Zorgverzekeraars blijven informatievoorziening contractering verbeteren

Om verzekerden goed te informeren tijdens het overstapseizoen, hebben zorgverzekeraars afgelopen jaar gebruik gemaakt van uniforme boodschappen die de status van de contractering weergeven. Deze teksten zijn overlegd met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en andere betrokken partijen, waaronder de Consumentenbond. Naar nu blijkt is er toch twijfel ontstaan of alle teksten helder genoeg zijn.

Hoewel zorgverzekeraars de contractering in 2023 eerder rond hadden dan de jaren daarvoor, is er soms meer tijd nodig om met een zorgaanbieder tot afspraken te komen over prijs en kwaliteit van de zorg. In het belang van hun verzekerden werken zorgverzekeraars voortdurend aan het verbeteren van het inkopen van zorg én ook aan de informatie hierover. Zorgverzekeraars onderhandelen met zorgaanbieders in de hele breedte van de zorg. En zijn zich daarbij zeer bewust van het feit dat ze met de portemonnee van de verzekerden zorg inkopen. Verzekerden betalen tenslotte hun premies om de beste zorg te kunnen krijgen.

Zorgverzekeraars vinden het net als de NZa belangrijk om zo duidelijk mogelijk aan hun verzekerden te communiceren over de status van de contractering. Daarom verbeteren zorgverzekeraars continu de informatievoorziening naar hun verzekerden. Dat blijven we doen – ook dit jaar – samen met verzekerden (via klantenpanels), de NZa, de Consumentenbond en de Patiëntenfederatie.

 

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten