Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars vragen stevige maatregelen om wachttijden gespecialiseerde ggz te verminderen

Zorgverzekeraars Nederland vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om stevige maatregelen die helpen om de gespecialiseerde ggz beter toegankelijk te maken. Zorgverzekeraars werken al jaren intensief samen met de ggz-sector om de wachttijden voor gespecialiseerde ggz te verkorten. De huidige maatregelen zijn niet voldoende; veel mensen met ernstige mentale klachten moeten nog steeds te lang wachten (langer dan de Treeknorm) op diagnostiek en een gespecialiseerde behandeling.

Mensen houden elkaars handen vast

Zoals de NZa aangeeft, hebben wachtlijsten verschillende oorzaken. Er is sinds 2019 een flinke stijging van het aantal doorverwijzingen. Het ggz-aanbod is zeer versnipperd. Er zijn duizenden zelfstandige ggz-zorgverleners die een zeer beperkt aantal patiënten met lichte klachten behandelt, terwijl de gespecialiseerde zorginstellingen zorgdragen voor de complexe geestelijke gezondheidszorg. Zij kampen met personeelstekorten en hebben moeite de roosters voor bijvoorbeeld crisis- en nachtdiensten rond te krijgen.

In deze brief roept Zorgverzekeraars Nederland op:

1. Zorgverzekeraars willen zekerheid van betrouwbare, actuele informatie over wachttijden en de opbouw van wachtlijsten van ggz-aanbieders zodat we de wachttijden beter kunnen terugdringen en verzekerden kunnen helpen met het vinden van een behandelplek met geen of minder wachttijd.

2. Blokkeer per direct het voornemen om de DSM-hoofdgroepdiagnose-informatie per 2025 van de zorgnota te schrappen. Er is nog geen zicht op een werkbaar alternatief. Bovendien zijn de aanspraak ggz en wachttijdinformatie gebaseerd op DSM-V en het schrappen leidt direct tot problemen met de zorgplicht en de rechtmatigheid van de ggz.

3. ZN vraagt om onderzoek naar de oorzaken van de explosieve groei van doorverwijzingen van de huisarts naar de gespecialiseerde ggz sinds 2019. Met daarbij bijzondere aandacht voor de impact op de wachttijden voor de ggz-specialismes zoals adhd en transgenderzorg.

4. Leg vast wat gemeenten minimaal moeten leveren als sociale basis voor hun inwoners, voorkom postcode-zorg en verzeker gemeenten van voldoende en stabiele financiering voor hun welzijn- en zorgtaken.

5. Zorg dat er per 1 januari 2025 een betaaltitel is voor de verkennende gesprekken die uitgezonderd zijn van het eigen risico. Op dit moment stagneert de opzet van deze netwerken omdat de beloofde betaaltitel er nog steeds niet is.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Oproep zorgpartijen: “Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis”

Het beschikbare macrobudget (het totale budget dat beschikbaar is) voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Gezien de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Wijkverpleging blijft immers cruciaal om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Huisarts schrijft iets op

Reactie Zorgverzekeraars Nederland op hoofdlijnenakkoord

Zorgverzekeraars Nederland ziet veel goede elementen in de zorgparagraaf van PVV, VVD, NSC en BBB. In hun akkoord is veel aandacht voor de gezondheidszorg en wordt komende jaren doorgegaan met het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Arts en patient in gesprek
Eerstelijns­zorg

Huisartsen en zorgverzekeraars maken nieuwe afspraken MTVP

Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel bekostigd. De brancheorganisaties in de huisartsenzorg en van de zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt om MTVP verder door te ontwikkelen.

Bekijk alle berichten