Eerstelijns­zorg

Versterking wijkverpleging in volle gang

De wijkverpleging wordt versterkt om zo de vraag naar ziekenhuiszorg in te perken en beter in te spelen op de vergrijzende samenleving. ActiZ, Zorgthuisnl en ZN hebben hierover vorig jaar in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afspraken gemaakt. Zij voeren deze volop uit. Zo krijgen bijna 700 aanbieders van wijkverpleging in totaal 73 miljoen euro uit het IZA-fonds Wijkverpleging dat vorig jaar door de drie partijen is opgericht. Ook hebben zorgverzekeraars uitvoering gegeven aan de afspraak om de wijkverpleging te versterken, de hiervoor beoogde structurele impuls van 175 miljoen is grotendeels gerealiseerd. Ook staat vanaf 15 januari 2024 het opleidingsfonds wijkverpleging open.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Succesvol IZA-fonds wijkverpleging
Na twee aanvraagrondes is het IZA-fonds wijkverpleging vrijwel volledig opgebruikt. Zo’n 700 aanbieders ontvangen in totaal bijna 73 miljoen euro waarmee zij binnen hun organisatie investeren in toekomstbestendige wijkverpleging. Het geld in het fonds is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de doelen van de IZA werkagenda waaronder passende zorg, het aantrekkelijker maken van het beroep en het aanpakken van regeldruk. Alle plannen zijn, afhankelijk van het aangevraagde bedrag, beoordeeld door een onafhankelijke commissie of zorgverzekeraars (die het fonds financieren). De investeringen moeten voor eind 2024 zijn uitgevoerd.

Structurele investering
Een tweede afspraak vanuit het Integraal Zorgakkoord betrof extra structurele contracteringsafspraken van 175 miljoen euro in de wijkverpleging. Uit onderzoek blijkt dat de beoogde structurele intensivering inmiddels grotendeels heeft plaatsgevonden, via zowel verbeterde prijsafspraken als ook andere contractverbeteringen. Alle zorgverzekeraars hebben hieraan naar rato hun bijdrage geleverd.

Belangrijke stap voor de wijkverpleging
ActiZ, Zorgthuisnl en ZN zien dit als een belangrijke stap voor de wijkverpleging. Partijen zien nog wel dat de groei van wijkverpleging achterblijft bij wat verwacht kan worden gezien de vergrijzing. Ook is er nog steeds sprake van een onderbesteding van het macrokader wijkverpleging. Daarom maken de drie brancheverenigingen de komende periode een ‘macroplaat’ om feitelijke inzichten te krijgen en te leren(of analyseren) op welke wijze dit samenhangt met specifieke omstandigheden in de wijkverpleging. In de loop van 2024 willen de partijen hierover duidelijkheid hebben om samen verdere stappen te kunnen zetten naar verdere versterking van de wijkverpleging. Ons doel hiermee is de wijkverpleging de essentiële rol te laten vervullen in de beweging naar passende zorg voor thuiswonende ouderen en chronisch zieken, een opgave die de komende jaren alleen maar groter wordt.

Meer investeringen wijkverpleging
Naast het IZA-fonds voor wijkverpleging zijn er meer investeringen die de wijkverpleging een flinke boost moeten geven. Zo is er in 2024 een opleidingsfonds ter waarde van 60 miljoen euro voor het opleiden van nieuw personeel ingericht door zorgverzekeraars. Hiermee willen ZN, Zorgthuisnl en ActiZ, als onderdeel van het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging, een impuls geven aan het meer en anders opleiden in de wijkverpleging.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Man en vrouw fietsen in het bos
Eerstelijns­zorg

Oproep ZN aan Tweede Kamer GALA debat

Op 29 februari debatteert de Tweede Kamer over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA, waarbij zorgverzekeraars samenwerken met het ministerie van VWS en gemeenten, bestrijdt gezondheidsproblemen en bevordert een gezonde levensstijl door het versterken van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2023 gepubliceerd

Welke capaciteitsplannen er voor alle zorgkantoorregio’s voor de komende jaren liggen, is in beeld gebracht in de Regiomonitor Verpleegzorg 2023. Zorgkantoren hebben in oktober 2023 bij zorgaanbieders opgevraagd wat (vooralsnog) de capaciteitsplannen zijn voor de komende jaren. De input van de zorgaanbieders is verwerkt in de Regiomonitor 2023. Hierin staan de capaciteitsplannen tot en met 2027. De monitor vormt het uitgangspunt voor regionale en individuele gesprekken die zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar voeren over passende zorg voor ouderen.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Bekijk alle berichten