Zorgverzekeraars: betaalbaarheid van zorg blijft belangrijke randvoorwaarde, juist in de deze tijd

Zorgverzekeraars: betaalbaarheid van zorg blijft belangrijke randvoorwaarde, juist in de deze tijd

De presentatie van de Haagse miljoenennota staat in het teken van de stijgende prijzen.

De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

Ook de zorg in Nederland wordt duurder, zo blijkt uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 2023 wordt 6 miljard euro meer uitgegeven aan de zorg dan in 2022. De totale uitgaven komen daarmee op 103 miljard euro, 26,8% van de totale begroting. Zorgverzekeraars benadrukken dat “de betaalbaarheid van zorg een belangrijke randvoorwaarde blijft”. Voor verzekerden is het immers belangrijk dat zij erop kunnen vertrouwen dat goede zorg voor hen toegankelijk blijft en dat de premies zo min mogelijk hoeven te stijgen, juist in deze tijd.

De voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, Dirk Jan van den Berg, blikt in de Telegraaf en in Zorgvisie terug op de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Vertegenwoordigers van de hele sector hebben met het akkoord vooruitgekeken naar de zorg voor de komende vier jaar. Uitgangspunt was daarbij het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, ondanks het oplopende personeelstekort. Verzekeraars hebben intensief meegepraat en meegedacht, vanuit het belang van hun verzekerden.

Van den Berg zegt “echt blij” te zijn met het akkoord. “Wij gaan echt in gezamenlijkheid kijken hoe dingen anders kunnen. Bijvoorbeeld bij het bepalen of zorg nog wel of niet passend is. Wij gaan niet op de stoel van de arts zitten, maar kijken daar samen naar met specialisten.” Tegelijkertijd zegt hij zich zorgen te maken over de druk die verzekerden ervaren doordat nu alles duurder wordt. Dat geldt ook voor de zorgkosten, die Nederlanders voor elkaar, met elkaar betalen, via de zorgpremies. Van den Berg: “Ik kan niets zeggen over de hoogte van de premie, maar we weten dat de kosten overal toenemen. Straks moeten mensen die de boodschappen niet meer kunnen betalen, ook die premie overmaken. Dat is zorgelijk.”

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Mensen houden elkaars handen vast
Langdurige zorg

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024: meerjarig inkoopbeleid per regio op basis van landelijke visie

Zorgkantoren publiceren op 1 juni hun meerjarig inkoopbeleid. In dit inkoopbeleid heeft elk zorgkantoor voor hun regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft regionaal worden aangegaan. Daarin ligt de nadruk op het toegankelijk en betaalbaar houden van langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft. De gezamenlijke landelijke visie op duurzame toegang tot langdurige zorg vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoorregio. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

Oudere vrouw en man zitten aan tafel
Langdurige zorg

Inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024 en 2025 is gereed

Steeds meer mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) doen een beroep op cliëntondersteuning. Voor de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) hebben de zorgkantoren een landelijke inkoopbeleid voor 2024 en 2025 opgesteld. Dit inkoopbeleid beschrijft de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning.

John Rijsdijk wint Jan Taco te Gusselinklo Prijs
Digitalisering

ZN-beleidsadviseur John Rijsdijk wint zorginnovatieprijs

John Rijsdijk, beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland, heeft de Jan Taco te Gussinklo Prijs gewonnen als baanbrekende persoon in de zorg. De prijs werd aan hem toegekend voor zijn initiatiefrijke karakter en voor het vele grondwerk in zijn rol als kwartiermaker van het Kenniscentrum Digitale Zorg. De Jan Taco te Gussinklo prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt ter nagedachtenis aan deze in 2021 overleden internist, innovator, schrijver en onderzoeksjournalist.

Bekijk alle berichten