Horizontaal Toezicht: administratieve lasten omlaag, vertrouwen omhoog

Voor het eerst is gemeten wat de effecten zijn van Horizontaal Toezicht in de zorg. De administratieve lasten zijn afgenomen en het vertrouwen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars is toegenomen. Horizontaal Toezicht gaat over het correct registreren en declareren van zorg. Het is een graadmeter voor de rechtmatigheid van de zorguitgaven.

Oude meneer steekt zijn duim op

In opdracht van een aantal brancheorganisaties (NVZ, NFU, dNggz, ZN en DJI) heeft Equalis eind vorig jaar onderzoek gedaan naar de effecten van Horizontaal Toezicht. De effectmeting is gehouden onder zorgverzekeraars en zorgaanbieders binnen de medisch specialistische zorg (MSZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en forensische zorg (FZ). Deze brancheorganisaties, tevens de initiatiefnemers van Horizontaal Toezicht Zorg, zijn blij dat nu voor het eerst objectief gemeten is wat de effecten zijn. Equalis heeft een rapport uitgebracht met de resultaten van het onderzoek.

Positief effect

De resultaten laten zien dat werken volgens Horizontaal Toezicht een positief effect heeft op de hoofddoelen bij zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders. De ervaren administratieve lasten zijn afgenomen en het vertrouwen tussen partijen is toegenomen. Het onderzoek laat verder zien dat de positieve effecten toenemen naarmate zorgaanbieders langer bezig zijn met Horizontaal Toezicht.

Aandachtspunten

Het onderzoeksrapport bevat een aantal aandachtspunten. Zo blijkt dat zorgverzekeraars door Horizontaal Toezicht een beter inzicht hebben in de zorguitgaven, terwijl zorgaanbieders daar niet zo veel van merken. Verder zijn er verschillen per branche. In de MSZ en FZ is de verbetering op de hoofddoelen groter dan in de GGZ. De onderzoekers merken daarbij wel op dat GGZ-aanbieders al positiever waren over de hoofddoelen bij de start van HT. Ook is de GGZ later begonnen met HT en is er binnen de GGZ sprake van een nieuwe bekostiging.

Vervolg

De brancheorganisaties zijn van plan de effectmeting te herhalen, zodat de effecten van Horizontaal Toezicht inzichtelijk blijven. Ook kunnen ze gericht maatregelen nemen als er geen of weinig effect zichtbaar is.

Betrokken partijen

Horizontaal Toezicht is een initiatief van: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse GGZ (dNggz), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Duurzaamheid

Webinar over impact van CSRD op zorgaanbieders

Om zorgaanbieders te informeren over de Corporate Sustainability Reporting Detective (CSRD) wordt op 1 juli 2024 tussen 14:00 en 15:00 uur een webinar georganiseerd. Tijdens dit webinar komt u alles te weten over de impact van de CSRD op zorgaanbieders.

Bekijk alle berichten