Zorgverzekeraars: betaalbaarheid van zorg blijft belangrijke randvoorwaarde, juist in de deze tijd

De presentatie van de Haagse miljoenennota staat in het teken van de stijgende prijzen.

Ook de zorg in Nederland wordt duurder, zo blijkt uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 2023 wordt 6 miljard euro meer uitgegeven aan de zorg dan in 2022. De totale uitgaven komen daarmee op 103 miljard euro, 26,8% van de totale begroting. Zorgverzekeraars benadrukken dat “de betaalbaarheid van zorg een belangrijke randvoorwaarde blijft”. Voor verzekerden is het immers belangrijk dat zij erop kunnen vertrouwen dat goede zorg voor hen toegankelijk blijft en dat de premies zo min mogelijk hoeven te stijgen, juist in deze tijd.

De voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, Dirk Jan van den Berg, blikt in de Telegraaf en in Zorgvisie terug op de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Vertegenwoordigers van de hele sector hebben met het akkoord vooruitgekeken naar de zorg voor de komende vier jaar. Uitgangspunt was daarbij het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, ondanks het oplopende personeelstekort. Verzekeraars hebben intensief meegepraat en meegedacht, vanuit het belang van hun verzekerden.

Van den Berg zegt “echt blij” te zijn met het akkoord. “Wij gaan echt in gezamenlijkheid kijken hoe dingen anders kunnen. Bijvoorbeeld bij het bepalen of zorg nog wel of niet passend is. Wij gaan niet op de stoel van de arts zitten, maar kijken daar samen naar met specialisten.” Tegelijkertijd zegt hij zich zorgen te maken over de druk die verzekerden ervaren doordat nu alles duurder wordt. Dat geldt ook voor de zorgkosten, die Nederlanders voor elkaar, met elkaar betalen, via de zorgpremies. Van den Berg: “Ik kan niets zeggen over de hoogte van de premie, maar we weten dat de kosten overal toenemen. Straks moeten mensen die de boodschappen niet meer kunnen betalen, ook die premie overmaken. Dat is zorgelijk.”

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verschijnt februari 2024

De zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland publiceren sinds december 2021 jaarlijks de regiomonitor verpleegzorg. De regiomonitor geeft per zorgkantoorregio een compleet beeld van de huidige én benodigde capaciteit van de verpleegzorg in Nederland. De Regiomonitor 2023 verschijnt in februari 2024.

Oudere meneer steekt zijn duim op
Langdurige zorg

Nieuw Generiek Kompas “Samen werken aan kwaliteit van bestaan” bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas "Samen werken aan kwaliteit van bestaan" ontwikkeld. Dit Kompas voor ouderenzorg is gericht op het optimaliseren van het leven van individuen in verschillende zorgfases. Het Zorginstituut toetst het Kompas. Het is de verwachting dat het Generiek Kompas per 1 januari 2024 in werking kan treden.

Vrouw aan het werk in de apotheek

ZN Formulieren overzichtelijk te vinden op ZN.nl

Alle ZN Formulieren voor onder andere CieBAG en Farmacie zijn nu overzichtelijk te vinden op deze website. Gebruikers kunnen hier eenvoudig zoeken op bijvoorbeeld geneesmiddel of indicatie.

Bekijk alle berichten