Medisch specialistische zorg

Belangrijke Wet Kwaliteitsregistraties Zorg staat centraal in Tweede Kamerdebat

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de Wet kwaliteitsregistraties zorg; een wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Kwaliteitsregistraties leveren in de medisch specialistische zorg een essentiële bijdrage aan het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten. Zorgverzekeraars Nederland benadrukt daarom samen met FMS, NVZ, NFU, Patiëntenfederatie Nederland en ZKN het belang van deze wetswijziging.

De wet biedt namelijk voordelen aan zowel patiënten als zorgprofessionals:
• De wet voorziet in een wettelijke kader dat nodig is voor het rechtmatige, veilige en efficiënte functioneren van kwaliteitsregistraties;
• Stelt strikte en uniforme maatregelen vast om persoonsgegevens te beschermen;
• Leidt via de standaardisatie van kwaliteitsregistraties tot een vermindering van de administratieve last voor zorgprofessionals;
• Zorgt voor een gestructureerd overzicht in de huidige versnipperde financiering van kwaliteitsregistraties.

Lees onze brief namens de Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland en Zorgverzekeraars Nederland aan de Tweede Kamer.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten