Vrouw aan het werk in de apotheek

Farmaceutische zorg omvat terhandstelling van geneesmiddelen en advies en begeleiding zoals apothekers die plegen te bieden ten behoeve van medicatiebeoordeling en verantwoord gebruik van geneesmiddelen. Gebruik van geneesmiddelen is de meest voorkomende behandeling binnen de gezondheidszorg. De farmaceutische zorg in de eerstelijns zorg omvat de geneesmiddelen die buiten het ziekenhuis gebruikt worden. Dit omvat zowel geneesmiddelen die met of zonder recept verkrijgbaar zijn.

Formulieren

De farmacie formulieren staan op deze pagina.

Nieuws

Minieme aanpassing artsenverklaring sacubitril/valsartan (Entresto®) per 1 november 2023

De huidige artsenverklaring voor sacubitril/valsartan (Entresto®) is in samenwerking met het Zorginstituut en de NVVC tot stand gekomen. Het Zorginstituut en de NVVC hebben nader overleg gevoerd over de formuleringen op de artsenverklaring. Dit overleg heeft geresulteerd in een verzoek tot aanpassing van de artsenverklaring: het woord ‘verslechterd’ bij onderdeel B, vraag 3 betreffende de ziekenhuisopname is verwijderd. Vanuit de huidige artsenverklaring kon volgens de NVVC afgeleid worden dat enkel patiënten met bestaand hartfalen in aanmerking komen voor een behandeling met sacubitril/valsartan (Entresto®) indien er sprake is van verslechtering in het ziekenhuis. Door de aanpassing is het duidelijk dat ook nieuwe patiënten in aanmerking komen voor vergoeding

Gerelateerde publicaties

Eerstelijns­zorg PDF

Farmacie – Algemene bepalingen

Download publicatie Farmacie – Algemene bepalingen