Met Regiobeelden belangrijke stap gezet binnen IZA

Vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken om gezamenlijk de urgente zorguitdagingen in de regio in kaart te brengen door middel van regiobeelden. Per 1 juli zijn in vrijwel alle regio’s deze regiobeelden af.

Dirk Jan van den Berg: “Deze regiobeelden laten zien waar de uitdagingen zitten, maar ook waar de samenwerking steeds beter tot stand komt. Het is een belangrijke stap vooruit in het kader van het IZA om passende zorg samen vorm te geven. De volgende stap is dat we met elkaar in de regio keuzes gaan maken voor de toekomst van de zorg. Dat doen we door eind dit jaar in iedere regio het regioplan op te leveren.”

Wat zijn regiobeelden?

Een regiobeeld is een overzicht van de belangrijkste data over zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl, bevolkingsontwikkeling, sociale en fysieke omgeving in een specifieke regio. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en andere samenwerkende partijen in de regio kunnen het regiobeeld gebruiken om een gezamenlijke toekomstvisie op te stellen. Het regiobeeld geeft antwoord op vragen als:
* Wat doen we al goed in de regio en wat kan beter?
* Welke zorg hebben we in onze regio in de toekomst nodig?

https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Gesprek tussen arts en patient

Zorgverzekeraars passen machtigingsbeleid voor tertiaire borstreconstructie na borstkanker aan

Zorgverzekeraars hebben besloten om vanaf 2024 het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker gefaseerd aan te passen. Dit geldt voor de aanvragen binnen de gecontracteerde zorg, die voldoen aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Wandelen in het bos

Reactie ZN op NOS berichtgeving foto’s bij borstreconstructie

Wij vinden het pijnlijk voor vrouwen, dat zij na een ernstige ziekte met ongewenste situaties zijn geconfronteerd. Medische foto’s worden door de arts gemaakt en verstuurd via Vecozo. Het beoordelen van medische foto’s wordt op een zorgvuldige en deskundige wijze gedaan door medewerkers die de juiste competenties hiervoor bezitten.

Bekijk alle berichten