Thuiszorg+been+wordt+verbonden-08be6556-b1b7-43c7-a5f5-5b6ce44e0a70.jpg
Eerstelijnszorg 05-12-2018

Gezamenlijke afspraken over minder administratieve lasten voor wijkverpleegkundigen

Wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, accountants, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben samen concrete afspraken gemaakt over het verminderen van administratieve lasten. Wijkverpleegkundigen zijn daardoor binnenkort minder tijd kwijt aan het registreren van de verschillende zorgactiviteiten. Uiterlijk eind volgend jaar hanteren alle zorgaanbieders in de wijkverpleging een eenvoudigere manier van tijdsregistraties. De huidige minutenregistraties zijn dan niet meer nodig.

De afspraken zijn een volgende gezamenlijke inspanning om de wijkverpleging verder te ontwikkelen, in het bijzonder om de kwaliteit van zorg te vergroten en het werkplezier een positieve impuls te geven. Declaratie gaat straks plaatsvinden op basis van de (eventueel gecorrigeerde) planning. De focus komt zo te liggen op het verantwoorden over kwaliteit en passendheid, in plaats van over tijd. De wijkverpleegkundige hoeft niet meer achteraf tot op de minuut te registreren welke zorg is geleverd. Dat scheelt tijd, die weer aan cliënten besteed kan worden. En het schrappen van onnodige administratie is ook belangrijk voor het werkplezier van zorgprofessionals.

Lees hier de brief die minister De Jonge (VWS) op dinsdag 4 december 2018 naar de Tweede Kamer stuurde.

Lees hier meer over het Kwaliteitskader Wijkverpleging, dat aangeeft hoe goede wijkverpleging eruit moet zien en duidelijke afspraken bevat over meer verdieping, doelmatigheid, meer kwaliteit en minder regeldruk.