Medisch specialistische zorg

Belangrijke Wet Kwaliteitsregistraties Zorg staat centraal in Tweede Kamerdebat

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de Wet kwaliteitsregistraties zorg; een wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Kwaliteitsregistraties leveren in de medisch specialistische zorg een essentiële bijdrage aan het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten. Zorgverzekeraars Nederland benadrukt daarom samen met FMS, NVZ, NFU, Patiëntenfederatie Nederland en ZKN het belang van deze wetswijziging.

De wet biedt namelijk voordelen aan zowel patiënten als zorgprofessionals:
• De wet voorziet in een wettelijke kader dat nodig is voor het rechtmatige, veilige en efficiënte functioneren van kwaliteitsregistraties;
• Stelt strikte en uniforme maatregelen vast om persoonsgegevens te beschermen;
• Leidt via de standaardisatie van kwaliteitsregistraties tot een vermindering van de administratieve last voor zorgprofessionals;
• Zorgt voor een gestructureerd overzicht in de huidige versnipperde financiering van kwaliteitsregistraties.

Lees onze brief namens de Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland en Zorgverzekeraars Nederland aan de Tweede Kamer.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Langdurige zorg

Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden op www.zorgkantoor.nl

De juiste informatie over langdurige zorg in Nederland staat op www.zorgkantoor.nl. Op dit platform kunnen mensen die op zoek zijn naar eenduidige en begrijpelijke informatie over langdurige zorg terecht. Nieuw op www.zorgkantoor.nl is dat er nu ook gezocht kan worden naar zorgaanbieders van langdurige zorg. Deze zorgaanbieders staan in de ZorgAtlas.

Gehandicapte vrouw maakt muziek
Langdurige zorg

NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7-prestaties

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen op weg naar een passende oplossing.

Mensen houden elkaars handen vast
Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars vragen stevige maatregelen om wachttijden gespecialiseerde ggz te verminderen

Zorgverzekeraars Nederland vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om stevige maatregelen die helpen om de gespecialiseerde ggz beter toegankelijk te maken. Zorgverzekeraars werken al jaren intensief samen met de ggz-sector om de wachttijden voor gespecialiseerde ggz te verkorten. De huidige maatregelen zijn niet voldoende; veel mensen met ernstige mentale klachten moeten nog steeds te lang wachten (langer dan de Treeknorm) op diagnostiek en een gespecialiseerde behandeling.

Bekijk alle berichten