Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars Nederland, Zorgthuisnl en ActiZ starten Opleidingsfonds Wijkverpleging 2024

ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) starten een opleidingsfonds voor het vergoeden van de werkgeverskosten die voortvloeien uit het opleiden van leerling-werknemers (mbo-bbl/hbo-v duaal) in de wijkverpleging.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Zorgverzekeraars hebben voor het jaar 2024 eenmalig 60 miljoen euro beschikbaar gesteld. Zorgaanbieders die leerlingen opleiden in de wijkverpleging kunnen bij dit fonds een aanvraag indienen. Met het fonds willen partijen, als onderdeel van het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging, een impuls geven aan het meer en anders opleiden in de wijkverpleging.

Wout Adema, directeur zorg Zorgverzekeraars Nederland: “De wijkverpleging staat voor een grote uitdaging. Het is belangrijk dat we investeren in de wijkverpleging. Binnen het IZA-fonds wijkverpleging van het afgelopen jaar was opleiden ook een thema waar subsidie voor kon worden aangevraagd. Ik ben er trots op dat onze leden bijdragen aan het opleiden van mensen die in de wijkverpleging werkzaam willen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee een mooie basis leggen voor het borgen van de toegankelijkheid van de wijkverpleging nu en in de toekomst. Zodat de verzekerden blijvend kunnen vertrouwen op goede zorg thuis.”

Fonds vergoedt werkgeverskosten opleiden leerlingen wijkverpleging

Doelstelling van het fonds is om de werkgeverskosten die werkgevers in het jaar 2024 maken als gevolg van het opleiden van leerlingen in de wijkverpleging (Zvw) te vergoeden. Het gaat om leerlingen BBL (mbo-niveau 2, 3 IG en 4), leerlingen Hbo-V Duaal en om leerlingen die een opleiding volgen met als doel het behalen van een OCW-erkend mbo-certificaat. De kosten die betrekking hebben op stagiaires vallen buiten de scope van het fonds. Het fonds heeft een eenmalig karakter en is bedoeld ter overbrugging naar structurele financiering vanaf 2025. In het 1e kwartaal 2024 vindt hierover besluitvorming plaats door de partijen van het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging.

Investeringsakkoord Opleiding Wijkverpleging

Begin 2023 hebben het ministerie van VWS, ActiZ, Zorgthuisnl, V&VN en ZN het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging gesloten. Uit dit akkoord komt nu onder andere het Opleidingsfonds Wijkverpleging 2024 voort. Het fonds is voor werkgevers een aanvulling op reeds ontvangen subsidies, zoals Praktijkleren en Sectorplan Plus.

Voorwaarden op website opleidingsfondswijkverpleging.nl

Via de website https://www.opleidingsfondswijkverpleging.nl kunnen zorgaanbieders die actief zijn in de wijkverpleging en een erkend S-BB leerbedrijf zijn een aanvraag indienen. Op de website is alle informatie beschikbaar, zoals aanvraagcriteria en verantwoordingsvereisten. Het fonds staat open van 1 januari t/m 15 februari 2024.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Hulp bij steunkousen aantrekken

Toegang van zorg hangt af van duidelijke keuzes en stabiele begroting nieuw kabinet

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor duidelijke keuzes van het nieuwe kabinet. Er moet geïnvesteerd worden in een gezonde samenleving zodat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Zorgverzekeraars benadrukken dat hun zorgplicht niet ‘stand-alone’ staat; de zorgplicht is steeds meer afhankelijk van de keuzes, informatie-uitwisseling en medewerking van de overheid en de zorgsector; of het gebrek hieraan. Zorgverzekeraars vragen al geruime tijd om actuele informatie over hun verzekerden op wachtlijsten van zorgaanbieders. Deze informatie is belangrijk voor de zorginkoop en zorgbemiddeling.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Bekijk alle berichten