Zorgverzekeraars blijven komende tijd extra inzetten op transgenderzorg

Zorgverzekeraars blijven komende tijd extra inzetten op transgenderzorg

De Kwartiermaker Transgenderzorg die door Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS is aangesteld om de transgenderzorg in Nederland te verbeteren, rondt na ruim vier jaar per 1 januari 2023 zijn werkzaamheden af.

Handen bij elkaar

Sinds 2018 heeft de Kwartiermaker zowel een sterke uitbreiding van de behandelcapaciteit als verbetering van de samenwerking en informatievoorziening gerealiseerd. Daarmee is de fase van ‘kwartier maken’ voorbij en ligt er een goede basis om op verder te bouwen. De uitdagingen in de transgenderzorg blijven echter groot; hiervoor is blijvend aandacht nodig. Zorgverzekeraars zullen daarom de komende tijd extra blijven inzetten op transgenderzorg.

Forse uitbreiding zorgaanbod

Sinds 2018 heeft de Kwartiermaker in nauwe samenwerking met zorgaanbieders, patiëntenorganisatie Transvisie, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS gewerkt aan een forse uitbreiding van de capaciteit van transgenderzorg. Het aantal mensen dat zorg krijgt is flink gestegen, het zorgaanbod is minder geconcentreerd en de onderlinge verstandhouding in het zorgveld is verbeterd. De Kwartiermaker kan met trots terugkijken op de bereikte resultaten:

  • Psychologische zorg (ouder dan 18 jaar) stijgt van 812 plekken in 2018 naar 4.735 plekken in 2023 (+483%).
  • Psychologische zorg (jonger dan 18 jaar) stijgt van 849 plekken in 2018 naar 1.895 plekken in 2023 (+123%).
  • Endocrinologische zorg stijgt van 993 plekken in 2018 naar 3.783 plekken in 2023 (+281%).

Zorgvraag ook sterk toegenomen

Het aantal mensen dat zich inschrijft op een wachtlijst voor transgenderzorg blijft toenemen. Dat is op de eerste plaats een goed teken; omdat het laat zien dat steeds meer mensen met vragen rondom hun genderidentiteit zich vrij voelen om daarvoor uit te komen. Tegelijkertijd stelt het de zorg ook voor uitdagingen omdat de wachtlijsten, ondanks de forse uitbreiding van het aanbod, nog steeds te lang zijn. De gemiddelde wachttijd voor een intake voor psychologische zorg bedraagt momenteel 60 weken. De wachttijd voor endocrinologische zorg bedraagt gemiddeld zes weken. Voor chirurgische zorg lopen de wachttijden zeer uiteen, afhankelijk van de gewenste ingreep en de zorgaanbieder. Zorgverzekeraars vinden deze lange wachttijden niet acceptabel.

Brief minister Kuipers over vervolg transgenderzorg

Op 16 december heeft minister Kuipers van VWS een brief over de stand van zaken in de transgenderzorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief geeft de minister aan dat extra aandacht nodig blijft voor het onderwerp transgenderzorg. De komende tijd zal de minister in overleg met zorgverzekeraars en andere betrokken partijen uitwerken wat er nodig is om onderwerpen zoals netwerkvorming en samenwerking verder uit te bouwen en de mogelijkheden voor een gezamenlijke wachtlijst en triage onderzoeken. Zorgverzekeraars trekken daarbij graag samen op met het ministerie en de andere partijen. In de tussentijd hebben zorgverzekeraars afgesproken de taken van de kwartiermaker ten aanzien van het uitbreiden van zorgaanbod, het verbinden van partijen en het identificeren van kansen en oplossen van knelpunten over te nemen. Zorgverzekeraars Nederland maakt hier extra capaciteit voor vrij.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Aan het werk op de laptop

Vacature adviseur business control kwaliteitsregistraties

Zorgverzekeraars Nederland zoekt een ervaren adviseur business control die samen met een ervaren collega verantwoordelijk wordt voor het ontwikkelen van beleid, het adviseren van diverse stakeholders en het uitvoering geven aan de financiering van kwaliteitsregistraties.

Man duwt rolstoel

Toekenning PGB’s voor deel budgethouders met chronische zorg naar maximaal 5 jaar

Voor een deel van de chronische patiënten die hun zorg betalen met een persoonsgebonden budget (PGB) uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) is het vanaf half mei niet meer nodig om elke twee jaar opnieuw een indicatie te krijgen voor een nieuwe toekenning van het zorgbudget.

Duurzame toegang tot zorg voor iedereen

Zorgverzekeraars zetten zich in voor duurzame toegang tot zorg voor alle Nederlanders. Samen met alle zorgverleners, verzekerden én de politiek willen we nu de keuzes maken die noodzakelijk zijn voor goede en solidaire zorg morgen. Bekijk in deze animatie waarom duurzame toegang ons speerpunt is.

Bekijk alle berichten