde levensstijl door het versterken van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2023 gepubliceerd

Welke capaciteitsplannen er voor alle zorgkantoorregio’s voor de komende jaren liggen, is in beeld gebracht in de Regiomonitor Verpleegzorg 2023. Zorgkantoren hebben in oktober 2023 bij zorgaanbieders opgevraagd wat (vooralsnog) de capaciteitsplannen zijn voor de komende jaren. De input van de zorgaanbieders is verwerkt in de Regiomonitor 2023. Hierin staan de capaciteitsplannen tot en met 2027. De monitor vormt het uitgangspunt voor regionale en individuele gesprekken die zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar voeren over passende zorg voor ouderen.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Bekijk alle berichten