Eerstelijns­zorg

Versterking wijkverpleging in volle gang

De wijkverpleging wordt versterkt om zo de vraag naar ziekenhuiszorg in te perken en beter in te spelen op de vergrijzende samenleving. ActiZ, Zorgthuisnl en ZN hebben hierover vorig jaar in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afspraken gemaakt. Zij voeren deze volop uit. Zo krijgen bijna 700 aanbieders van wijkverpleging in totaal 73 miljoen euro uit het IZA-fonds Wijkverpleging dat vorig jaar door de drie partijen is opgericht. Ook hebben zorgverzekeraars uitvoering gegeven aan de afspraak om de wijkverpleging te versterken, de hiervoor beoogde structurele impuls van 175 miljoen is grotendeels gerealiseerd. Ook staat vanaf 15 januari 2024 het opleidingsfonds wijkverpleging open.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Succesvol IZA-fonds wijkverpleging
Na twee aanvraagrondes is het IZA-fonds wijkverpleging vrijwel volledig opgebruikt. Zo’n 700 aanbieders ontvangen in totaal bijna 73 miljoen euro waarmee zij binnen hun organisatie investeren in toekomstbestendige wijkverpleging. Het geld in het fonds is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de doelen van de IZA werkagenda waaronder passende zorg, het aantrekkelijker maken van het beroep en het aanpakken van regeldruk. Alle plannen zijn, afhankelijk van het aangevraagde bedrag, beoordeeld door een onafhankelijke commissie of zorgverzekeraars (die het fonds financieren). De investeringen moeten voor eind 2024 zijn uitgevoerd.

Structurele investering
Een tweede afspraak vanuit het Integraal Zorgakkoord betrof extra structurele contracteringsafspraken van 175 miljoen euro in de wijkverpleging. Uit onderzoek blijkt dat de beoogde structurele intensivering inmiddels grotendeels heeft plaatsgevonden, via zowel verbeterde prijsafspraken als ook andere contractverbeteringen. Alle zorgverzekeraars hebben hieraan naar rato hun bijdrage geleverd.

Belangrijke stap voor de wijkverpleging
ActiZ, Zorgthuisnl en ZN zien dit als een belangrijke stap voor de wijkverpleging. Partijen zien nog wel dat de groei van wijkverpleging achterblijft bij wat verwacht kan worden gezien de vergrijzing. Ook is er nog steeds sprake van een onderbesteding van het macrokader wijkverpleging. Daarom maken de drie brancheverenigingen de komende periode een ‘macroplaat’ om feitelijke inzichten te krijgen en te leren(of analyseren) op welke wijze dit samenhangt met specifieke omstandigheden in de wijkverpleging. In de loop van 2024 willen de partijen hierover duidelijkheid hebben om samen verdere stappen te kunnen zetten naar verdere versterking van de wijkverpleging. Ons doel hiermee is de wijkverpleging de essentiële rol te laten vervullen in de beweging naar passende zorg voor thuiswonende ouderen en chronisch zieken, een opgave die de komende jaren alleen maar groter wordt.

Meer investeringen wijkverpleging
Naast het IZA-fonds voor wijkverpleging zijn er meer investeringen die de wijkverpleging een flinke boost moeten geven. Zo is er in 2024 een opleidingsfonds ter waarde van 60 miljoen euro voor het opleiden van nieuw personeel ingericht door zorgverzekeraars. Hiermee willen ZN, Zorgthuisnl en ActiZ, als onderdeel van het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging, een impuls geven aan het meer en anders opleiden in de wijkverpleging.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Duurzaamheid

Webinar over impact van CSRD op zorgaanbieders

Om zorgaanbieders te informeren over de Corporate Sustainability Reporting Detective (CSRD) wordt op 1 juli 2024 tussen 14:00 en 15:00 uur een webinar georganiseerd. Tijdens dit webinar komt u alles te weten over de impact van de CSRD op zorgaanbieders.

Bekijk alle berichten