Transformatieplannen

IZA voorbeelden Film 2

Stap binnen in de boeiende wereld van de zorgtransformatie! Ontdek hoe zorgverzekeraars en regionale partners samen werken aan een vernieuwende toekomst, waarin goede, toegankelijke, en betaalbare zorg centraal staat. In deze video nemen we je mee langs mooie en inspirerende praktijkvoorbeelden uit het Integraal Zorgakkoord.

Het IZA is een overeenkomst tussen verschillende zorgpartijen om gezamenlijk de zorg te verbeteren door middel van intensievere samenwerking, creatieve innovatie en concrete afspraken. De afgelopen weken zijn wij door het hele land gereisd om deze mooie en inspirerende voorbeelden uit de verschillende regio’s die voortkomen uit het Integraal Zorgakkoord, te ontdekken.

In Zeeland is CZ samen met de partners bezig met het project Kerngezond. Kerngezond is een lokaal samenwerkingsverband tussen het medisch- en sociaal domein. De deelnemers werken samen aan het beschikbaar houden van betaalbare zorg, zodat iedereen die dat nodig heeft de best passende en goed afgestemde zorg of ondersteuning krijgt. In Noord-Brabant is VGZ bezig met het uitrollen van de Voorzorgcirkels. Een Voorzorgcirkel is een groep mensen die op loopafstand van elkaar wonen en voor elkaar klaar staan om elkaar te helpen en te ondersteunen waar dat kan. In Zwolle is Zilveren Kruis met de gemeente en andere partners bezig met het project Wachtkracht. WachtKracht is er om de wachttijd te overbruggen en alvast praktische problemen op te pakken. WachtKracht is er voor iedereen die wacht op behandeling en graag een eerste stap wil zetten naar herstel. En in Noord-Holland heeft Zorg en Zekerheid samen met het Spaarne Gasthuis de meerjarenovereenkomst getekend. Hiermee krijgt het Spaarne de tijd en ruimte om duurzaam te innoveren en te investeren in de juiste zorg op de juiste plek.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten