Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars Nederland, Zorgthuisnl en ActiZ starten Opleidingsfonds Wijkverpleging 2024

ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) starten een opleidingsfonds voor het vergoeden van de werkgeverskosten die voortvloeien uit het opleiden van leerling-werknemers (mbo-bbl/hbo-v duaal) in de wijkverpleging.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Zorgverzekeraars hebben voor het jaar 2024 eenmalig 60 miljoen euro beschikbaar gesteld. Zorgaanbieders die leerlingen opleiden in de wijkverpleging kunnen bij dit fonds een aanvraag indienen. Met het fonds willen partijen, als onderdeel van het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging, een impuls geven aan het meer en anders opleiden in de wijkverpleging.

Wout Adema, directeur zorg Zorgverzekeraars Nederland: “De wijkverpleging staat voor een grote uitdaging. Het is belangrijk dat we investeren in de wijkverpleging. Binnen het IZA-fonds wijkverpleging van het afgelopen jaar was opleiden ook een thema waar subsidie voor kon worden aangevraagd. Ik ben er trots op dat onze leden bijdragen aan het opleiden van mensen die in de wijkverpleging werkzaam willen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee een mooie basis leggen voor het borgen van de toegankelijkheid van de wijkverpleging nu en in de toekomst. Zodat de verzekerden blijvend kunnen vertrouwen op goede zorg thuis.”

Fonds vergoedt werkgeverskosten opleiden leerlingen wijkverpleging

Doelstelling van het fonds is om de werkgeverskosten die werkgevers in het jaar 2024 maken als gevolg van het opleiden van leerlingen in de wijkverpleging (Zvw) te vergoeden. Het gaat om leerlingen BBL (mbo-niveau 2, 3 IG en 4), leerlingen Hbo-V Duaal en om leerlingen die een opleiding volgen met als doel het behalen van een OCW-erkend mbo-certificaat. De kosten die betrekking hebben op stagiaires vallen buiten de scope van het fonds. Het fonds heeft een eenmalig karakter en is bedoeld ter overbrugging naar structurele financiering vanaf 2025. In het 1e kwartaal 2024 vindt hierover besluitvorming plaats door de partijen van het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging.

Investeringsakkoord Opleiding Wijkverpleging

Begin 2023 hebben het ministerie van VWS, ActiZ, Zorgthuisnl, V&VN en ZN het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging gesloten. Uit dit akkoord komt nu onder andere het Opleidingsfonds Wijkverpleging 2024 voort. Het fonds is voor werkgevers een aanvulling op reeds ontvangen subsidies, zoals Praktijkleren en Sectorplan Plus.

Voorwaarden op website opleidingsfondswijkverpleging.nl

Via de website https://www.opleidingsfondswijkverpleging.nl kunnen zorgaanbieders die actief zijn in de wijkverpleging en een erkend S-BB leerbedrijf zijn een aanvraag indienen. Op de website is alle informatie beschikbaar, zoals aanvraagcriteria en verantwoordingsvereisten. Het fonds staat open van 1 januari t/m 15 februari 2024.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Man en vrouw fietsen in het bos
Eerstelijns­zorg

Oproep ZN aan Tweede Kamer GALA debat

Op 29 februari debatteert de Tweede Kamer over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA, waarbij zorgverzekeraars samenwerken met het ministerie van VWS en gemeenten, bestrijdt gezondheidsproblemen en bevordert een gezonde levensstijl door het versterken van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2023 gepubliceerd

Welke capaciteitsplannen er voor alle zorgkantoorregio’s voor de komende jaren liggen, is in beeld gebracht in de Regiomonitor Verpleegzorg 2023. Zorgkantoren hebben in oktober 2023 bij zorgaanbieders opgevraagd wat (vooralsnog) de capaciteitsplannen zijn voor de komende jaren. De input van de zorgaanbieders is verwerkt in de Regiomonitor 2023. Hierin staan de capaciteitsplannen tot en met 2027. De monitor vormt het uitgangspunt voor regionale en individuele gesprekken die zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar voeren over passende zorg voor ouderen.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Bekijk alle berichten