Vrouw aan het werk in de apotheek

Farmaceutische zorg omvat terhandstelling van geneesmiddelen en advies en begeleiding zoals apothekers die plegen te bieden ten behoeve van medicatiebeoordeling en verantwoord gebruik van geneesmiddelen. Gebruik van geneesmiddelen is de meest voorkomende behandeling binnen de gezondheidszorg. De farmaceutische zorg in de eerstelijns zorg omvat de geneesmiddelen die buiten het ziekenhuis gebruikt worden. Dit omvat zowel geneesmiddelen die met of zonder recept verkrijgbaar zijn.

Formulieren

De farmacie formulieren staan op deze pagina.

Gerelateerde publicaties

Eerstelijns­zorg PDF

Farmacie – Algemene bepalingen

Download publicatie Farmacie – Algemene bepalingen