Ambitie 2025

Ambitie 2025 is de visie van zorgverzekeraars op de toekomst van de zorg en hun eigen rol daarbij.

De zorgbehoefte van de persoon is het uitgangspunt in de zorg. Daarom moeten we de zorg ook echt rondom de persoon organiseren. Vaak lijken regels, procedures en belangen echter het vertrekpunt. Het systeem is dan dominant geworden. Maar het kan ook anders. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke opgave voor alle bij de zorg betrokken partijen om dat in praktijk te brengen. Zorgverzekeraars willen daarom met hen samen werken aan vernieuwing van de zorg. Dat is de centrale boodschap van Ambitie 2025. Download hier >>

Onze ambitie voor de zorg in 2025:

Houdbare zorg die de persoon centraal stelt,

met compassie geleverd wordt op een effectieve

manier in netwerken rondom de patiënt

en die zinnig, zuinig en eerlijk omgaat met

het premiegeld om solidariteit te behouden.

 Lees meer over onze ambitie voor de zorg>>

 

  Onze inzet:

Lees meer over onze inzet >>


Trends en uitdagingen: 

Lees meer over trends en uitdagingen>>


De zes opgaven voor de zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars zien voor zichzelf zes opgaven waarmee zij een substantiële bijdragen willen leveren aan het realiseren van de ambitie. Per opgave is een agenda geformuleerd die zij, samen met de andere partijen in de zorg, gaan uitvoeren.

Klik op onderstaande afbeelding voor de uitleg per opgave.
Bekijk de filmpjes over voorbeelden uit de praktijk >>

Actieplan voor een gezonde zorgverzekeringsmarkt
De zorgverzekeraars voelen zich mede verantwoordelijk voor het goed functioneren van ons solidaire zorgstelsel. We kijken daarom kritisch naar ons eigen handelen en de werking van de zorgverzekeringsmarkt. Daar waar we mogelijkheden zien voor versterking van het zorgstelsel, grijpen we die aan. In het Actieplan Kerngezond hebben we daarvoor in 2015 vier gezamenlijke doelen geformuleerd: een overzichtelijk polisaanbod, eenvoudig overstappen, zorgverzekeraars als maatschappelijk ondernemer en een solidaire basisverzekering. Met enige regelmaat spreken we over deze doelen. Het actieplan is in september 2021 geactualiseerd.

Waarden in de zorg
De afgelopen tijd heeft ZN heel veel partijen binnen en buiten de zorg gevraagd naar hun waarden in de zorg. Van zorgverleners tot verzekerden en van kinderen tot wetenschappers. ZN heeft hiervan in samenwerking met De Argumentenfabriek een waardenkaart gemaakt. Die waarden zijn belangrijke ingrediënten voor Ambitie 2025.