Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars: mentale gezondheidscentra in de strijd tegen toename mentale klachten

Zorgverzekeraars maken zich grote zorgen over de toename van mentale klachten, dit staat in een brief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan de Tweede kamer voor het debat over de geestelijke gezondheidszorg.

Volgens recent onderzoek kampt de helft van de jongvolwassenen met mentale klachten. Een goede mentale gezondheid tijdens je jeugd is bepalend voor je welzijn en gezondheid in het verdere leven. Zorgverzekeraars roepen daarom minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen op om de mentale weerbaarheid van jongeren te verbeteren. Voorkom dat mentale klachten onnodig verergeren en medicaliseren waardoor de wachtlijsten in de ggz nog sneller oplopen. Naast een verbetering van de jeugdzorg pleit ZN in de brief voor een landelijke inzet van mentale gezondheidscentra. Deze centra zorgen ervoor dat mensen sneller worden geholpen in het sociaal domein, bijvoorbeeld door goede schuldhulpverlening; hierdoor hoeven mensen niet zo lang te wachten op hulp waardoor een behandeling in de ggz niet nodig is.

ZN noemt in de brief aan de Kamer nog meer om de wachtlijsten in de ggz te verkleinen: zorgverzekeraars benadrukken het belang de zorgvraagtypering in de bekostiging van de ggz die helpt om de zorg voor mensen met lichte en zware psychische klachten beter te organiseren in de regio. Zorgverzekeraars worden daarnaast belemmerd in het helpen van hun verzekerden die wachten op zorg, bijvoorbeeld via zorgbemiddeling, omdat de informatie-uitwisseling van zorgaanbieders aan zorgverzekeraars over wachtlijsten nog steeds hapert.

De brief van Zorgverzekeraars Nederland aan de Tweede Kamer.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten