Langdurige zorg

Generiek Kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ gereed voor achterbanraadpleging

Partijen hebben gewerkt aan het Kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan'. Nadat het in maart niet gelukt is dit tripartiet aan te bieden, hebben de partijen de tijd gekregen te werken aan een concretere versie. De betrokken partijen starten nu met de achterbanraadpleging. Deze loopt tot en met 29 november 2023.

Verzorgende houdt hand vast van oude dame

Het nieuwe Kompas komt in de plaats van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, het Addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie en het Kwaliteitskader wijkverpleging. Het Kompas is ook van toepassing voor de kortdurende zorg, zoals ELV, GRZ en GZSP. Het omschrijft wat mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag mogen verwachten van de geboden zorg. Het Kompas moet duidelijk maken wat mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag en hun naasten, mantelzorgers, naasten, sociale netwerk, zorg- en welzijnsprofessionals en zorg- en welzijnsorganisaties gezamenlijk onder goede zorg en een waardevolle bijdrage aan kwaliteit van bestaan verstaan. Het uitgangspunt hierbij is dat het gaat over zorg en kwaliteit van bestaan van (kwetsbare) mensen, thuis, in de wijk en in het verpleeghuis.

In de periode december 2022 tot en met maart 2023 hebben bovenstaande partijen met elkaar gewerkt aan een nieuw Kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan. Er was meer tijd nodig om het nieuwe kompas met gedegen input van de achterban en concrete uitwerking tripartiet aan te bieden aan Zorginstituut Nederland. De partijen hebben deze tijd gekregen. Deze nieuwe versie is nu beschikbaar en klaar voor de achterbanraadpleging. Partijen delen het huidige stuk met hun achterban voor besluitvorming over al dan niet mede-indiening van het Kompas bij het Zorginstituut Nederland.

Partijen hebben voor de achterbanraadpleging tot en met 29 november 2023. Voor 1 december 2023 dient het nieuwe Kompas ingediend te zijn bij Zorginstituut Nederland. Voor een zorgvuldige achterbanraadpleging is het van belang dat elke organisatie de tijd en ruimte heeft om zonder invloed van andere partijen tot een besluit te komen. Daarom is afgesproken dat partijen pas na 1 december 2023 communiceren over de uitkomsten van de achterbanraadpleging.

Er is in een intensief proces doorlopen om te komen tot een nieuw Kompas. De partijen die hierbij betrokken waren zijn: ActiZ, ANBO, BPSW, BVKZ, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NCZ, Nederlands Instituut van Psychologen, NOOM, Patiëntenfederatie Nederland, Sociaal werk Nederland, SOMNL, SPOT, V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Langdurige zorg

Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden op www.zorgkantoor.nl

De juiste informatie over langdurige zorg in Nederland staat op www.zorgkantoor.nl. Op dit platform kunnen mensen die op zoek zijn naar eenduidige en begrijpelijke informatie over langdurige zorg terecht. Nieuw op www.zorgkantoor.nl is dat er nu ook gezocht kan worden naar zorgaanbieders van langdurige zorg. Deze zorgaanbieders staan in de ZorgAtlas.

Gehandicapte vrouw maakt muziek
Langdurige zorg

NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7-prestaties

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen op weg naar een passende oplossing.

Mensen houden elkaars handen vast
Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars vragen stevige maatregelen om wachttijden gespecialiseerde ggz te verminderen

Zorgverzekeraars Nederland vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om stevige maatregelen die helpen om de gespecialiseerde ggz beter toegankelijk te maken. Zorgverzekeraars werken al jaren intensief samen met de ggz-sector om de wachttijden voor gespecialiseerde ggz te verkorten. De huidige maatregelen zijn niet voldoende; veel mensen met ernstige mentale klachten moeten nog steeds te lang wachten (langer dan de Treeknorm) op diagnostiek en een gespecialiseerde behandeling.

Bekijk alle berichten