Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars waarborgen financiering Meer Tijd voor de Patiënt

In steeds meer huisartsenpraktijken kunnen patiënten die dat nodig hebben, langere consulten krijgen bij hun huisarts. De opschaling van de werkwijze Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP) verloopt volgens verwachting. Ongeveer een kwart van de huisartsen is sinds april met MTVP gestart, per 1 juli volgt een tweede groep en per 1 januari 2024 zijn alle huisartsen in staat een MTVP-contract te sluiten. Zorgverzekeraars hebben vertrouwen in de werkwijze MTVP en zetten de huidige afspraken voort in 2024.

Meer tijd voor de Patiënt is een direct gevolg van afspraken die begin dit jaar gemaakt zijn in het Integraal Zorgakkoord (IZA). De kern van MTVP is dat door een goede organisatie en ondersteuning van de praktijk er meer ruimte komt om goede zorg te leveren. Veel patiënten hebben baat bij een langer consult, ze worden minder vaak doorverwezen en huisartsen ervaren meer plezier in hun werk als ze hun patiënten meer aandacht kunnen geven. Dit zijn een paar inhoudelijke uitgangspunten van MTVP.

Directeur zorg van Zorgverzekeraars Nederland Wout Adema: ‘‘Hoewel het idee eenvoudig is, vraagt het heel wat van huisartsen om hun praktijkvoering te veranderen. Dat zoveel huisartsen daar zo voortvarend mee aan de slag gaan, daar hebben we als zorgverzekeraars bewondering voor. Samen met de LHV en InEen monitoren we de verdere uitwerking van de afspraken, zodat Meer tijd voor de Patiënt daadwerkelijk oplevert wat we ermee beogen’’.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Ernst Kuipers van VWS uitleg gegeven over de vervolgstappen. Dit is naar aanleiding van het advies van de NZa over de vormgeving van de structurele bekostiging van Meer Tijd voor de Patiënt, dat net is uitgebracht. “We onderstrepen – net als de NZa – het belang van een zorgvuldige overgang naar reguliere en structurele financiering van Meer Tijd voor de Patiënt. We verwachten dat dit in 2025 alsnog mogelijk wordt gemaakt. Tot die tijd financieren zorgverzekeraars MTVP zoals ze dat ook in 2023 hebben gedaan”, aldus Wout Adema.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Langdurige zorg

Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden op www.zorgkantoor.nl

De juiste informatie over langdurige zorg in Nederland staat op www.zorgkantoor.nl. Op dit platform kunnen mensen die op zoek zijn naar eenduidige en begrijpelijke informatie over langdurige zorg terecht. Nieuw op www.zorgkantoor.nl is dat er nu ook gezocht kan worden naar zorgaanbieders van langdurige zorg. Deze zorgaanbieders staan in de ZorgAtlas.

Gehandicapte vrouw maakt muziek
Langdurige zorg

NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7-prestaties

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen op weg naar een passende oplossing.

Mensen houden elkaars handen vast
Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars vragen stevige maatregelen om wachttijden gespecialiseerde ggz te verminderen

Zorgverzekeraars Nederland vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om stevige maatregelen die helpen om de gespecialiseerde ggz beter toegankelijk te maken. Zorgverzekeraars werken al jaren intensief samen met de ggz-sector om de wachttijden voor gespecialiseerde ggz te verkorten. De huidige maatregelen zijn niet voldoende; veel mensen met ernstige mentale klachten moeten nog steeds te lang wachten (langer dan de Treeknorm) op diagnostiek en een gespecialiseerde behandeling.

Bekijk alle berichten