Zorgverzekeraars: betaalbaarheid van zorg blijft belangrijke randvoorwaarde, juist in de deze tijd

De presentatie van de Haagse miljoenennota staat in het teken van de stijgende prijzen.

Ook de zorg in Nederland wordt duurder, zo blijkt uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 2023 wordt 6 miljard euro meer uitgegeven aan de zorg dan in 2022. De totale uitgaven komen daarmee op 103 miljard euro, 26,8% van de totale begroting. Zorgverzekeraars benadrukken dat “de betaalbaarheid van zorg een belangrijke randvoorwaarde blijft”. Voor verzekerden is het immers belangrijk dat zij erop kunnen vertrouwen dat goede zorg voor hen toegankelijk blijft en dat de premies zo min mogelijk hoeven te stijgen, juist in deze tijd.

De voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, Dirk Jan van den Berg, blikt in de Telegraaf en in Zorgvisie terug op de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Vertegenwoordigers van de hele sector hebben met het akkoord vooruitgekeken naar de zorg voor de komende vier jaar. Uitgangspunt was daarbij het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, ondanks het oplopende personeelstekort. Verzekeraars hebben intensief meegepraat en meegedacht, vanuit het belang van hun verzekerden.

Van den Berg zegt “echt blij” te zijn met het akkoord. “Wij gaan echt in gezamenlijkheid kijken hoe dingen anders kunnen. Bijvoorbeeld bij het bepalen of zorg nog wel of niet passend is. Wij gaan niet op de stoel van de arts zitten, maar kijken daar samen naar met specialisten.” Tegelijkertijd zegt hij zich zorgen te maken over de druk die verzekerden ervaren doordat nu alles duurder wordt. Dat geldt ook voor de zorgkosten, die Nederlanders voor elkaar, met elkaar betalen, via de zorgpremies. Van den Berg: “Ik kan niets zeggen over de hoogte van de premie, maar we weten dat de kosten overal toenemen. Straks moeten mensen die de boodschappen niet meer kunnen betalen, ook die premie overmaken. Dat is zorgelijk.”

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Langdurige zorg

Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden op www.zorgkantoor.nl

De juiste informatie over langdurige zorg in Nederland staat op www.zorgkantoor.nl. Op dit platform kunnen mensen die op zoek zijn naar eenduidige en begrijpelijke informatie over langdurige zorg terecht. Nieuw op www.zorgkantoor.nl is dat er nu ook gezocht kan worden naar zorgaanbieders van langdurige zorg. Deze zorgaanbieders staan in de ZorgAtlas.

Gehandicapte vrouw maakt muziek
Langdurige zorg

NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7-prestaties

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen op weg naar een passende oplossing.

Mensen houden elkaars handen vast
Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars vragen stevige maatregelen om wachttijden gespecialiseerde ggz te verminderen

Zorgverzekeraars Nederland vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om stevige maatregelen die helpen om de gespecialiseerde ggz beter toegankelijk te maken. Zorgverzekeraars werken al jaren intensief samen met de ggz-sector om de wachttijden voor gespecialiseerde ggz te verkorten. De huidige maatregelen zijn niet voldoende; veel mensen met ernstige mentale klachten moeten nog steeds te lang wachten (langer dan de Treeknorm) op diagnostiek en een gespecialiseerde behandeling.

Bekijk alle berichten