Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars waarborgen financiering Meer Tijd voor de Patiënt

In steeds meer huisartsenpraktijken kunnen patiënten die dat nodig hebben, langere consulten krijgen bij hun huisarts. De opschaling van de werkwijze Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP) verloopt volgens verwachting. Ongeveer een kwart van de huisartsen is sinds april met MTVP gestart, per 1 juli volgt een tweede groep en per 1 januari 2024 zijn alle huisartsen in staat een MTVP-contract te sluiten. Zorgverzekeraars hebben vertrouwen in de werkwijze MTVP en zetten de huidige afspraken voort in 2024.

Meer tijd voor de Patiënt is een direct gevolg van afspraken die begin dit jaar gemaakt zijn in het Integraal Zorgakkoord (IZA). De kern van MTVP is dat door een goede organisatie en ondersteuning van de praktijk er meer ruimte komt om goede zorg te leveren. Veel patiënten hebben baat bij een langer consult, ze worden minder vaak doorverwezen en huisartsen ervaren meer plezier in hun werk als ze hun patiënten meer aandacht kunnen geven. Dit zijn een paar inhoudelijke uitgangspunten van MTVP.

Directeur zorg van Zorgverzekeraars Nederland Wout Adema: ‘‘Hoewel het idee eenvoudig is, vraagt het heel wat van huisartsen om hun praktijkvoering te veranderen. Dat zoveel huisartsen daar zo voortvarend mee aan de slag gaan, daar hebben we als zorgverzekeraars bewondering voor. Samen met de LHV en InEen monitoren we de verdere uitwerking van de afspraken, zodat Meer tijd voor de Patiënt daadwerkelijk oplevert wat we ermee beogen’’.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Ernst Kuipers van VWS uitleg gegeven over de vervolgstappen. Dit is naar aanleiding van het advies van de NZa over de vormgeving van de structurele bekostiging van Meer Tijd voor de Patiënt, dat net is uitgebracht. “We onderstrepen – net als de NZa – het belang van een zorgvuldige overgang naar reguliere en structurele financiering van Meer Tijd voor de Patiënt. We verwachten dat dit in 2025 alsnog mogelijk wordt gemaakt. Tot die tijd financieren zorgverzekeraars MTVP zoals ze dat ook in 2023 hebben gedaan”, aldus Wout Adema.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten