Langdurige zorg

Generiek Kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ gereed voor achterbanraadpleging

Partijen hebben gewerkt aan het Kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan'. Nadat het in maart niet gelukt is dit tripartiet aan te bieden, hebben de partijen de tijd gekregen te werken aan een concretere versie. De betrokken partijen starten nu met de achterbanraadpleging. Deze loopt tot en met 29 november 2023.

Verzorgende houdt hand vast van oude dame

Het nieuwe Kompas komt in de plaats van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, het Addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie en het Kwaliteitskader wijkverpleging. Het Kompas is ook van toepassing voor de kortdurende zorg, zoals ELV, GRZ en GZSP. Het omschrijft wat mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag mogen verwachten van de geboden zorg. Het Kompas moet duidelijk maken wat mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag en hun naasten, mantelzorgers, naasten, sociale netwerk, zorg- en welzijnsprofessionals en zorg- en welzijnsorganisaties gezamenlijk onder goede zorg en een waardevolle bijdrage aan kwaliteit van bestaan verstaan. Het uitgangspunt hierbij is dat het gaat over zorg en kwaliteit van bestaan van (kwetsbare) mensen, thuis, in de wijk en in het verpleeghuis.

In de periode december 2022 tot en met maart 2023 hebben bovenstaande partijen met elkaar gewerkt aan een nieuw Kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan. Er was meer tijd nodig om het nieuwe kompas met gedegen input van de achterban en concrete uitwerking tripartiet aan te bieden aan Zorginstituut Nederland. De partijen hebben deze tijd gekregen. Deze nieuwe versie is nu beschikbaar en klaar voor de achterbanraadpleging. Partijen delen het huidige stuk met hun achterban voor besluitvorming over al dan niet mede-indiening van het Kompas bij het Zorginstituut Nederland.

Partijen hebben voor de achterbanraadpleging tot en met 29 november 2023. Voor 1 december 2023 dient het nieuwe Kompas ingediend te zijn bij Zorginstituut Nederland. Voor een zorgvuldige achterbanraadpleging is het van belang dat elke organisatie de tijd en ruimte heeft om zonder invloed van andere partijen tot een besluit te komen. Daarom is afgesproken dat partijen pas na 1 december 2023 communiceren over de uitkomsten van de achterbanraadpleging.

Er is in een intensief proces doorlopen om te komen tot een nieuw Kompas. De partijen die hierbij betrokken waren zijn: ActiZ, ANBO, BPSW, BVKZ, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NCZ, Nederlands Instituut van Psychologen, NOOM, Patiëntenfederatie Nederland, Sociaal werk Nederland, SOMNL, SPOT, V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verschijnt februari 2024

De zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland publiceren sinds december 2021 jaarlijks de regiomonitor verpleegzorg. De regiomonitor geeft per zorgkantoorregio een compleet beeld van de huidige én benodigde capaciteit van de verpleegzorg in Nederland. De Regiomonitor 2023 verschijnt in februari 2024.

Oudere meneer steekt zijn duim op
Langdurige zorg

Nieuw Generiek Kompas “Samen werken aan kwaliteit van bestaan” bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas "Samen werken aan kwaliteit van bestaan" ontwikkeld. Dit Kompas voor ouderenzorg is gericht op het optimaliseren van het leven van individuen in verschillende zorgfases. Het Zorginstituut toetst het Kompas. Het is de verwachting dat het Generiek Kompas per 1 januari 2024 in werking kan treden.

Vrouw aan het werk in de apotheek

ZN Formulieren overzichtelijk te vinden op ZN.nl

Alle ZN Formulieren voor onder andere CieBAG en Farmacie zijn nu overzichtelijk te vinden op deze website. Gebruikers kunnen hier eenvoudig zoeken op bijvoorbeeld geneesmiddel of indicatie.

Bekijk alle berichten