Medisch specialistische zorg

Verzekerde zorg gegarandeerd ook bij omzetplafond

De stelling van de Consumentenbond dat een omzetplafond automatisch leidt tot een patiëntenstop en het niet leveren van zorg is onjuist en geeft patiënten onnodige zorgen.

Ouders met baby bij de uitgang van het ziekenhuis

Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor goede, toegankelijk en betaalbare zorg voor alle Nederlanders. Daarvoor worden door de individuele zorgverzekeraars met zorgaanbieders jaarlijks samenwerkingsafspraken gemaakt. Die afspraken gaan over de kwaliteit, beschikbaarheid en prijs van de zorg. Om de afspraken te monitoren wordt door sommige zorgverzekeraars een omzetplafond (ook genoemd volumeplafond) afgesproken samen met de zorgaanbieder. Soms levert een bepaald ziekenhuis meer zorg dan van te voren afgesproken en is het maximum budget met een bepaalde zorgverzekeraar (bijna)  bereikt. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om tijdig contact op te nemen met de zorgverzekeraar als dat omzetplafond in zicht komt. Dan kan tijdig naar een oplossing worden gezocht, waarbij de zorgplicht en het belang van de patiënt voorop staan. De zorgverzekeraar zal per situatie bekijken of er op maat aanvullende afspraken kunnen worden gemaakt.

Als verzekerden te maken krijgen met een zorgaanbieder die aangeeft geen zorg te kunnen leveren vanwege een omzetplafond, adviseren wij om direct contact op te nemen met de afdeling zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar. Die zoekt dan samen met de verzekerde naar een passende oplossing.

Inkoopafspraken zijn een individuele verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars. De online zorgzoekers van zorgverzekeraars geven inzicht in welke zorg is gecontracteerd met welke afspraken.

Wij adviseren verzekerden om bij vragen contact op te nemen met hun zorgverzekeraar. Telefonisch of via de website.

 

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Hulp bij steunkousen aantrekken

Toegang van zorg hangt af van duidelijke keuzes en stabiele begroting nieuw kabinet

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor duidelijke keuzes van het nieuwe kabinet. Er moet geïnvesteerd worden in een gezonde samenleving zodat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Zorgverzekeraars benadrukken dat hun zorgplicht niet ‘stand-alone’ staat; de zorgplicht is steeds meer afhankelijk van de keuzes, informatie-uitwisseling en medewerking van de overheid en de zorgsector; of het gebrek hieraan. Zorgverzekeraars vragen al geruime tijd om actuele informatie over hun verzekerden op wachtlijsten van zorgaanbieders. Deze informatie is belangrijk voor de zorginkoop en zorgbemiddeling.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Bekijk alle berichten