Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars en Bo Geboortezorg sluiten convenant om voldoende kraamzorg te garanderen

Door continuïteits- en capaciteitsproblemen staat de kraamzorgsector ernstig onder druk. Dit blijkt uit een quickscan door branchevereniging (Bo) Geboortezorg en signalen die verzekerden afgeven aan hun zorgverzekeraars. Bo Geboortezorg en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben nu een convenant getekend dat er voor moet zorgen dat de kraamzorg op de korte en langere termijn gegarandeerd blijft.

Ouders met baby bij de uitgang van het ziekenhuis

Door onder andere een tekort aan kraamverzorgenden, een hoge uitstroom van kraamverzorgenden, de naweeën van COVID en een hoog ziekteverzuim kampt de kraamzorgsector met serieuze capaciteitsproblemen. Kraamzorgaanbieders kunnen daardoor niet aan alle cliënten tijdig de zorg garanderen die nodig is.  Daarnaast komen organisaties hierdoor en door sterk gestegen kosten ook steeds verder onder druk te staan.

Om kraamzorg te kunnen blijven leveren op de korte termijn, kraamverzorgenden te behouden en toe te werken naar een toekomstbestendige kraamzorgsector is nu een convenant gesloten door Zorgverzekeraars Nederland en Bo Geboortezorg. Zodat de komende maanden iedereen toegang tot kraamzorg krijgt. Digitale zorg naast de fysieke kraamzorg is onderdeel van deze afspraak. Tevens bespreekt de kraamzorgaanbieder, net zoals nu, als onderdeel van de intake, de mogelijkheden voor de inzet van mantelzorg.

In het convenant zijn afspraken gemaakt over de korte termijn (zo snel mogelijk tot eind 2023) en de langere termijn oplossingen (vanaf 2024). Het convenant ziet toe op verbetering van arbeidsomstandigheden en beloning voor kraamverzorgenden, gezonde bedrijven en noodzakelijke vernieuwing van kraamzorg. Met de actielijnen maken de partijen een eerste kwalitatieve slag. Niet alleen om de huidige capaciteit in de sector te behouden, maar ook om de beschikbare capaciteit beter te benutten en te verdelen over cliënten.

Verder willen de partijen een impuls geven aan het opleiden van nieuwe kraamverzorgenden en de inzet van digitale zorg. De kraamzorgsector wil snel in actie komen om deze maatregelen te kunnen treffen. Om dit mogelijk te maken is afgesproken om de tarieven tijdelijk te verhogen tot 10 procent boven de al vastgestelde maximale uurtarieven. De acties voor de langere termijn worden in 2023 verder uitgewerkt. Ze vormen mede de basis voor een nog verder en dieper gaande transitie van de hele sector in lijn met de uitgangspunten van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Bij de uitwerking van het convenant blijven de NZa, VWS, PFN en ACM betrokken, ook om ervoor te zorgen dat de kraamzorg kwalitatief goed en toegankelijk blijft.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Langdurige zorg

Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden op www.zorgkantoor.nl

De juiste informatie over langdurige zorg in Nederland staat op www.zorgkantoor.nl. Op dit platform kunnen mensen die op zoek zijn naar eenduidige en begrijpelijke informatie over langdurige zorg terecht. Nieuw op www.zorgkantoor.nl is dat er nu ook gezocht kan worden naar zorgaanbieders van langdurige zorg. Deze zorgaanbieders staan in de ZorgAtlas.

Gehandicapte vrouw maakt muziek
Langdurige zorg

NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7-prestaties

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen op weg naar een passende oplossing.

Mensen houden elkaars handen vast
Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars vragen stevige maatregelen om wachttijden gespecialiseerde ggz te verminderen

Zorgverzekeraars Nederland vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om stevige maatregelen die helpen om de gespecialiseerde ggz beter toegankelijk te maken. Zorgverzekeraars werken al jaren intensief samen met de ggz-sector om de wachttijden voor gespecialiseerde ggz te verkorten. De huidige maatregelen zijn niet voldoende; veel mensen met ernstige mentale klachten moeten nog steeds te lang wachten (langer dan de Treeknorm) op diagnostiek en een gespecialiseerde behandeling.

Bekijk alle berichten