Huisarts onderzoekt patient

Bij de huisarts kunnen mensen terecht met gezondheidsklachten en vragen over hun gezondheid.
Huisartsen geven passende medische zorg aan hun patiënten en hebben brede medische kennis en vaardigheden om gezondheidsklachten te beoordelen, te behandelen of patiënten te verwijzen naar het ziekenhuis, psycholoog of wijkverpleegkundige. Ook bieden huisartsen met hun team medische zorg aan patiënten met chronische aandoeningen en aan patiënten in de laatste levensfase. De basisverzekering vergoedt de zorg die een huisarts zelf verleent of laat verlenen door ondersteunend personeel in de praktijk. De huisarts werkt samen met een team van zorgverleners binnen de praktijk en met een netwerk van zorg- en hulpverleners buiten de praktijk. De spoedeisende huisartsenzorg is georganiseerd via de huisartsenposten.

Huisartsen hebben een belangrijke rol in de zorg. Ze hebben een hoge werkdruk, mede doordat de zorg elders (bijvoorbeeld in de ggz en het sociaal domein) vastloopt. Dat merken de huisartsen elke dag, omdat zij patiënten dan niet of niet snel kunnen verwijzen en patiënten blijven opvangen die eigenlijk andere zorg nodig hebben. Hierover zijn in het IZA afspraken gemaakt. Het is in het belang van alle verzekerden dat de huisartsenzorg structureel verbetert. En het is ook in het belang van de huisarts en zijn of haar medewerkers. ZN heeft samen met partijen in het kader van het IZA afspraken gemaakt over Meer tijd voor de Patiënt en de huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekeinde-uren. Hieronder staat de leidraad voor beide onderdelen.

Gerelateerde publicaties

Eerstelijns­zorg PDF

Visie Huisartsenzorg

Download publicatie Visie Huisartsenzorg
Eerstelijns­zorg PDF

Leidraad Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)

Download publicatie Leidraad Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)
Eerstelijns­zorg PDF

Leidraad Actieplan werkdruk in de ANW

Download publicatie Leidraad Actieplan werkdruk in de ANW
Eerstelijns­zorg PDF

Huisartsenzorg – Algemene bepalingen

Download publicatie Huisartsenzorg – Algemene bepalingen
Eerstelijns­zorg PDF

Multidisciplinaire zorg (MDZ) – Algemene bepalingen

Download publicatie Multidisciplinaire zorg (MDZ) – Algemene bepalingen