Medisch specialistische zorg

Reactie ZN na berichtgeving NOS: borstreconstructie na kanker wel vergoed

Eerste en tweede borstreconstructies na kanker worden vergoed door de zorgverzekeraar. Voor de zogeheten tertiaire borstreconstructie wordt momenteel een machtiging gevraagd. ZN gaat in gesprek met de NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgie).

Gesprek tussen arts en patient

Vorig jaar zijn er afspraken gemaakt tussen betrokken partijen (NVPC, ZN, NZa, Vereniging Borstkanker en VWS) om het proces rondom machtigingen voor borstreconstructies te verbeteren. In juli vorig jaar is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Voor een eerste en tweede borstreconstructie hoeft geen machtiging meer aangevraagd te worden. Voor een vergoeding van een tertiaire borstreconstructie (derde borstreconstructie) vindt nog wel een beoordeling plaats door de zorgverzekeraar. Daarvoor moet de plastisch chirurg een machtiging aanvragen. We nemen de signalen van de NVPC over mogelijke ongelijkheid van behandeling serieus en gaan met de NVPC in gesprek over het huidige proces en hoe dat is te verbeteren.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten