Oude meneer steekt zijn duim op

Zorgkantoren zijn ervoor verantwoordelijk dat de langdurige zorg die zij inkopen van goede kwaliteit is. Door op locatie in gesprek te gaan met betrokkenen krijgen zij zicht op die kwaliteit. De wensen en behoeften van cliënten staan daarbij centraal. Ook maken ze afspraken met zorgaanbieders over kwaliteitsverbetering en beoordelen ze de kwaliteitsplannen. Verder analyseren ze landelijke beschikbare gegevens en beoordelen ze de kwaliteitsplannen. Zo maken we samen de langdurige zorg beter.

Kwaliteitskaders

Waar goede zorg aan moet voldoen staat in de kwaliteitskaders voor Gehandicaptenzorg (GZ) en de Verpleeghuiszorg (V&V). Deze kwaliteitskaders gebruiken zorgkantoren als uitgangspunt voor hun gesprekken met zorgaanbieders. De langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) maakt sinds 2020 onderdeel uit van de Wlz. Voor deze sector werken de zorgkantoren met voorlopige kwaliteitsuitgangspunten.

De zorgkantoren stellen de kwaliteitskaders op samen met alle andere betrokken partijen in de langdurige zorg, zoals koepels van zorgaanbieders, cliënten/patiëntenorganisaties. De kwaliteitskaders voor de sectoren verschillen, maar hebben één ding gemeen: continu leren en verbeteren staat centraal, met persoonsgerichte zorg als basis.

Kwaliteitskompas gehandicaptenzorg
Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Inkopen op kwaliteit: van project naar dagelijks werk

Om hun rol als inkoper van kwalitatief goede langdurige zorg te kunnen invullen, is gewerkt aan een aantal voorwaarden. Zo is voor zorginkopers een opleiding ontwikkeld. Daarnaast is voor het voeren van dialooggesprekken op locatie bij zorgaanbieders een handreiking gemaakt en is een dashboard met kwaliteitsinformatie ontwikkeld. Lees meer hierover in de onderstaande brochure.

Brochure Inkopen op kwaliteit

Waarom de cliëntenraad belangrijk is voor het zorgkantoor

Elke zorgaanbieder heeft een cliëntenraad. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle onderwerpen die voor cliënten van belang kunnen zijn. Daarom heeft de cliëntenraad ook een belangrijke stem bij het opstellen van het kwaliteitsplan of kwaliteitsrapport van een zorgaanbieder. Voor zorgkantoren zijn cliëntenraden belangrijke gesprekspartners voor de inkoop van langdurige zorg. Zorgkantoren willen graag van hen weten of de zorg aansluit bij de wensen die cliënten hebben.

In deze korte animatie leggen we uit waarom de cliëntenraad belangrijk is voor het zorgkantoor: