Langdurige zorg

Nieuw Generiek Kompas “Samen werken aan kwaliteit van bestaan” bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas "Samen werken aan kwaliteit van bestaan" ontwikkeld. Dit Kompas voor ouderenzorg is gericht op het optimaliseren van het leven van individuen in verschillende zorgfases. Het Zorginstituut toetst het Kompas. Het is de verwachting dat het Generiek Kompas per 1 januari 2024 in werking kan treden.

Oudere meneer steekt zijn duim op

Het nieuw Generiek Kompas genaamd “Samen werken aan kwaliteit van bestaan” is gemaakt door samenwerkende partijen vanuit drie clusters met elk hun eigen perspectief.
1) Mens, burger, cliënt, patiënt, mantelzorg
2) Aanbieders en professionals
3) Financiers

Kwaliteit van bestaan

In het Kompas is beschreven dat behoud van de eigen regie belangrijk is voor kwaliteit van bestaan, waardoor individuen in staat zijn hun leven te leiden volgens hun persoonlijke voorkeuren. Het benadrukt het voorkomen van een grotere zorgvraag door te kijken naar de mogelijkheden die mensen zelf en samen kunnen benutten. Hierbij wordt expliciet ruimte gecreëerd voor het nemen van eigen beslissingen en het uitoefenen van eigen regie over het leven. Daarbij worden de meest kwetsbaren niet vergeten.

Samenwerking voor verbeterde kwaliteit van bestaan

Het Kompas biedt niet alleen inzicht in wat men mag verwachten van ondersteuning, zorg en behandeling bij een zorgvraag, maar legt ook sterk de nadruk op samenwerking tussen mensen met een zorgvraag, professionals, mantelzorgers en andere betrokkenen. Deze samenwerking is gericht op het afstemmen van zorg op de individuele behoeften en voorkeuren, waardoor de zorg kan aansluiten op het leven dat mensen willen leiden. Hierdoor wordt de eigen regie en autonomie van mensen versterkt, wat bijdraagt aan een verbeterde kwaliteit van bestaan. Het Kompas sluit aan bij verschillende zorgfases, van thuiszorg tot verpleeghuiszorg.

Veranderbeweging voor kwaliteit van bestaan

Het Kompas stimuleert een open gesprek. We kijken daarbij vanuit een brede blik naar kwaliteit van bestaan, waarbij het leven van mensen centraal staat en zorg wordt geboden waar nodig. Het beoogt een verschuiving van organisatiefocus naar netwerken, van personeelsnorm naar passende deskundigheidsmix en van fysieke ondersteuning, zorg en behandeling naar bredere inzet van technologie. Belangrijke uitgangspunten zijn respect, open gesprek, samenwerking en ruimte voor professionaliteit.

Betrokken partijen

Een brede vertegenwoordiging van partijen, betrokken bij kwaliteit van bestaan en de (in)formele zorg, werkte mee aan de totstandkoming van het nieuwe Kompas: ActiZ, ANBO, BPSW, BVKZ, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NCZ, Patientenfederatie Nederland, Nederlands Instituut van Psychologen, NOOM, Sociaal werk Nederland, SOMNL, SPOT, V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland. Lea Bouwmeester is onafhankelijk voorzitter.

Indiening bij het Zorginstituut

Alle betrokken partijen omarmen unaniem deze vooruitstrevende beweging. De Patiëntenfederatie onderschrijft wel de richting maar onthoudt zich van steun omdat zij het Kompas onvoldoende concreet vindt.

Toetsing bij Zorginstituut en inwerkingtreding

Het Kompas wordt aangeboden aan het Zorginstituut namens de indienende partijen vanuit de drie clusters. Afhankelijk van die toetsing kan het Kompas per 1 januari 2024 in werking treden. Daarmee komen dan de kwaliteitskaders verpleeghuiszorg, wijkverpleging en het addendum over de Wlz-zorg thuis te vervallen.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Man en vrouw fietsen in het bos
Eerstelijns­zorg

Oproep ZN aan Tweede Kamer GALA debat

Op 29 februari debatteert de Tweede Kamer over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA, waarbij zorgverzekeraars samenwerken met het ministerie van VWS en gemeenten, bestrijdt gezondheidsproblemen en bevordert een gezonde levensstijl door het versterken van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2023 gepubliceerd

Welke capaciteitsplannen er voor alle zorgkantoorregio’s voor de komende jaren liggen, is in beeld gebracht in de Regiomonitor Verpleegzorg 2023. Zorgkantoren hebben in oktober 2023 bij zorgaanbieders opgevraagd wat (vooralsnog) de capaciteitsplannen zijn voor de komende jaren. De input van de zorgaanbieders is verwerkt in de Regiomonitor 2023. Hierin staan de capaciteitsplannen tot en met 2027. De monitor vormt het uitgangspunt voor regionale en individuele gesprekken die zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar voeren over passende zorg voor ouderen.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Bekijk alle berichten