Medisch specialistische zorg

Verzekerde zorg gegarandeerd ook bij omzetplafond

De stelling van de Consumentenbond dat een omzetplafond automatisch leidt tot een patiëntenstop en het niet leveren van zorg is onjuist en geeft patiënten onnodige zorgen.

Ouders met baby bij de uitgang van het ziekenhuis

Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor goede, toegankelijk en betaalbare zorg voor alle Nederlanders. Daarvoor worden door de individuele zorgverzekeraars met zorgaanbieders jaarlijks samenwerkingsafspraken gemaakt. Die afspraken gaan over de kwaliteit, beschikbaarheid en prijs van de zorg. Om de afspraken te monitoren wordt door sommige zorgverzekeraars een omzetplafond (ook genoemd volumeplafond) afgesproken samen met de zorgaanbieder. Soms levert een bepaald ziekenhuis meer zorg dan van te voren afgesproken en is het maximum budget met een bepaalde zorgverzekeraar (bijna)  bereikt. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om tijdig contact op te nemen met de zorgverzekeraar als dat omzetplafond in zicht komt. Dan kan tijdig naar een oplossing worden gezocht, waarbij de zorgplicht en het belang van de patiënt voorop staan. De zorgverzekeraar zal per situatie bekijken of er op maat aanvullende afspraken kunnen worden gemaakt.

Als verzekerden te maken krijgen met een zorgaanbieder die aangeeft geen zorg te kunnen leveren vanwege een omzetplafond, adviseren wij om direct contact op te nemen met de afdeling zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar. Die zoekt dan samen met de verzekerde naar een passende oplossing.

Inkoopafspraken zijn een individuele verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars. De online zorgzoekers van zorgverzekeraars geven inzicht in welke zorg is gecontracteerd met welke afspraken.

Wij adviseren verzekerden om bij vragen contact op te nemen met hun zorgverzekeraar. Telefonisch of via de website.

 

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Man en vrouw fietsen in het bos
Eerstelijns­zorg

Oproep ZN aan Tweede Kamer GALA debat

Op 29 februari debatteert de Tweede Kamer over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA, waarbij zorgverzekeraars samenwerken met het ministerie van VWS en gemeenten, bestrijdt gezondheidsproblemen en bevordert een gezonde levensstijl door het versterken van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2023 gepubliceerd

Welke capaciteitsplannen er voor alle zorgkantoorregio’s voor de komende jaren liggen, is in beeld gebracht in de Regiomonitor Verpleegzorg 2023. Zorgkantoren hebben in oktober 2023 bij zorgaanbieders opgevraagd wat (vooralsnog) de capaciteitsplannen zijn voor de komende jaren. De input van de zorgaanbieders is verwerkt in de Regiomonitor 2023. Hierin staan de capaciteitsplannen tot en met 2027. De monitor vormt het uitgangspunt voor regionale en individuele gesprekken die zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar voeren over passende zorg voor ouderen.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Bekijk alle berichten